Μέχρι 100 δόσεις για οφειλές έως 5.000 ευρώ προς I.K.A

Μέχρι 100 δόσεις για οφειλές έως 5.000 ευρώ προς ασφαλιστικά ταμεία – Το σχέδιο της νέας ρύθμισης, που θα κατατεθεί στη Βουλή εντός της εβδομάδας.

«Eνα νέο οικονομικό εργαλείο το οποίο μπορεί να οδηγήσει τη σχέση των ασφαλιστικών ταμείων με τους οφειλέτες τους σε μια νέα πραγματικότητα», αποτελεί, σύμφωνα με τον διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, η νέα ρύθμιση την οποία παρουσιάζει σήμερα η εφημερίδα «Καθημερινή» στη μορφή με την οποία θα εισαχθεί προς ψήφιση στη Βουλή εντός της εβδομάδας με το πολυνομοσχέδιο.

Η ένταξη των οφειλετών στη ρύθμιση, η οποία «έχει τα θετικά και τα αρνητικά της σημεία», θα ξεκινήσει από την επόμενη εβδομάδα. Ο διοικητής του ΙΚΑ Ρ. Σπυρόπουλος εκτιμά ότι η ρύθμιση θα είναι αποτελεσματική εφ’ όσον συμβάλει στην είσπραξη τουλάχιστον 1 δισ. ευρώ σε βάθος δωδεκαμήνου και δεδομένου ότι το 2012 το ΙΚΑ είχε εισπράξει από την προήγούμενη ρύθμιση 960 εκατ. ευρώ. Υπογραμμίζει ότι ο βασικότερος περιορισμός των διατάξεων αφορά τον αποκλεισμό διά παντός των επιχειρήσεων που θα αθετήσουν τους όρους. Σε αυτήν την περίπτωση, ενεργοποιούνται αμέσως τα αναγκαστικά μέτρα.

Στα λιγότερο γνωστά σημεία της ρύθμισης των 48 μηνιαίων δόσεων περιλαμβάνονται τα εξής:

– Στη νέα ρύθμιση των 48 δόσεων εμπίπτουν αυτομάτως για το υπόλοιπο της οφειλής τους και όσοι έκαναν χρήση προηγούμενης ρύθμισης, η οποία έληγε αυτοδικαίως στις 31.12.2013.

– Οι οφειλέτες για ποσά έως 5.000 ευρώ μπορούν να καταβάλουν το ποσό σε έως και 100 δόσεις, αλλά η κάθε δόση δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη των 50 ευρώ. Οι οφειλέτες, όμως, που χρωστούν 5.001 ευρώ μεταπίπτουν κατευθείαν στο σύστημα των 48 δόσεων.

– Στην πιστοποίηση των οφειλών –υψηλών ποσών– εμπλέκονται όχι μόνον ορκωτοί λογιστές, αλλά και οι φοροτεχνικοί Α΄ Τάξης.

Αναλυτικότερα, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης θα καταβάλλονται ως εξής:

1. Κεφαλαιοποίηση των οφειλών (συμπεριλαμβανομένων και των προσαυξήσεων) μέχρι 31.12.2012. Εάν καταβληθούν εφάπαξ, η έκπτωση επί των προσαυξήσεων και πάσης φύσεως επιβαρύνσεων θα είναι έως 50%. Εάν καταβληθούν σε έως και 12 μηνιαίες δόσεις, η έκπτωση θα είναι 40%. Από 13 έως 24 μηνιαίες δόσεις, η έκπτωση θα είναι 35%. Από 25 έως 36 δόσεις η έκπτωση θα είναι 30%, ενώ από 37 έως 48 δόσεις η έκπτωση μειώνεται στο 25%.

2. Για την υπαγωγή σε ρύθμιση με οφειλές άνω των 5.001 ευρώ οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα απαραίτητα στοιχεία που αποδεικνύουν αδυναμία πληρωμής των οφειλών τους και τη βιωσιμότητα του διακανονισμού.

3. Για οφειλές από 5.001 ευρώ έως και 75.000 ο ασφαλιστικός φορέας θα κρίνει εάν όντως υπάρχει αδυναμία εξόφλησης και αν υπάρχει βιωσιμότητα του διακανονισμού τη συγκεκριμένη στιγμή.

4. Για οφειλές άνω των 75.001 ευρώ και έως 300.000 ευρώ ο οφειλέτης πρέπει να προσκομίζει βεβαίωση από ανεξάρτητο φορέα περί της ορθότητας των οικονομικών στοιχείων και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν αδυναμία εξόφλησης.

Πηγή Καθημερινή