Οι δέκα κωδικοί παγίδες της νέας φορολογικής δήλωσης- 5/4/2013

Από πραγματική «φορο-ανάκριση» θα περάσουν φέτος περίπου 8,5 εκατομμύρια φορολογούμενοι. Η νέα φορολογική δήλωση, το γνωστό έντυπο Ε1, που θα κληθούν να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά μέχρι τις 30 Ιουνίου όλοι οι φορολογούμενοι, απαιτεί πλήρη καταγραφή όλων ανεξαιρέτως των εισοδημάτων που αποκτήθηκαν το 2012, ενώ κρύβει δυο φορολογικές παγίδες. Η πρώτη αφορά όσους απέκτησαν πέρυσι εισοδήματα από τόκους καταθέσεων, ομολόγων, μερίσματα μετοχών και αμοιβαία κεφάλαια, αμοιβές μελών διοικητικού συμβουλίου εταιρειών.

Για πρώτη φορά όλα αυτά τα εισοδήματα ακόμη και τα επιδόματα τρίτεκνων και πολύτεκων θα δηλωθούν υποχρεωτικά, ενώ μέχρι πέρυσι η αναγραφή τους ήταν προαιρετική. Με την υποχρεωτική δήλωση όλων αυτών των εισοδημάτων οι φορολογούμενοι, θα κληθούν να πληρώσουν υψηλότερη ειδική εισφορά αλληλεγγύης 1% – 4%, εφόσον τα συνολικά εισοδήματά τους το 2012 ήταν μεγαλύτερα των 12.000 ευρώ.

Η δεύτερη παγίδα «κρύβεται» στο πίνακα των τεκμηρίων και αφορά εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων. Η εφορία ζητά από όλους όσοι έχουν στο όνομά τους ηλεκτροδοτούμενες κατοικίες (κύρια, δευτερεύουσα ή εξοχική) να συμπληρώσουν για κάθε κατοικία τον αριθμό παροχής του ρεύματος που υπάρχει στον λογαριασμό της ΔΕΗ.

Στη περσινή φορολογική δήλωση η αναγραφή του αριθμού παροχής ρεύματος ήταν προαιρετική και συμπληρώνονταν μόνο για την κύρια κατοικία. Με αυτόν τον τρόπο οι ελεγκτικές υπηρεσίες θα έχουν τη δυνατότητα να διασταυρώσουν αν ο αριθμός των τετραγωνικών των ακινήτων που δηλώνονται στο έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης είναι ίδιος με εκείνον που αναγράφει ο λογαριασμός της ΔΕΗ και με βάση τον οποίο υπολογίζεται το έκτακτο ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ) το λεγόμενο «χαράτσι».

Σε περίπτωση που στη ΔΕΗ έχουν δηλωθεί λιγότερα τετραγωνικά, οι ιδιοκτήτες που προχώρησαν στη συγκεκριμένη παράβαση κινδυνεύουν να πληρώσουν αναδρομικά πρόστιμα λόγω μη καταβολής του ειδικού τέλους ακινήτων που αντιστοιχεί στα επιπλέον τετραγωνικά που έχουν αποκρυβεί. Επίσης θα πληρωθούν αναδρομικά δημοτικά τέλη και Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ).

Οι αλλαγές στο έντυ­πο Ε1

Ταυτόχρονα στο έντυπο έχουν προστεθεί οκτώ κωδικοί που επηρεάζουν το ύψος του φόρου εισοδήματος που θα αναγραφεί στο εκκαθαριστικό σημείωμα καθώς αφορούν αφορολόγητες δαπάνες, συμψηφισμούς και εκπτώσεις φόρων καθώς και απαλλαγές από το τέλος επιτηδεύματος. Οι κωδικοί που θα πρέπει να προσέξουν φέτος οι φορολογούμενοι αφορούν:

1. Νέους ηλικίας άνω των 18 ετών

Στη πρώτη σελίδα του εντύπου στον πίνακα 2 υπάρχει ο κωδικός 327-328 που θα πρέπει να συμπληρώσουν οι νέοι ηλικίας άνω των 18 ετών που για πρώτη φορά φέτος είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν φορολογική δήλωση ανεξάρτητα από το εάν πέρυσι απέκτησαν ή όχι εισόδημα.

2. Μισθωτούς που αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών (είτε γιατί έχουν έως τρεις εργοδότες είτε γιατί ο ένας εξ αυτών αποφέρει το 75% του εισοδήματος)

Στον πίνακα 2 προστέθηκαν οι κωδικοί 019-020 «είστε επιτηδευματίας που φορολογείται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 45 ΚΦΕ». Ο κωδικός καθιερώθηκε προκειμένου -κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του τελευταίου φορολογικού νόμου- να έχουν ευνοϊκότερη μεταχείριση όσον αφορά στο τέλος επιτηδεύματος, όσοι αμείβονται με μπλοκάκι αλλά είναι κατ΄ουσίαν μισθωτοί. Οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι θα πληρώσουν και φέτος τέλος επιτηδεύματος 500 ευρώ σε αντιδιαστολή με τους ελεύθερους επαγγελματίες για τους οποίους το τέλος επιτηδεύματος αυξήθηκε σε 650 ευρώ (1.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις και 600 ευρώ για κάθε υποκατάστημα).

3. Εμπόρους ηλικίας από 62 ετών και άνω

Στον πίνακα 2 προστέθηκαν οι κωδικοί 027-028 «ασκείται εμπορική επιχείρηση και γεννηθήκατε μέχρι την 31-12-1950». Ο κωδικός αυτός καθιερώθηκε προκειμένου να εξαιρεθούν αυτόματα από το τέλος επιτηδεύματος όσοι επιτηδευματίες απέχουν τρία χρόνια από τη συνταξιοδότησή τους. Ως έτος ηλικίας συνταξιοδότησης θεωρείται το 65ο.

4. Εκμισθωτές ακινήτων

Στον πίνακα 4Ε, Εισόδημα από Ακίνητα έχουμε τις εξής αλλαγές:
•Οι κωδικοί 175-176 διευρύνονται και ο φορολογούμενος καλείται να δηλώσει όχι μόνο το ακαθάριστο εισόδημα κατοικιών πάνω από 300 τ.μ. η κάθε μία, αλλά και το ακαθάριστο εισόδημα από επαγγελματικές και εμπορικές μισθώσεις.
•Προστέθηκε νέος κωδικός 177-178 όπου ο φορολογούμενος καλείται να δηλώσει και το ακαθάριστο εισόδημα κατοικιών επιφάνειας μέχρι και 300 τ.μ, αστικών μισθώσεων αποθηκών και χώρων στάθμευσης ανεξαρτήτως επιφανείας.

5. Οσους απέκτησαν εισοδήματα από τόκους καταθέσεων, ομολόγων, μερίσματα, κέρδη από μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες χρηματοοικονομικές επενδύσεις

Στον πίνακα 6 ο κωδικός που «βγάζει» έξτρα φόρο είναι ο 659-660 ο οποίος υπήρχε και στο περυσινό έντυπο αλλά φέτος «εμπλουτίζεται» με την υποχρεωτική αναγραφή εισοδημάτων.

Όλα τα φυσικά πρόσωπα (μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, επιτηδευματίες, αγρότες, εισοδηματίες) για πρώτη φορά υποχρεούνται να δηλώσουν τα εισοδήματα από τόκους καταθέσεων και χρεογράφων (ομόλογα, REPOS, αμοιβαία κεφάλαια) κέρδη από μερίσματα καθώς και αμοιβές μελών Δ.Σ. εταιρειών που αποκτήθηκαν το 2012. Τα εισοδήματα αυτά, θα προστεθούν στα λοιπά εισοδήματά του προκειμένου να υπολογιστεί η ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

Έτσι για μισθωτό με ετήσιες αποδοχές 18.000 ευρώ που θα δηλώσει και τόκους καταθέσεων 5.000 ευρώ η εισφορά αλληλεγγύης θα είναι 2% επί των 23.000 ευρώ δηλαδή 460 ευρώ. Από το ποσό αυτό θα αφαιρεθούν τα 180 ευρώ που είναι η παρακρατούμενη εισφορά στις αποδοχές των 18.000 ευρώ και το τελικό ποσό της εισφοράς που θα κληθεί να πληρώσει ο συγκεκριμένος θα είναι 280 ευρώ.

6. Οσους έχουν περισσότερες από μία ηλεκτροδοτούμενες κατοικίες

Στον πίνακα 5 ο κωδικός 205 (πέρυσι) στον οποίο ο φορολογούμενος καλούνταν να δηλώσει τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος μόνο για την κύρια κατοικία του, διευρύνεται και καθιερώνονται τρεις κωδικοί , 204-205-206 στους οποίους πρέπει να δηλωθεί ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος κύριας κατοικίας αλλά και δευτερευουσών κατοικιών (εξοχικά) . Στις περυσινές δηλώσεις η καταγραφή του αριθμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος είχε προαιρετικό χαρακτήρα.

7. Φορολογούμενους με σκάφος αναψυχής

Στον πίνακα 5 καθιερώνονται νέοι κωδικοί 844 και 845 στους οποίους οι φορολογούμενοι που έχουν στην κατοχή τους σκάφη αναψυχής καλούνται να δηλώσουν τον ΑΦΜ του κύριου ή του κατόχου του σκάφους. Πέρυσι στη δήλωση ο φορολογούμενος σημείωνε μόνο το όνομα του σκάφους και όχι τον ΑΦΜ του ιδιοκτήτη.

8. Οσους είχαν δαπάνες σε αποκατάσταση ακινήτων και για διατηρητέα κτίρια

Στον πίνακα 7 για τις φοροαπαλλαγές προστέθηκαν κωδικοί 077-078 όπου δηλώνονται οι δαπάνες αποκατάστασης ακινήτων και 039-040 όπου δηλώνονται οι δαπάνες αποκατάστασης διατηρητέων.

9. Μισθωτούς και συνταξιούχους με παρακράτηση από τις αποδοχές τους της εισφοράς αλληλεγγύης

Στον πίνακα 8 προστέθηκαν κωδικοί 333-334 όπου αναγράφονται τα ποσά που παρακρατήθηκαν το 2012 για ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

10. Τις οικογένειες με προστατευόμενα τέκνα

Στον πίνακα 9 οι φορολογούμενοι καλούνται να δηλώσουν και τον ΑΜΚΑ των προστατευόμενων τέκνων.

(Πηγή: Ημερησία)