Επιπλέον όροι για εμπόρους, βιοτέχνες και επιτηδευματίες

«Παγίδες» πρόσθετων φόρων κρύβει και φέτος η δήλωση φορολογίας εισοδήματος για περίπου 900.000 ελεύθερους επαγγελματίες και εμποροβιοτέχνες κυρίως λόγω της εισφοράς αλληλεγγύης, της αύξησης του τέλους επιτηδεύματος των ακριβών τεκμηρίων διαβίωσης, της υποχρεωτικής αναγραφής όλων των εισοδημάτων όπως τόκοι καταθέσεων, ομολόγων, κέρδη από μετοχές, μερίσματα

Ελεύθεροι επαγγελματίες και επιτηδευματίες θα κληθούν να πληρώσουν σημαντικά ποσά φόρων για τα εισοδήματα (τεκμαρτά ή δηλωθέντα) που απέκτησαν το 2012 ενώ μαζί με το εκκαθαριστικό σημείωμα που θα λάβουν θα καταβάλλουν και:

Την ειδική εισφορά αλληλεγγύης που επιβάλλεται σε όσους έχουν εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ με συντελεστές:

  • 1% για      εισοδήματα από 12.000  – 20.000 ευρώ.
  • 2% για      εισοδήματα από 20.000 – 50.000 ευρώ
  • 3% για      εισοδήματα από 50.000 – 100.000 ευρώ.
  • 4% για      εισοδήματα άνω των 100.000 ευρώ.

Με την υποχρεωτική δήλωση όλων των εισοδημάτων (τόκοι από καταθέσεις, κέρδη από μετοχές ή μερίσματα, κέρδη από ρευστοποιήσεις μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων ακόμη και επιδόματα τριτέκνων και πολυτέκνων) οι φορολογούμενοι θα κληθούν να πληρώσουν υψηλότερη εισφορά αλληλεγγύης για τα εισοδήματα του 2012.

Επίσης θα κληθούν να καταβάλλουν με το εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας το αυξημένο τέλος επιτηδεύματος που ανέρχεται σε:

  • 800 ευρώ      από 400 ευρώ για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν   την έδρα τους σε τουριστικούς τόπους και σε πόλεις ή χωριά με πληθυσμό έως      200.000 κατοίκους.
  • 650 ευρώ      από 500 ευρώ για ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθερους      επαγγελματίες.
  • 600 ευρώ      από 300 ευρώ για κάθε υποκατάστημα.

Τέλος επιτηδεύματος 500 ευρώ θα εξακολουθούν να καταβάλλουν οι αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που το εισόδημά τους προέρχεται από ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα και έχουν έγγραφη σύμβαση μέχρι 3 φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα, ή το 75% των ακαθάριστων εσόδων τους προέρχεται από 1 φυσικό ή/και νομικό πρόσωπο.

Σημειώστε ότι από το τέλος εξαιρούνται οι εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που ασκούν τη δραστηριότητά τους σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά κάτω από 3.100 κατοίκους εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους.

Επίσης εξαιρούνται ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και η ατομική άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος, εφόσον δεν έχουν παρέλθει 5 έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών, καθώς και οι περιπτώσεις ατομικών επιχειρήσεων εφόσον για τον επιτηδευματία υπολείπονται 3 έτη από το έτος της συνταξιοδότησής του. Ως έτος συνταξιοδότησης νοείται το 65ο έτος της ηλικίας.