Τέλος οι εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΟΕΚ από τον Νοέμβριο – 13/11/2012

Με βάση την εγκύκλιο, από την 1η Νοεμβρίου καταργούνται οι εργοδοτικές εισφορές υπέρ του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) και Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ) κατά ποσοστό 0,75% και 0,35%, αντίστοιχα, για τις κοινές επιχειρήσεις (συνολικά 1,1%) και ειδικά για την ασφάλιση των εργατοτεχνιτών οικοδόμων κατά 0,938% υπέρ του ΟΕΚ και 0,438% υπέρ ΟΕΕ (σύνολο 1,376%). Αντιθέτως διατηρούνται οι εισφορές των εργαζομένων όπως ίσχυσαν και είναι 1% υπέρ ΟΕΚ και 0,35% υπέρ ΟΕΕ. Το ίδιο θα ισχύει και για τους ασφαλιζόμενους μέσω Σωματείων, Συνεργατικών και Συνεταιρισμών.
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΕΙΩΣΗ 3,9%
Στο πλαίσιο της πολιτικής ελάφρυνσης του «μη μισθολογικού» κόστους για τις επιχειρήσεις, η κυβέρνηση έχει αναλάβει τη δέσμευση έναντι της τρόικας να προχωρήσει σε περαιτέρω μείωση των εργοδοτικών εισφορών κατά 3,9 ποσοστιαίες μονάδες. Προκειμένου η μείωση αυτή να μη στερήσει το ΙΚΑ από επιπλέον έσοδα για τις συντάξεις, η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας σχεδιάζει να καταργήσει «αναχρονιστικές» ή «μη πλήρως ανταποδοτικές» εισφορές που καταβάλλουν οι εργοδότες υπέρ του ΟΑΕΔ (π.χ. στράτευσης κ.ά. τις οποίες, ωστόσο, ο Οργανισμός υποχρεώνεται να χρησιμοποιεί για να συμπληρώνει, έναντι των μειωμένων από το ΙΚΑ καταβολών, τα ποσά για τις πληρωμές επιδομάτων). Τα ασφάλιστρα, και μετά την κατάργηση του 1,1%, παραμένουν υψηλά φτάνοντας, συνολικά, ακόμη και στο 59,465% (39,515% για τον εργοδότη και 19,95% για τον εργατοτεχνίτη οικοδόμο).
Τα νέα ποσοστά ασφαλίστρων
Τα νέα ποσοστά εισφορών διαμορφώνονται, μετά την αλλαγή αυτή, από την 1η Νοεμβρίου όπως φαίνεται στον πίνακα. Ωστόσο, για τους ασφαλιζόμενους φορτοεκφορτωτές (ξηράς – λιμένων), στις περιπτώσεις που έχει ήδη εισπραχθεί (η εργοδοτική εισφορά εισπράττεται συγχρόνως με την αμοιβή και αποδίδεται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μέσα σε 7 ημέρες το αργότερο από της 15ης και τελευταίας ημέρας του μήνα) θα αποδοθεί όπως ακριβώς έχει εισπραχθεί. Η διατηρούμενη εισφορά των εργαζομένων και τα περιουσιακά στοιχεία των δύο Οργανισμών θα αξιοποιηθούν από τον ΟΑΕΔ, όπου έχει συσταθεί Ειδικός Λογαριασμός Κοινωνικής Πολιτικής, ενώ οι παροχές θα επανασχεδιαστούν σε νέα βάση (για το θέμα αυτό ο υπουργός Ι. Βρούτσης ξεκινά αύριο διάλογο με τη ΓΣΕΕ και τις εργοδοτικές οργανώσεις).
Πηγή: Ημερησία Online – www.imerisia.grLeave a Reply