Εφορία: "πέντε χαράτσια" έως τις 30 Αυγούστου!!

Δεν φτάνει που οι φορολογούμενοι καλούνται να πληρώσουν έξι φόρους έως τον Φεβρουάριο του 2014, το υπουργείο Οικονομικών τους καλεί να βρουν μόνοι τα εκκαθαριστικά και να πάνε να πληρώσουν.

Έτσι, από το διαδίκτυο θα χρειαστεί να αλιευτούν τα εκκαθαριστικά του φόρου εισοδήματος και του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας των ετών 2011 και 2012 περίπου 500.000 φορολογούμενοι, οι οποίοι θα πρέπει να πληρώσουν την πρώτη δόση των οφειλών αυτών μέχρι τις 30 Αυγούστου.

Σε αυτούς τους φορολογούμενους δεν έχουν φθάσει τα εκκαθαριστικά μέσω του Ταχυδρομείου, αν και η προθεσμία για την πληρωμή της πρώτης δόσης λήγει σε 4 μέρες, ενώ σε άλλες περιπτώσεις τα σημειώματα βρίσκονται ήδη στις δηλωθείσες διευθύνσεις των φορολογουμένων, αλλά οι τελευταίοι δεν είναι σε θέση να τα λάβουν επειδή βρίσκονται μακριά, λόγω θερινών διακοπών.

Αρκετοί από τους φορολογούμενους αυτούς – αν και δεν έχουν ακόμη πάρει στα χέρια τους τα εκκαθαριστικά – καλούνται να πληρώσουν έως και πέντε «χαράτσια» μαζεμένα στις επόμενες 4 μέρες.

Πρέπει να πληρωθούν έως 30 Αυγούστου η πρώτη δόση από:

1. Τον φόρο για τα εισοδήματα του 2012

2. Την εισφορά αλληλεγγύης επί των εισοδημάτων του 2012

3. Το τέλος επιτηδεύματος για τη χρήση του 2012

4. Τον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας του 2011

5. Τον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας του 2012

Προκειμένου οι φορολογούμενοι αυτοί να καταφέρουν να πληρώσουν μέχρι τις 30 Αυγούστου την πρώτη δόση από τα παραπάνω «χαράτσια» θα πρέπει να εισέλθουν, μέσω του διαδικτύου και με τους κωδικούς πρόσβασης που έχουν αποκτήσει, στο σύστημα TAXISNET για να «κατεβάσουν», σε μορφή αρχείων PDF, τα εκκαθαριστικά τα οποία έχουν εκδοθεί και έχουν ήδη αναρτηθεί. Στη συνέχεια θα πρέπει να τα εκτυπώσουν και να τα προσκομίσουν στα υποκαταστήματα των τραπεζών ή των ΕΛ.ΤΑ. μαζί με τα χρήματα της πρώτης δόσης των οφειλών τους, προκειμένου να την εξοφλήσουν εμπρόθεσμα.

Εναλλακτικά, μπορεί να μη χρειαστεί να έχουν μαζί τους τα εκτυπωμένα μέσω διαδικτύου αντίγραφα των εκκαθαριστικών τους, αλλά σε ένα απλό χαρτί να έχουν σημειωμένο, για κάθε είδος φόρου που πρέπει να καταβάλουν, τον σχετικό κωδικό πληρωμής που ονομάζεται «Ταυτότητα Οφειλής» και το ακριβές ποσό της δόσης.

Σε κάθε περίπτωση τα δυο αυτά στοιχεία θα πρέπει να δίδονται στον ταμία του υποκαταστήματος της τράπεζας ή των ΕΛ.ΤΑ. ώστε η πληρωμή να είναι έγκυρη και να μην υπάρξει πρόσθετη ταλαιπωρία.

Για πολλούς από τους φορολογούμενους αυτούς που είναι συνταξιούχοι και δεν έχουν εξοικειωθεί με το διαδίκτυο, η όλη αυτή διαδικασία που περιγράψαμε μπορεί να σημάνει μια νέα πρόσθετη ταλαιπωρία.

Οι φορολογούμενοι πρέπει σήμερα ή εντός των 4 ημερών:

– Να βρουν κάποιους συγγενείς τους που έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο ή τους λογιστές τους για να τους εξυπηρετήσουν, δηλαδή να τους εκτυπώσουν τα αντίγραφα των εκκαθαριστικών που είναι απαραίτητα για την εμπρόθεσμη πληρωμή των δόσεων,

– Να λάβουν από τους ανθρώπους αυτούς τα αντίγραφα των εκκαθαριστικών,

– Να βρουν άμεσα τα ποσά που οφείλουν, τα οποία μπορεί να είναι υπέρογκα και να υπερκαλύπτουν τις μηνιαίες συντάξεις τους

– Να προσέλθουν το συντομότερο δυνατό στις τράπεζες ή τα ΕΛ.ΤΑ. για να εξοφλήσουν τα οφειλόμενα ποσά!

Σύμφωνα, με τα όσα επισημαίνει το υπουργείο Οικονομικών σε χθεσινή ανακοίνωση του, οι φορολογούμενοι οι οποίοι δεν έχουν παραλάβει ακόμη μέσω ταχυδρομείου τα εκκαθαριστικά του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (ΦΕΦΠ) 2013 καθώς και του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) των ετών 2011 και 2012, τα οποία αναγράφουν ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης την 30η Αυγούστου, έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τα εκκαθαριστικά αυτά και να τα εκτυπώσουν από την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών.

Συγκεκριμένα, από την ιστοσελίδα http://www.gsis.gr μπορούν να κάνουν «κλικ» στην επιλογή «Υπηρεσίες προς Πολίτες», και, στη συνέχεια, μέσα από τις επιλογές «Υποβολή δήλωσης φορολογίας Εισοδήματος Ε1» και «Υποβολή Δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων Ε9» μπορούν να δουν και να εκτυπώσουν τα εκκαθαριστικά που τους έχουν αποσταλεί.

Οι σύνδεσμοι είναι:
https://www1.gsis.gr/webtax/incomefp/index.jsp για το Φόρο Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων και
https://www1.gsis.gr/webtax3/etak/faces/index.jspx για το Φόρο Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ).

Σε κάθε περίπτωση οι φορολογούμενοι θα πρέπει να εισάγουν τους κωδικούς πρόσβασης στις υπηρεσίες του ΤΑΧΙSnet. Η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών επιβεβαίωσε ουσιαστικά, μέσω της ανακοίνωσης αυτής, ότι πολλά εκκαθαριστικά σημειώματα με καταληκτική ημερομηνία πληρωμής της πρώτης δόσης την 30η Αυγούστου 2013 δεν έχουν φθάσει ακόμη στους παραλήπτες τους!

Παράλληλα, επεσήμανε ότι «ενδέχεται κάποιοι φορολογούμενοι να βρίσκονται μακριά από τη δηλωμένη διεύθυνση αλληλογραφίας τους», υπονοώντας σαφώς όσους βρίσκονται ακόμη σε θερινές διακοπές. Φοβούμενη λοιπόν μήπως όλοι αυτοί οι φορολογούμενοι δεν ενημερωθούν έγκαιρα για την υποχρέωσή τους να πληρώσουν μέχρι 30-8-2013 την πρώτη δόση των φόρων που αναγράφουν τα εκκαθαριστικά του φόρου εισοδήματος και του ΦΑΠ, η ηγεσία του υπουργείου επιχείρησε με την ανακοίνωση αυτή να υπενθυμίσει την εναλλακτική δυνατότητα ενημέρωσής τους μέσω του διαδικτύου.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ακόμη ότι «οι κωδικοί πληρωμής (που αντιστοιχούν σε Βεβαιωμένες Οφειλές Δ.Ο.Υ.) και τα ποσά πρώτης δόσης ή ολικής εξόφλησης είναι τα στοιχεία που χρειάζονται για να πραγματοποιηθεί η εξόφληση των υποχρεώσεων στις Τράπεζες ή στα ΕΛ.ΤΑ».

Δηλαδή, οι φορολογούμενοι αρκεί να γνωρίζουν τους κωδικούς πληρωμής που αντιστοιχούν στις βεβαιωμένες οφειλές τους, καθώς και τα ποσά της πρώτης δόσης.