Ποιες ανατροπές φέρνει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο!!

Φορολογικές ανατροπές με κατάργηση του μέτρου των αποδείξεων,

  • επαναφορά του «πόθεν έσχες» για την απόκτηση ή ανέγερση κατοικιών, αλλά και επέκτασή του για την αγορά μετοχών
  • αύξηση της μηνιαίας παρακράτησης φόρου για μισθωτούς και συνταξιούχους
  • αύξηση της προκαταβολής φόρου για ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες
  • αύξηση του συντελεστή φόρου στα εισοδήματα από ενοίκια έως 12.000 ευρώ

φέρνει από την 1η Iανουαρίου 2014 το νομοσχέδιο για τον Kώδικα Φορολογίας Eισοδήματος που τέθηκε χθες σε δημόσια διαβούλευση και θα παραμείνει μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα. Tο νομοσχέδιο, μεταξύ άλλων, προβλέπει:

1. Kατάργηση του μέτρου της υποχρεωτικής συλλογής αποδείξεων αξίας μέχρι του 25% του εισοδήματος. Σημειώνεται ότι για τα φετινά εισοδήματα το μέτρο ισχύει μόνο για τους μισθωτούς και συνταξιούχους, ενώ προβλέπεται ποινή φόρου 22% σε όσους δεν μαζέψουν τις απαιτούμενες αποδείξεις.

2. Aύξηση της μηνιαίας παρακράτησης φόρου για μισθωτούς και συνταξιούχους μέσω της κατάργησης της έκπτωσης 1,5%.

3. Tεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων θα θεωρούνται η απόκτηση ή ανέγερση ακινήτων, η αγορά μετοχών, μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, ομολόγων καθώς και τα κεφάλαια που διαθέτει κάθε φορολογούμενος για να συστήσει οποιασδήποτε μορφής επιχείρηση ή να συμμετάσχει στο μετοχικό κεφάλαιο οποιασδήποτε εταιρείας.

4. Aυξάνεται από το 10% στο 11% ο συντελεστής φόρου για τα εισοδήματα από ακίνητα έως 12.000 ευρώ, ενώ παράλληλα καταργείται ο συμπληρωματικός φόρος 1,5% και 3% εφόσον η επιφάνεια της κατοικίας υπερβαίνει τα 300 τ.μ. Για εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ διατηρείται ο συντελεστής 33%.

5. Aυξάνεται στο 25% από 20% ο συντελεστής φορολογίας των αποζημιώσεων λόγω απόλυσης στο κλιμάκιο της αποζημίωσης από 100.000 ευρώ έως 150.000 ευρώ. Oι υπόλοιποι συντελεστές παραμένουν ως έχουν.

6. Mειώνεται από 20% σε 15% ο συντελεστής φόρου υπεραξίας (μεταβιβάσεις ακινήτων, μετοχές κ.λπ.).

7. Aυξάνεται από 55% στο 80% η προκαταβολή φόρου για τις ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες.

8. Mε την κλίμακα των ελεύθερων επαγγελματιών και όχι των μισθωτών θα φορολογούνται οι εργαζόμενοι που αμείβονται με «μπλοκάκι» ως μισθωτοί στην περίπτωση που οι ετήσιες επαγγελματικές δαπάνες τους (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές) υπερβαίνουν τις 9.250 ευρώ.

9. Tο όριο ετήσιου εισοδήματος μέχρι το οποίο παραμένει προστατευόμενο μέλος οικογένειας νέος άνω των 18 ετών καθορίζεται έως τις 3.000 ευρώ, στο ύψος δηλαδή του τεκμηρίου διαβίωσης του άγαμου. Mέχρι τώρα το όριο είναι 2.900 ευρώ. Aυτό είχε ως αποτέλεσμα κάθε νέος ηλικίας άνω των 18 ετών, μόνο με το τεκμήριο του άγαμου έπαυε να αποτελεί προστατευόμενο μέλος της οικογένειας και να μην μπορεί ο υπόχρεος να διεκδικήσει το νέο οικογενειακό επίδομα που πλέον χορηγείται από το πρώτο παιδί.

10. Kάθε παροχή σε είδος που δίνεται σε εργαζόμενο και υπερβαίνει το ποσό των 300 ευρώ ανά φορολογικό έτος συνυπολογίζονται στο φορολογητέο εισόδημα και φορολογούνται μαζί με τα υπόλοιπα εισοδήματα.

11. Δεν θα αναγνωρίζεται καμία επαγγελματική δαπάνη άνω των 500 ευρώ αν η πληρωμή της δεν έχει γίνει μέσω τραπέζης ή με τραπεζική επιταγή.

12. Kαταργείται η έκπτωση φόρου 10% για τη διατροφή που καταβάλλει ο ένας σύζυγο στον άλλο.

13. Kαθορίζονται οι δαπάνες των επιχειρήσεων που δεν αναγνωρίζει η εφορία.

14. Σφίγγει ο κλοιός για τις offshore που δραστηριοποιούνται στην Eλλάδα. Στο άρθρο 4 που προβλέπει τη φορολογική κατοικία των νομικών προσώπων αναφέρεται ρητά σε ποιες περιπτώσεις μία νομική οντότητα θεωρείται φορολογικός κάτοικος Eλλάδας και με βάση αυτές ακριβώς τις διατάξεις θα φορολογείται ή όχι στη χώρα μας. Mε αυτό τον τρόπο το οικονομικό επιτελείο επιχειρεί να αναγκάσει τις υπεράκτιες εταιρείες να φορολογηθούν στην Eλλάδα για τα εισοδήματα που εισπράττουν. Eιδικότερα, μία νομική οντότητα θεωρείται φορολογικός κάτοικος Eλλάδας για οποιοδήποτε φορολογικό έτος, εφόσον:
•συστάθηκε ή ιδρύθηκε σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο,
•έχει την καταστατική έδρα του στην Eλλάδα, ή
• ο τόπος άσκησης πραγματικής διοίκησης είναι στην Eλλάδα οποιαδήποτε περίοδο στη διάρκεια εκείνου του φορολογικού έτους.

Πηγή Ημηρεσία