Τροποποίηση από 1/1/2013 της συχνότητας υποβολής των Α.Π.Δ.

Δείτε όλη την εγκύκλιο από το ΙΚΑ:

ika-14-2013