Η κυβέρνηση βάζει χέρι στα μερίσματα που έχουν λάβει κατά τα τρία προηγούμενα χρόνια οι μέτοχοι σε επιχειρήσεις που διακόπτουν τη λειτουργία τους έχοντας χρέη προς το Δημόσιο Και αναδρομική κατάσχεση μερισμάτων!

Του Γιώργου Διονυσόπουλου

Στην αναδρομική κατάσχεση μερισμάτων από τους μετόχους εταιρειών οι οποίες κλείνουν, διαλύονται ή βαίνουν προς εκκαθάριση προχωρεί το υπουργείο Οικονομικών, δημιουργώντας έτσι μια ακόμη τροχοπέδη απέναντι σε όποιον θέλει να επενδύσει στην εγχώρια αγορά. Συνεχίζοντας το μπαράζ της κατάθεσης αντιεπενδυτικών νόμων, η κυβέρνηση βάζει αναδρομικά χέρι στα μερίσματα που έχουν λάβει τουλάχιστον κατά τα τρία προηγούμενα χρόνια οι μέτοχοι ή εταίροι -με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 5%- σε επιχειρήσεις που διακόπτουν τη λειτουργία τους έχοντας χρέη προς το Δημόσιο. Πρόκειται για τον νόμο 4174/2013 ο οποίος ψηφίστηκε μεσούσης της καλοκαιρινής περιόδου και ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη ο μαραθώνιος ταξιδιών του πρωθυπουργού κ. Αντώνη Σαμαρά στο εξωτερικό για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων στην ελληνική οικονομία. Ο συγκεκριμένος νόμος, πάντως, επειδή δεν ξεκαθαρίζει εάν η εφαρμογή του αφορά και τους ξένους επενδυτές, εκτιμάται ότι θα έχει ως αποτέλεσμα τη νύφη -για μια ακόμη φορά- να την πληρώνουν αποκλειστικά οι Έλληνες.

Σύμφωνα με ανώτερα στελέχη των ΔΟΥ άλλωστε, είναι από εξαιρετικά δύσκολο έως αδύνατον να απαιτήσεις από ξένα funds ή από μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες που είχαν μετοχές ελληνικών επιχειρήσεων που έκλεισαν ή μπήκαν σε εκκαθάριση να επιστρέψουν τα μερίσματα που έλαβαν κατά τα προηγούμενα χρόνια. Προσθέτουν παράλληλα πως το συγκεκριμένο μέτρο στερείται κάθε λογικής, καθώς ο μέτοχος μιας εταιρείας που κλείνει είναι αυτονόητο πως έχει απολέσει όλο το κεφάλαιο που επένδυσε στην εν λόγω επιχείρηση, άρα, σημειώνουν, «δεν είναι δυνατόν να έρχεσαι εκ των υστέρων και να απαιτείς από αυτόν να σου καταβάλει οποιοδήποτε κέρδος-μέρισμα έλαβε, το οποίο ενδέχεται κιόλας να μην μπορεί ούτως ή άλλως να σου δώσει γιατί πολύ απλά δεν το έχει αφού αφορά σε παρελθόντα έτη». Το εντυπωσιακό, δε, είναι πως στην τσιμπίδα του συγκεκριμένου νόμου εμπίπτουν ακόμη και οι μέτοχοι που είχαν αποχωρήσει από την εταιρεία -πουλώντας τις μετοχές ή τα εταιρικά τους μερίδια- μέχρι και τρία τουλάχιστον χρόνια προτού αυτή κλείσει! Οι επίμαχες διατάξεις του νόμου 4174/2013, που αποτελούν ένα ακόμη σκαλοπάτι στην πορεία της ελληνικής οικονομίας προς την άβυσσο, εμπεριέχονται στο άρθρο 50, το οποίο αναφέρει χαρακτηριστικά τα εξής:

α) «Αν κατά τον χρόνο διάλυσης νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας δεν έχουν εξοφληθεί όλες οι φορολογικές υποχρεώσεις του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας, περιλαμβανομένων των παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων, οι κατά τον χρόνο διάλυσης αυτών μέτοχοι ή εταίροι με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) ευθύνονται αλληλεγγύως με το νομικό πρόσωπο ή τη νομική οντότητα για την καταβολή του οφειλόμενου φόρου, μέχρι του ποσού των αναληφθέντων κερδών ή απολήψεων σε μετρητά ή σε είδος λόγω της ιδιότητας του μετόχου ή εταίρου κατά τα τρία τελευταία έτη προ της λύσης».

β) «Ευθύνεται αλληλεγγύως με το νομικό πρόσωπο ή τη νομική οντότητα για την καταβολή του οφειλόμενου προσώπου ή της νομικής οντότητας και κάθε πρόσωπο που υπήρξε μέτοχος ή εταίρος αυτού με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) κατά τα τρία τελευταία έτη πριν τη λύση του, μέχρι του ποσού των αναληφθέντων κερδών ή απολήψεων σε μετρητά ή σε είδος λόγω της ιδιότητας του μετόχου ή εταίρου και εφόσον η οφειλή αφορά την περίοδο στην οποία το εν λόγω πρόσωπο ήταν μέτοχος ή εταίρος».

Να επισημάνουμε πως πληροφορίες θέλουν το υπουργείο Οικονομικών να εξετάζει σοβαρά την πιθανότητα τροποποίησης του εν λόγω νόμου ώστε το όριο αναδρομικής κατάσχεσης μερισμάτων να επεκταθεί από τα 3 στα 10 χρόνια

Πηγή: Και αναδρομική κατάσχεση μερισμάτων! | newmoney.gr http://www.newmoney.gr/article/25195/kai-anadromiki-katashesi-merismaton#ixzz2iGQ0ZcR1