Αυτόματοι έλεγχοι και άμεσες διασταυρώσεις για την επαλήθευση των φορολογικών δηλώσεων

Αυτόματους ελέγχους και άμεσες διασταυρώσεις για την επαλήθευση των στοιχείων που δηλώνουν φέτος οι φορολογούμενοι διενεργεί η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών, κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής συμπλήρωσης και υποβολής των φετινών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Ελεύθερου Τύπου, οι έλεγχοι και οι διασταυρώσεις γίνονται στα δηλούμενα εισοδήματα, στους παρακρατηθέντες φόρους, στα στοιχεία περιγραφής των κατοικιών και των Ι.Χ. αυτοκινήτων που αποτελούν τεκμήρια, καθώς και στα ποσά των δαπανών που δηλώνονται με σκοπό να αναγνωριστούν για έκπτωση από το φόρο εισοδήματος. Τους αυτόματους ελέγχους επιβεβαίωσε και ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Χάρης Θεοχάρης μιλώντας χθες το πρωί στο Mega.

Παραπέμπονται για έλεγχο

Οσοι φορολογούμενοι εντοπίζονται να έχουν δηλώσει στοιχεία για τα οποία προκύπτουν ενδείξεις ότι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, παραπέμπονται άμεσα για έλεγχο στις αρμόδιες ΔΟΥ, με ειδικό μήνυμα που αναγράφεται στο προσωρινό εκκαθαριστικό σημείωμα, το οποίο εκδίδεται αμέσως μετά την ηλεκτρονική υποβολή της κάθε δήλωσης! Οι φορολογούμενοι αυτοί καλούνται να προσέλθουν άμεσα στις ΔΟΥ για να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις, στις οποίες οφείλουν να συμπληρώσουν τα πραγματικά στοιχεία για τα εισοδήματά τους, τους φόρους που παρακρατήθηκαν και τα ποσά των δαπανών που αναγνωρίζονται για έκπτωση από το φόρο εισοδήματος.

Κατά την προσέλευσή τους στις ΔΟΥ οφείλουν να προσκομίσουν (για να συνυποβάλουν με τις τροποποιητικές δηλώσεις) όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά (βεβαιώσεις καταβολής αποδοχών και λοιπών εισοδημάτων, πιστοποιητικά γέννησης παιδιών, αποδείξεις για δαπάνες ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, δίδακτρα φροντιστηρίων και ενοίκια κατοικιών, βεβαιώσεις για καταβληθέντα ασφάλιστρα ζωής, για καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές και καταβληθέντες τόκους στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας κ.λπ.). Μαζί με τα δικαιολογητικά καλούνται να προσκομίσουν για έλεγχο και τις αποδείξεις που απαιτούνται για την κατοχύρωση του αφορολόγητου ορίου των 5.000 ευρώ!

«Καμπάνες»

Σε κάθε περίπτωση που αποδεικνύεται ότι πράγματι ο φορολογούμενος επιχείρησε να αποκρύψει εισόδημα, είτε δηλώνοντας λιγότερα από αυτά που εισέπραξε είτε διογκώνοντας τις εκπιπτόμενες δαπάνες του, επιβάλλονται σ’ αυτόν οι προβλεπόμενες κυρώσεις, δηλαδή πρόστιμα και πρόσθετοι φόροι για υποβολή ανακριβούς φορολογικής δήλωσης.

Ακόμη χειρότερες προβλέπεται να είναι οι συνέπειες για όσους φορολογούμενους διαπιστώνεται ότι υπέβαλαν εικονικές φορολογικές δηλώσεις, με ψευδή στοιχεία για τα καταβληθέντα εισοδήματα, τους παρακρατηθέντες φόρους και τις εκπιπτόμενες δαπάνες, με σκοπό να εισπράξουν παράνομα επιστροφή φόρου. Στις περιπτώσεις αυτές, οι φορολογούμενοι, πέραν των διοικητικών κυρώσεων που θα υφίστανται, θα παραπέμπονται στον εισαγγελέα για απόπειρα εξαπάτησης του Δημοσίου.

Υποπτο το 5%
Αυτή η νέα αυτόματη διαδικασία ελέγχων και διασταυρώσεων των στοιχείων που αναγράφουν οι φορολογούμενοι στις ηλεκτρονικά υποβαλλόμενες δηλώσεις έχει οδηγήσει μέχρι στιγμής στον εντοπισμό 270 «ύποπτων» δηλώσεων σε σύνολο 5.500 που είχαν υποβληθεί μέχρι το βράδυ της περασμένης Κυριακής! Δηλαδή, το 5% των δηλώσεων που υποβλήθηκαν μέχρι το βράδυ της Κυριακής παραπέμφθηκε για έλεγχο στις αρμόδιες ΔΟΥ.

Οι βάσεις δεδομένων

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αυτόματοι έλεγχοι της ειλικρίνειας των στοιχείων που δηλώνουν οι φορολογούμενοι στις φετινές ηλεκτρονικά υποβαλλόμενες δηλώσεις βασίζονται:

* Σε στοιχεία που έχει ήδη στη διάθεσή της η ΓΓΠΣ για τα πραγματικά ποσά αποδοχών που καταβλήθηκαν το 2012 σε εκατομμύρια μισθωτούς και συνταξιούχους, καθώς επίσης και για τα ποσά των φόρων που παρακρατήθηκαν από τις αποδοχές αυτές. Οι περισσότερες βεβαιώσεις αποδοχών που έχουν εκδώσει τα λογιστήρια των επιχειρήσεων, οι εκκαθαριστές μισθοδοσίας των δημοσίων υπηρεσιών και τα ασφαλιστικά ταμεία της χώρας υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη ΓΓΠΣ, η οποία μπορεί να γνωρίζει το περιεχόμενό τους και να το διασταυρώνει άμεσα με τα αντίστοιχα ποσά που δηλώνουν οι φορολογούμενοι.

* Σε στοιχεία για τις προσωπικές δαπάνες που έχουν πραγματοποιήσει οι φορολογούμενοι κατά τα έτη 2010 και 2011. Η ΓΓΠΣ έχει ήδη συγκεντρώσει στοιχεία απευθείας από φορείς (επιχειρήσεις, ασφαλιστικά ταμεία, οργανισμούς, τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρίες) για τις δαπάνες που πραγματοποίησαν οι φορολογούμενοι το 2010 και το 2011 για να εξοφλήσουν τόκους από στεγαστικά δάνεια πρώτης κατοικίας, ασφαλιστικές εισφορές, ασφάλιστρα ζωής και δίδακτρα φροντιστηρίων, δηλαδή για δαπάνες οι οποίες εκπίπτουν από το φόρο εισοδήματος. Γνωρίζει έτσι το λογικό ύψος στο οποίο κινούνται κάθε χρόνο οι δαπάνες αυτές για κάθε φορολογούμενο. Συνεπώς, σε κάθε περίπτωση ηλεκτρονικά υποβαλλόμενης δήλωσης, στην οποία η ΓΓΠΣ διαπιστώνει μεγάλες αποκλίσεις από αυτό το λογικό ύψος, παραπέμπει το φορολογούμενο για έλεγχο στην αρμόδια ΔΟΥ.

* Σε στοιχεία και βάσεις δεδομένων που έχουν ήδη υποβληθεί ηλεκτρονικά στη ΓΓΠΣ για τα ακίνητα και τα Ι.Χ. αυτοκίνητα που κατέχουν οι φορολογούμενοι. Τέτοιες βάσεις δεδομένων είναι τα στοιχεία από το έντυπο Ε9, από τα υποβληθέντα έντυπα Ε1 και Ε2 των προηγούμενων ετών, καθώς και τα στοιχεία από το αρχείο των υπόχρεων καταβολής τελών κυκλοφορίας οχημάτων.

* Σε ειδικούς «αλγόριθμους» με βάση τους οποίους προσδιορίζονται αυτόματα, βάσει των εισοδημάτων που δηλώνονται, τα λογικά ανώτατα όρια στα οποία πρέπει να ανέλθουν οι δηλούμενες δαπάνες των φορολογουμένων. Π.χ. μπορεί να έχει τεθεί αυτόματα ως ανώτατο λογικό όριο δηλούμενης δαπάνης για τόκους στεγαστικού δανείου πρώτης κατοικίας το 10% ή το 15% ή το 20% του συνολικού ατομικού ή οικογενειακού εισοδήματος. Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος δηλώσει δαπάνη τόκων πάνω από το όριο που έχει τεθεί, θεωρείται «ύποπτος» και η δήλωσή του παραπέμπεται για έλεγχο στη ΔΟΥ.