Ποιες επιχειρήσεις θα ελέγξουν οι 4.000 φορο-ελεγκτές

 

Εντολή να ελέγξουν μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, για το αν κόβουν αποδείξεις και αν πληρώνουν τους φόρους τους, δίνει ο Χάρης Θεοχάρης

Εντολή να ελέγξουν εκατοντάδες χιλιάδες μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα, για το αν κόβουν αποδείξεις και αν πληρώνουν τους φόρους τους, δίνει ο κ. Χάρης Θεοχάρης στη νέα υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, στην οποία μεταβιβάστηκαν οι αρμοδιότητες του προληπτικού ελέγχου που είχε το ΣΔΟΕ.

Ήδη 200 ελεγκτές του ΣΔΟΕ μετακινήθηκαν στις εφορίες, ώστε οι πρώτοι 2.000 ελεγκτές να αρχίσουν να διενεργούν προληπτικούς ελέγχους σε καταστήματα, στους δρόμους, ενώ θα προχωρούν και στις κατασχέσεις του ταμείου της επιχείρησης, εφόσον ο επιχειρηματίας δεν είναι τηρεί τις πληρωμές του στην εφορία και στα ασφαλιστικά ταμεία.

Οι έρευνες αυτές αφορούν κυρίως επιχειρήσεις όπως

– Κατασκευαστικές εταιρίες, επαγγέλματα της οικοδομής

– Εταιρίες λιανεμπορίου, πώληση

– Ταβέρνες, ουζερί, καφετέριες, μπαρ

– Ξενοδοχεία, ξενώνες, επιπλωμένα διαμερίσματα

– Σούπερ μάρκετ, τουριστικά είδη κλπ

Οι στόχοι θα επιλέγονται με βάση κριτήρια τζίρου, αύξησης της εμπορικής κίνησης, πληροφορίες-καταγγελίες κλπ, που θα τα καθορίζει η Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων της ΓΓΔΕ.

Τι εξετάζεται

Οι προληπτικοί και προσωρινοί έλεγχοι της ΓΓΔΕ, θα δίνουν έμφαση στους παρακρατούμενους και επιρριπτόμενους φόρους, και ιδίως αν αποδίδεται ο Φ.Π.Α.

Κατά την άσκηση των νέων καθηκόντων τους, οι αρμόδιες υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε. μπορούν να προβαίνουν σε ελέγχους:

– σε ελέγχους μεταφορικών μέσων,

– σε ελέγχους καταστημάτων,

– σε ελέγχους αποθηκών και άλλων χώρων, όπου βρίσκονται αγαθά, ανεξάρτητα από τον φορέα εκμετάλλευσής τους και του τελωνειακού καθεστώτος υπό το οποίο τελούν,

– σε κατασχέσεις βιβλίων, εγγράφων, αγαθών, μέσων μεταφοράς και άλλων στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων και ηλεκτρονικών μέσων αποθήκευσης και μεταφοράς δεδομένων (σκληροί δίσκοι, δισκέτες, usb κλπ).

Μεταξύ άλλων, οι προληπτικοί έλεγχοι θα γίνονται για να ελεγχθούν οι επιχειρήσεις (ατομικές και προσωπικές εταιρείες):- αν τηρούν υποχρεωτικά βιβλία τα σωστά (βιβλία πελατών, Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων, λογιστικά βιβλία με την διπλογραφική μέθοδο, βιβλία Γ΄ κατηγορίας κλπ) είτε λόγω νομικής μορφής (Ανώνυμες Εταιρείες και Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης), είτε λόγω τζίρου.

– αν εκδίδουν Αποδείξεις Λιανικής Πώλησης από εγκεκριμένη και δηλωμένη Φορολογική Ταμειακή Μηχανή.

– αν τηρούν θεωρημένα Τιμολόγια Πώλησης – Δελτία Αποστολής ή, με την διακίνηση, θεωρημένα Δελτία Αποστολής και αθεώρητα Τιμολόγια Πώλησης.

– αν εφαρμόζουν σωστά τους συντελεστές ΦΠΑ στα είδη που πωλούν.

Σύμφωνα με το newmoney.gr σε περίπτωση προληπτικού ελέγχου οι επιχειρήσεις πρέπει:

1) να εκδίδουν τις Αποδείξεις Λιανικής Πώλησης και τα Τιμολόγια Πώλησης – Δελτία Αποστολής, με την παράδοση του αγαθού.

2) να έχουν ενημερωμένα τυχόν πρόσθετα βιβλία τα οποία υποχρεούνται να τηρούν (π.χ. το βιβλίο πόρτας το οποίο ενημερώνεται άμεσα με την είσοδο του πελάτη).

3) να επιδεικνύουν στον έλεγχο τα βιβλία τα οποία τηρούν και τα στοιχεία τα οποία εκδίδουν στους πελάτες και τα στοιχεία που λαμβάνουν από τους προμηθευτές.

4) να επιδεικνύουν στον έλεγχο τις Περιοδικές και Εκκαθαριστικές Δηλώσεις Φ.Π.Α., των φορολογικών περιόδων και του έτους που υπάρχει υποχρέωση να έχουν υποβληθεί.

5) να επιδεικνύουν στον έλεγχο την Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (έντυπα Ε1, Ε2, Ε3, Ε5, Ε7, Ε9 κλπ) του έτους που υπάρχει υποχρέωση να έχει υποβληθεί.

6) να επιδεικνύουν στον έλεγχο τις Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πελατών – Προμηθευτών (και το Ισοζύγιο των λογαριασμών, για επιχειρήσεις με βιβλία Γ΄ κατηγορίας), του έτους που υπάρχει υποχρέωση να έχουν υποβληθεί.

Εφόσον κατά την ολοκλήρωση του ελέγχου προκύπτει παράβαση της φορολογικής ή τελωνειακής νομοθεσίας, η έκθεση ελέγχου διαβιβάζεται στην Γ.ΓΔ.Ε., για περαιτέρω ενέργειες στα αρμόδια τμήματα των ΔΟΥ για να επιβληθούν πρόστιμα και προσαυξήσεις που μπορεί να υπερδιπλασιάζουν τα ποσά που καταλογίστηκαν από τον έλεγχο.

Σε περίπτωση μη έκδοσης των φορολογικών στοιχείων επιβάλλονται πρόστιμα ανά παράβαση και επί του τζίρου. Στην περίπτωση μη υποβολής των Περιοδικών ή Εκκαθαριστικών Δηλώσεων Φ.Π.Α., προβλέπεται περαιτέρω έλεγχος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ενώ προβλέπονται και ποινικές κυρώσεις.

Ειδικά όμως όταν μεταφέρονται αγαθά με αυτοκίνητο, χωρίς να έχουν εκδοθεί τα φορολογικά στοιχεία διακίνησης ή έχουν εκδοθεί αλλά δεν συνοδεύουν τα μεταφερόμενα αγαθά, αφαιρούνται μέχρι τρεις μήνες οι πινακίδες και η άδεια κυκλοφορίας του μεταφορικού μέσου, καθώς και η άδεια οδήγησης του προσώπου που οδηγούσε το όχημα κατά την μεταφορά των αγαθών.