«Κρυφή» επιβάρυνση φέρνει το νέο ποινολόγιο

 

Ποιος είναι ο νέος μπελάς που θα βρουν μπροστά τους οι επιχειρήσεις που έχουν ελεγχθεί για προηγούμενες χρήσεις

Καλά κρατούν οι αρνητικές εκπλήξεις που επιφυλάσσει η φορολογική νομοθεσία για τις επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα. Ο νέος μπελάς που θα βρουν μπροστά τους οι φορολογούμενοι αφορά το νέο ποινολόγιοπου τέθηκε σε εφαρμογή από την 1η Αυγούστου και συγκεκριμένα την αφαίρεση δυνατότητας συμβιβασμού για τους επιπλέον φόρους εισοδήματος και τις προσαυξήσεις που προκύπτουν μετά τον καταλογισμό των λογιστικών διαφορών από προηγούμενες χρήσεις.

 

Σημειώνεται ότι με την προηγούμενη φορολογική νομοθεσία δινόταν η δυνατότητα συμβιβασμού μεταξύ ελεγκτή και ελεγχομένου, με την καταβολή των 3/5 ή του 1/3 επί των προσαυξήσεων οι οποίες μπορούσαν να φθάσουν το πολύ έως το 120% του φόρου. Το νέο ποινολόγιο, ωστόσο, δεν προβλέπει αυτή τη δυνατότητα, ενώ είναι θολό εάν το ίδιο ισχύσει και για τα πρόστιμα.

 

Για να γίνει κατανοητό το πλήγμα που θα δεχθούν οι φορολογούμενοι παραθέτουμε το ακόλουθο παράδειγμα. Έστω ότι έχει καταλογιστεί σε επιχείρηση επιπλέον φόρος εισοδήματος 500 χιλ. ευρώ για λογιστικές διαφορές που έχουν προκύψει στη χρήση του 2004. Αυτό σημαίνει ότι το σύνολο του ποσού που καταλογίζεται, μαζί με τις προσαυξήσεις, φθάνει μέχρι 1,1 εκατ. ευρώ. Με το προηγούμενο καθεστώς η επιχείρηση θα κατέβαλε το ποσό των 860 χιλ. ευρώ(500 χιλ. + τα 3/5 των 600 χιλ.) και θα εξαντλούσε τη φορολογική της υποχρέωση, χωρίς να καταλήξει η υπόθεση στα διοικητικά δικαστήρια. Με το νέο ποινολόγιο οι επιχειρήσεις θα κινδυνεύουν να πληρώσουν μέχρι και 240 χιλ. ευρώ παραπάνω, ανάλογα βέβαια και με την απόφαση του δικαστηρίου. Μάλιστα, η επιχείρηση καλείται να καταβάλει αμέσως το 20% του καταλογισθέντος ποσού και το υπόλοιπο 80% σε διάστημα δύο μηνών.

 

Προφανώς αυτό το νέο πλαίσιο επιβλήθηκε από την τρόικα στη λογική ότι δεν θα πρέπει εφεξής να γίνεται κανένας συμβιβασμός και δεν θα παρέχεται καμία διευκόλυνση σε όσους φοροδιαφεύγουν. Τα ερωτήματα ωστόσο, που τίθεται, είναι πολλά. Υπάρχει το περιθώριο στις επιχειρήσεις, που ασφυκτιούν από την έλλειψη ρευστότητας, να ανταποκριθούν στην επιπλέον επιβάρυνση; Γιατί οι επιχειρήσεις ή τα φυσικά πρόσωπα να καταβάλλουν τα καταλογισθέντα ποσά πριν οι υποθέσεις τους εκδικαστούν από τα δικαστήρια, με δεδομένο δεν υπάρχει η δυνατότητα συμβιβασμού, δηλαδή δεν έχουν τίποτα να κερδίσουν; Μήπως, τελικά, με το συγκεκριμένο πλαίσιο, το δημόσιο, που έχει τεράστια ανάγκη από έσοδα, θα εισπράξει τελικά λιγότερα (και αργότερα) από τα έσοδα που έχει προϋπολογίσει;

 

Μία άλλη σημαντική παράμετρος είναι και το ποινικό σκέλος, που μέχρι πριν «έκλεινε» με τον συμβιβασμό που προέβλεπε το προηγούμενο καθεστώς. Από τη στιγμή, όμως, που το νέο ποινολόγιο δεν δίνει δυνατότητα συμβιβασμού, υπάρχει ο φόβος ότι τα εμπλεκόμενα φυσικά πρόσωπα θα έχουν εκκρεμείς τις υποθέσεις τους και σε ποινικό επίπεδο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους ίδιους και τις οικογένειες τους.

 

Πρόκειται, λοιπόν, για ένα πλαίσιο που δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από όσα ήδη υπήρχαν, καθώς δεν εξυπηρετεί κανέναν στόχο ούτε στο επίπεδο της αγοράς ούτε βέβαια δημοσιονομικά. Και για αυτό θα πρέπει να αναθεωρηθεi