Υλοποίηση προγραμμάτων για τεχνικούς ασφαλείας.

Σας ενημερώνουμε ότι το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και των προγραμματισμένων δράσεών του, με στόχο την ενημέρωση και κατάρτιση των μελών του, πρόκειται να ξεκινήσει άμεσα την υλοποίηση προγραμμάτων για Τεχνικούς Ασφαλείας, σε επιχειρήσεις Β’  και Γ’ κατηγορίας (μεσαίας και χαμηλής επικινδυνότητας αντίστοιχα) .

Υπενθυμίζεται ότι τα σεμινάρια για την Γ’ κατηγορία είναι διάρκειας δέκα (10) ωρών και για την Β’ κατηγορία τριάντα πέντε  (35) ωρών και έχουν την δυνατότητα, υπό, τις εκ του νόμου, προϋποθέσεις, να επιμορφωθούν οι ίδιοι οι εργοδότες ή εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις, υποδεικνυόμενοι από τους εργοδότες, προκειμένου να εκτελούν χρέη τεχνικού ασφαλείας στις επιχειρήσεις τους.

Με την ολοκλήρωση του επιμορφωτικού σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης.

Συγκεκριμένα:

-Στις επιχειρήσεις Γ΄ κατηγορίας επικινδυνότητας, που απασχολούν μέχρι 50 άτομα, καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας εκτελεί ο εργοδότης εφόσον επιμορφωθεί πάνω σε θέματα «Υγιεινής και Ασφάλειας σε χώρους εργασίας, συνολικής διάρκειας 10 ωρών».
Υπενθυμίζεται ότι στην κατηγορία Γ΄ ανήκουν επιχειρήσεις με οικονομική δραστηριότητα: γεωργία, κτηνοτροφία, εμπόριο, εστιατόρια, ξενοδοχεία, επικοινωνίες, μεταφορές, αποθηκεύσεις, τράπεζες και λοιπά οικονομικά ιδρύματα, ασφάλειες, διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες όλων των κλάδων, κλπ.
Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 70 (εβδομήντα) ευρώ.

-Στις επιχειρήσεις Β΄ κατηγορίας επικινδυνότητας μπορεί καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας να ασκεί ο εργοδότης ή υποδεικνυόμενος εργαζόμενος, που έχει τις εκ του νόμου προϋποθέσεις, εφόσον επιμορφωθεί πάνω σε θέματα «Υγιεινής και Ασφάλειας σε χώρους εργασίας, συνολικής διάρκειας 35 ωρών».
Υπενθυμίζεται ότι στη Β΄ κατηγορία ανήκουν: συνεργεία επισκευής μεταφορικών μέσων, πρατήρια υγρών και αερίων καυσίμων, αποθήκευση και μεταφορά καυσίμων γενικά, επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών (Παρασκευή και επεξεργασία), επιχειρήσεις κατασκευής παντός είδους από ξύλο, επιχειρήσεις κατασκευής και επισκευής ειδών από μέταλλο, αργυροχρυσοχόοι, μηχανουργεία, αλουμινοκατασκευαστές, σιδηρουργεία, κλωστοϋφαντουργεία, τοποθετήσεις τεντών, εκτυπώσεις, τοποθετήσεις υαλοπινάκων, κλιματιστικών, ανελκυστήρων, κτίστες, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, εκσκαφές, μπετατζήδες, κλπ.
Το κόστος συμμετοχής στα σεμινάρια αυτά ανέρχεται στα 160 (εκατόν εξήντα) ευρώ.
Για περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση για τις προϋποθέσεις ανάληψης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας από εργοδότη ή υποδεικνυόμενο εργαζόμενο, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να αντλήσουν από τον Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84 Α΄).

-Τα προγράμματα υποχρεωτικής κατάρτισης στην Υγιεινή των τροφίμων απευθύνονται στο προσωπικό των επιχειρήσεων που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο και διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων και είναι διάρκειας 10 ωρών (επιπέδου 1).
Σκοπός του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει τον καταρτιζόμενο σε θέματα στοιχειώδους υγιεινής των τροφίμων, ώστε κατά την άσκηση των καθηκόντων του να μην αποτελεί κίνδυνο της ασφάλειας των παραγομένων προϊόντων, αλλά και με ενέργειές του να την θέτει σε κίνδυνο.
Το κόστος συμμετοχής είναι 130 (εκατό τριάντα) ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του παραβόλου των 40 (σαράντα) ευρώ για τις εξετάσεις στον ΕΦΕΤ.

Οι αιτήσεις για τα ανωτέρω προγράμματα είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΒΕΠ και κατατίθενται στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά, Καραίσκου 111, γ΄ όροφος ή αποστέλλονται στο fax 210 4174 765 ή στο mail: press@bep.gr. .
Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλ. 210 4174 765 και 210 4174 1250 ή στo site του ΒΕΠ, www.bep.gr.