Τι συνέπειες έχει ο φορολογούμενος εάν υποβάλει τη δήλωση εκπρόθεσμα

Σε όλους τους τόνους δηλώνει κατηγορηματικά ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων ότι δεν πρόκειται να δοθεί παράταση για τις δηλώσεις, πέραν εκείνης που δόθηκε μέχρι την Παρασκευή 26 Ιουλίου για τους Α.Φ.Μ. που λήγουν σε 1 και 2.

Τι συνέπειες έχει, όμως, ο φορολογούμενος εάν υποβάλει τη δήλωση εκπρόθεσμα;

Αν κάνετε τη δήλωση εκπρόθεσμα θα χάσετε τις εκπτώσεις από τις δαπάνες που εκπίπτουν (τόκοι στεγαστικών, ενοίκια κ.λπ.), ενώ θα πληρώσετε πρόσθετο φόρο ίσο με το 2,5% του εισοδήματός σας, επειδή θα χάσετε την έκπτωση των αποδείξεων. Επιπλέον, θα σας χρεώσουν με 1% επί του φόρου για κάθε μήνα καθυστέρησης.

Αν πάλι η δήλωση είναι μηδενική ή προκύπτει επιστροφή φόρου και υποβληθεί εκπρόθεσμα, τότε επιβάλλεται ένα ελάχιστο πρόστιμο, το οποίο συνήθως περιορίζεται στα 39 ευρώ.

Θα χάσετε το δικαίωμα μείωσης του φόρου που αναλογεί στο συνολικό εισόδημά σας, κατά ποσοστό 10% συγκεκριμένων προσωπικών δαπανών που τυχόν δηλώσατε ότι πραγματοποιήσατε το 2012.

Δηλαδή δεν θα αναγνωριστεί για έκπτωση από το φόρο εισοδήματος ποσοστό 10% των ετησίων δαπανών σας για ενοίκια κύριας κατοικίας, ενοίκια παιδιών που σπουδάζουν, δίδακτρα φροντιστηρίων και μαθημάτων, ασφάλιστρα ζωής, τόκους στεγαστικού δανείου πρώτης κατοικίας, έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης και δωρεές χρηματικών ποσών.

Δεν θα αναγνωριστούν οι αποδείξεις λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών που μαζέψατε το 2012, δηλαδή η αξία τους (την οποία αναγράψατε στον κωδικό 049 του πίνακα 7 της δήλωσης) δεν θα υπολογιστεί ως καλύπτουσα το 25% του ετησίου εισοδήματός σας! Αυτό θα έχει ως συνέπεια να επιβαρυνθείτε με επιπλέον φόρο 10% επί του 25% του ετησίου εισοδήματός σας, δηλαδή με πρόσθετο φόρο 2,5% επί του εισοδήματός σας.

Εάν από την εκπρόθεσμη δήλωση προκύπτει ποσό φόρου προς πληρωμή, το ποσό αυτό θα πρέπει να καταβληθεί με προσαύξηση 1% για κάθε μήνα καθυστέρησης υποβολής της δήλωσης