Oι 10 κυριότερες ρυθμίσεις του ψηφισθέντος πολυνόμου

Ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής την Κυριακή 28.4.2013 κατά πλειοψηφία με τη διαδικασία του κατεπείγοντος το πολυνομοσχέδιο με θέμα: «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των Ν.4046/2012, 4093/2012, και 4127/2013». Στην ψηφοφορία συμμετείχαν 292 βουλευτές, από τους οποίους υπερψήφισαν 168, καταψήφισαν 123 και “παρών” δήλωσε 1. Ο πολυνόμος αυτός περιλαμβάνει σωρεία ρυθμίσεων, οι κυριότερες των οποίων είναι οι εξής:

1. Ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία

Στο κείμενο του νόμου προβλέπονται απεριόριστες δόσεις για τα φυσικά πρόσωπα, που έχουν οφειλές μέχρι 5.000€, καθότι δεν υπάρχει ανώτατος αριθμός δόσεων στη νέα ρύθμιση. Προβλέπεται επίσης νέα ρύθμιση για ληξιπρόθεσμες οφειλές σε εφορίες και τελωνεία σε 48 δόσεις με έκπτωση στις προσαυξήσεις για οφειλές, που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μέχρι τις 31.12.2012. Ειδικότερα, οι οφειλέτες που καταβάλλουν σε 49 δόσεις, θα απαλλάσσονται από το 25% των προσαυξήσεων, σε 36 δόσεις από το 30% των προσαυξήσεων, σε 24 δόσεις από το 35% των προσαυξήσεων και σε 12 δόσεις από το 40% των προσαυξήσεων. Στην περίπτωση της εφάπαξ καταβολής, θα απαλλάσσονται από το 50% των προσαυξήσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι οφειλέτες να έχουν υποβάλει τις φορολογικές τους δηλώσεις και να είναι ενήμεροι για τις οφειλές τους μετά την 1.1.2013. Η προσαύξηση εκπρόθεσμης καταβολής με την οποία θα επιβαρύνονται οι οφειλές που θα υπαχθούν στην ρύθμιση από 1.1.2013 θα είναι 8,75%. Στη νέα ρύθμιση υπάγονται και οι οφειλές που είχαν ρυθμιστεί στο παρελθόν και ο οφειλέτης απώλεσε τη ρύθμιση λόγω αδυναμίας καταβολής. Τέλος, καθιερώνεται νέα πάγια ρύθμιση για οφειλές που καθίστανται ληξιπρόθεσμες μετά την 1.1.2013. Η πάγια αυτή ρύθμιση προβλέπει 2 έως 12 δόσεις και κατ’ εξαίρεση έως 24 δόσεις, εφόσον πρόκειται για οφειλές που βεβαιώνονται από έκτακτη αιτία.

2. Διαγραφή χρεών

Προβλέπεται διαχωρισμός των οφειλών σε εισπράξιμες και σε ανεπίδεκτες είσπραξης (παντελής έλλειψη περιουσιακών στοιχείων, άσκηση ποινικής δίωξης κλπ.), οι οποίες εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις θα διαγράφονται.

3. Νέο σύστημα καταβολής Φ.Π.Α.

Τροποποιείται ο τρόπος καταβολής του Φ.Π.Α., καθώς η περιοδική δήλωση θα γίνεται δεκτή με την καταβολή ποσού ακόμη και 10€, ενώ το υπόλοιπο θα καταβάλλεται ως εξής: Σε περίπτωση εμπρόθεσμης δήλωσης σε δύο ισόποσες δόσεις, με την πρώτη να καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα, κατά την οποία υποβάλλεται η δήλωση και η δεύτερη την τελευταία εργάσιμη του επόμενου μήνα, με προσαύξηση 2%. Σε περίπτωση καταβολής του 50% της οφειλής με την υποβολή της δήλωσης, το υπόλοιπο θα καταβάλλεται τον επόμενο μήνα. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης θα καταβάλλεται εφάπαξ.

4. Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων

Μετονομάζεται το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. σε Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων το οποίο θα υπολογισθεί το 2013 όπως υπολογίσθηκε το 2011 και το 2012, με την μόνη διαφορά ότι θα είναι μειωμένο οριζόντια κατά 15% και θα περιλαμβάνει και τα ημιτελή ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, τα οποία δεν περιλαμβάνονταν μέχρι τώρα. Το έκτακτο αυτό τέλος θα εισπραχθεί πάλι μέσω της ΔΕΗ για το 2013. Το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων θα βεβαιωθεί τον Ιούνιο και η εξόφλησή του θα γίνει σε πέντε (5) διμηνιαίες δόσεις μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2014.

5.Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Α.Π.)

Η καταβολή του Φ.Α.Π. των ετών 2011 και 2012, που ακόμα εκκρεμεί, θα πραγματοποιηθεί σε επτά (7) μηνιαίες δόσεις με ελάχιστη καταβολή δόσης τα 50€, ενώ για το 2013 θα καταβληθεί σε τέσσερις (4) μηνιαίες δόσεις.

6.Άσκηση προσφυγής για φορολογικές παραβάσεις

Θεσπίζεται νέα διαδικασία για την άσκηση προσφυγής κατά πράξεων των φορολογικών αρχών. Για την άσκηση της προσφυγής δεν αρκεί πλέον μόνο η βεβαίωση του 50% του ποσού που προβλέπεται από την πράξη της φορολογικής αρχής, αλλά απαιτείται και η καταβολή του. Μπορεί να υποβληθεί, ωστόσο, αίτημα αναστολής της καταβολής του φόρου και η αρμόδια επιτροπή του ΥΠΟΙΚ θα πρέπει να αποφασίσει για την τύχη της σχετικής αίτησης εντός 20 ημερών. Η τύχη της προσφυγής θα πρέπει να αποφασιστεί εντός 60 ημερών.

Καταργείται από 31.07.2013 η Επιτροπή Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του άρθρου 70Α΄ και από 1.8.2013 θα αντικατασταθεί από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης, η οποία θα αποφανθεί επί των αιτήσεων των φορολογουμένων που έχουν υποβληθεί.

7.Φορολόγηση όσων συμπληρώνουν τα 18 έτη ηλικίας

Φορολογική δήλωση θα υποβάλλουν οι φορολογούμενοι που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, μόνο εφόσον δεν εμφανίζονται ως προστατευόμενα μέλη στις φορολογικές δηλώσεις των γονέων ή κηδεμόνων τους. Υποχρεωτικά ωστόσο θα πρέπει να λαμβάνουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, όλοι όσοι συμπληρώνουν το 18ο έτος.

8.Λογιστές – Φοροτεχνικοί

Μειώνονται από τέσσερις (Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄) σε δύο (Α΄ και Β΄) οι κατηγορίες των επαγγελματικών αδειών των Λογιστών – Φοροτεχνικών, ενώ παραμένει η αρμοδιότητα της έκδοσης των αδειών αυτών στο Οικονομικό Επιμελητήριο.

9.Έκτακτη εισφορά στα φωτοβολταϊκά πάρκα

Νέα εισφορά θα πληρώσουν επιχειρήσεις που θα συνδέσουν τα φωτοβολταϊκά πάρκα τους με το δίκτυο της ΔΕΗ μετά την 1.7.2013. Η νέα εισφορά θα υπολογίζεται επί του τζίρου των εν λόγω επιχειρήσεων και θα ανέρχεται μέχρι και σε 42%. Όσον αφορά τα έργα που θα συνδεθούν από 1.1-30.6.2013, η εισφορά θα ανέρχεται μέχρι και στο 37%.

10.Αποχωρήσεις Δημοσίων υπαλλήλων

Στον πολυνόμο προβλέπεται η υποχρεωτική απομάκρυνση 15.000 δημοσίων υπαλλήλων ως τα τέλη του 2014, εκ των οποίων οι 4.000 θα αποχωρήσουν φέτος. Στο πλαίσιο αυτό θα εφαρμοστεί ο κανόνας για κάθε μία αποχώρηση, μία πρόσληψη με αυστηρά κριτήρια.