Ακόμα και τα κρυμμένα μετρητά στο στρώμα θα δηλώσουμε το 2014

Στην παγίδα της Εφορίας όσοι αγόρασαν ή πούλησαν ακίνητο σε τιμή υψηλότερη από την αντικειμενική

Toυ Κωστή Χ. Πλάντζου

Εξτρα φόρους θα αναγκαστούν να πληρώσουν δεκάδες χιλιάδες ελληνικά νοικοκυριά, με το νέο ηλεκτρονικό Περιουσιολόγιο που θα κληθούν να συμπληρώσουν όλοι οι φορολογούμενοι το 2014. Στην παγίδα θα πέσουν όσοι αγόρασαν ή πούλησαν σπίτι σε τιμή υψηλότερη από την αντικειμενική που δηλώθηκε στο συμβόλαιο, αλλά και όσα νοικοκυριά έχουν κρυμμένα μετρητά στο μαξιλάρι τους.

Συμπληρώνοντας το νέο ηλεκτρονικό Περιουσιολόγιο, 6,5 εκατομμύρια φορολογούμενοι θα κληθούν να απαντήσουν σε ερωτήσεις που δεν είχε διανοηθεί να περιλάβει ούτε στο πιο εξαντλητικό ερωτηματολόγιο «πόθεν έσχες» ο νομοθέτης. Δηλώνοντας με κάθε λεπτομέρεια ό,τι έχουμε και δεν έχουμε, το υπουργείο Οικονομικών δεν θα έχει πια ανάγκη να χρησιμοποιεί τα τεκμήρια διαβίωσης για να υπολογίζει το φορολογητέο εισόδημα κάθε πολίτη. Αυτό θα προκύπτει αυτόματα από τη μεταβολή του πλούτου που κατέχει, δηλαδή την απόκτηση ή την απώλεια περιουσιακών στοιχείων όπως ακίνητα, αυτοκίνητα και καταθέσεις.

Ειδικά στις τρέχουσες συνθήκες που βιώνει η χώρα, ο κάθε φορολογούμενος θα πρέπει να δηλώσει και τι χρήματα έχει φυλάξει σε μετρητά, στο μαξιλάρι ή κάτω από το στρώμα του κρεβατιού του στο σπίτι. Αν προσπαθήσει να τα αποκρύψει, κινδυνεύει να τα χάσει τη στιγμή που θα τα ανακαλύψει το κράτος. Επιπλέον, στην ειδική φόρμα που θα συμπληρώνουν οι πολίτες, θα πρέπει να ξαναδηλώσουν τα ακίνητα που δήλωσαν στο Ε9, αναφέροντας ακόμα και το πραγματικό τίμημα αγοράς που κατέβαλαν στον πωλητή, άσχετα από το δηλωθέν στο συμβόλαιο, που συνήθως συντασσόταν με βάση την αντικειμενική αξία που υπολογίζει η Εφορία. Ειδική ομάδα στο υπουργείο Οικονομικών έχει αναλάβει να διαμορφώσει τη φόρμα με τις βασικές ερωτήσεις που θα αποτελούν το νέο Περιουσιολόγιο. Με βάση τα πρώτα σχέδια που καταρτίστηκαν, η «ανάκριση» κατά τη συμπλήρωση του Περιουσιολογίου θα είναι πιο σκληρή και από του «πόθεν έσχες».

Σε αντίθεση με την κλασική δήλωση περιουσιακής κατάστασης που συμπληρώνουν κάθε χρόνο σχεδόν 1 εκατομμύριο υπόχρεοι, για το νέο Περιουσιολόγιο δεν θα απαιτείται η αναγραφή στοιχείων συγγενών (εξ αίματος ή εξ αγχιστείας), αφού κάθε νοικοκυριό θα υποβάλλει υποχρεωτικά τη δική του ατομική δήλωση με τα στοιχεία των συζύγων, των τέκνων και προστατευόμενων μελών της. Από εκεί και πέρα, όμως, οι ερωτήσεις σχεδιάζεται να είναι αμείλικτες.

Για παράδειγμα:

■ Διαθέσιμα μετρητά: Ο φορολογούμενος θα καλείται να δηλώσει τι ποσά κατέχει σε μετρητά (σε ευρώ, δολάρια ή άλλο νόμισμα), σε ποιο μέλος της οικογένειας ανήκουν και να δικαιολογήσει την προέλευσή τους (π.χ. από ανάληψη τραπεζικών καταθέσεων κ.λπ.). Θα τονίζεται μάλιστα ότι σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο πίνακας ο φορολογικός έλεγχος θα θεωρήσει ότι ο υπόχρεος δεν έχει καθόλου μετρητά. Αυτό σημαίνει ότι όταν αποκαλυφθούν (από έλεγχο ή σε μελλοντική αγοραπωλησία ή κατάθεση σε τράπεζα κ.λπ.) η Εφορία θα μπορεί να τα μπλοκάρει ως προϊόν φοροδιαφυγής και «βρόμικο» χρήμα, να τα δεσμεύσει, να τα κατάσχει ή να τα φορολογήσει με βάση δρακόντειους νόμους που έχει στη διάθεσή του πλέον το υπουργείο Οικονομικών.

■ Στοιχεία ακινήτων: Ως αξία κτήσης των ακινήτων πρέπει να αναγραφεί το πραγματικό τίμημα και όχι η αντικειμενική τιμή με την οποία συντάχθηκε το συμβόλαιο. Θα αποκαλύπτεται και θα διασταυρώνεται έτσι τι δαπάνησε ο αγοραστής και τι εισέπραξε ο πωλητής. Θα δηλώνονται ξεχωριστά τα κτίσματα από τα οικόπεδα και τα αγροτεμάχια. Ακόμη θα δηλώνονται και όσα ακίνητα βρίσκονται εκτός Ελλάδος (π.χ. στο Λονδίνο), στην ειδική στήλη «Χώρα», που θα περιλαμβάνεται στη φόρμα συμπλήρωσης στο Ιντερνετ. Θα εξετάζεται επίσης πότε αποκτήθηκε κάθε ακίνητο, πώς και σε ποια τιμή, ποιο μέλος της οικογένειας είναι ο ιδιοκτήτης, αν υπάρχει κτίσμα στα οικόπεδα ή αν έχουν πραγματοποιηθεί πρόσθετα έργα ή βελτιώσεις σε αυτό κ.λπ.

■ Ι.Χ., σκάφη, ελικόπτερα: Εκτός από τις γνωστές κατηγορίες που δηλώνονταν έως τώρα στο Ε1 ή στο «πόθεν έσχες» (π.χ. κυβισμός οχήματος, μήκος σκάφους, αριθμός κυκλοφορίας ή λιμένας νηολόγησης), θα ζητείται ακόμα και το πού σταθμεύουν τα οχήματα αυτά! Για παράδειγμα, για τα σκάφη πρέπει να δηλώνεται σε ποιο πάρκινγκ σκαφών σταθμεύουν όταν δεν βρίσκονται σε λιμάνι, αλλά και η ακριβής διεύθυνση για τα Ι.Χ. των οποίων οι ιδιοκτήτες έχουν παραδώσει τις πινακίδες προκειμένου να μην πληρώνουν τέλη κυκλοφορίας.

■ Επενδύσεις: Μετοχές και αμοιβαία κεφάλαια στην Ελλάδα θα δηλώνονται ξεχωριστά από τις επενδύσεις και τις καταθέσεις στο εξωτερικό. Αναλυτικά θα δηλώνονται -σε άλλο πίνακα- και όλοι οι επαγγελματικοί λογαριασμοί που τηρούν οι επιτηδευματίες.

■ Τραπεζικές θυρίδες: Θα δηλώνεται υποχρεωτικά η ύπαρξή τους (με ναι ή όχι) και θα κατονομάζεται η τράπεζα στην οποία τηρούνται.

■ Τιμαλφή και έργα τέχνης: Θα καταγράφονται ένα προς ένα με αναλυτική περιγραφή, ανά είδος ή τύπο του περιουσιακού στοιχείου, το έτος και το ποσό αγοράς, ποιο μέλος της οικογένειας είναι ο ιδιοκτήτης, πώς και από πού τα απέκτησε κ.λπ.

■ Απαιτήσεις από τρίτους: Σε άλλον πίνακα θα δηλώνονται λοιπά περιουσιακά στοιχεία όπως οι απαιτήσεις από τρίτους (δάνεια κ.λπ.) αλλά και ποιο είναι το πρόσωπο που θα πρέπει να αποδώσει και πότε τα σχετικά ποσά.

Πηγή: | newmoney.gr