Παράταση συγκεντρωτικών καταστάσεων έως το τέλος Νοεμβρίου

Δεκτή έκανε την εισήγηση του ΥΠ.ΟΙΚ. ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Κος Θεοχάρης για παράταση των Συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών προμηθευτών.

Οι νέες προθεσμίες
Η υποβολή των ανωτέρω καταστάσεων μετά την παράταση θα γίνεται ανά ΑΦΜ, (όπως και στις προθεσμίες του Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου) με το τελευταίο ΑΦΜ να λήγει στο τέλος Νοεμβρίου.