Αποσύρεται η διάταξη για το πρόστιμο των 1.000 ευρώ για τις αποδείξεις

Άρον-άρον αποσύρεται η διάταξη που περιλήφθηκε σε νομοσχέδιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και προέβλεπε την επιτόπια βεβαίωση φορολογικής παράβασης και επιβολής προστίμου ύψους 1.000 ευρώ από εφοριακούς, αλλά και από αστυνομικούς, σε περιπτώσεις μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης αποδείξεων.

Σύμφωνα με το άρθρο 33 του σχεδίου νόμου “Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις”, που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, όποιος δεν εκδίδει ή εκδίδει ανακριβώς αποδείξεις λιανικών συναλλαγών τιμωρείται, πέραν των λοιπών προβλεπόμενων κυρώσεων, με διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ.

Αν η αξία της συναλλαγής, για την οποία δεν εκδόθηκε ή εκδόθηκε ανακριβώς η απόδειξη υπερβαίνει το ποσό των 1.000 ευρώ, τότε επιβάλλεται πρόστιμο στο διπλάσιο της αξίας της απόδειξης. Βάσει της αποσυρθείσας διάταξης, αρμόδια όργανα για την βεβαίωση των προστίμων θα είναι τα ελεγκτικά όργανα του υπουργείου Οικονομικών, αλλά και το ένστολο προσωπικό της Ελληνικής αστυνομίας.

Στελέχη του υπουργείου Οικονομικών, μιλώντας για την επίμαχη διάταξη, ξεκαθάρισαν πως το γραφείο του υπουργού Οικονομικών κ. Γ. Στουρνάρα δεν ήταν ενήμερο για το περιεχόμενο της και παρέπεμψαν στα υπουργεία Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Δημόσιας Τάξης για περαιτέρω διευκρινίσεις.