Τέλη κυκλοφορίας. Όλες οι διαδικασίες για την έκδοση και την πληρωμή τους – Οι διαδικασίες κατάθεσης πινακίδων

 

Editorial  περιοδικού λογιστική prosvasis : τεύχος 391

Στις 11 Νοεμβρίου η ΓΓΠΣ θα ενεργοποιήσει, κατά πάσα πιθανότητα, την ηλεκτρονική υπηρεσία μέσω της οποίας οι πολίτες θα εκτυπώνουν το «Έντυπο Τελών Κυκλοφορίας». Η εφαρμογή ήταν να ανοίξει στις 4.11.2013, αλλά η ΓΓΠΣ δεν ήθελε να χαλάσει το σερί των αποτυχημένων ημερομηνιών που ανακοινώνει και δεν υλοποιεί.

Τέλη κυκλοφορίας 2014

Οι κάτοχοι του αυτοκινήτου μπαίνοντας στο TAXISnet με τον κωδικό τους ή τον ΑΦΜ και πληκτρολογώντας τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματός τους, βρίσκουν το ειδοποιητήριο πληρωμής και στη συνέχεια -αφού το τυπώσουν- το εξοφλούν σε τράπεζες, ΕΛΤΑ, εφορίες ή μέσω ΑΤΜ’s ή web banking μέχρι και την 31.12.2013.

Εμπρόθεσμη θεωρείται η καταβολή των τελών κυκλοφορίας που πραγματοποιείται εντός του χρονικού διαστήματος από την 15η Νοεμβρίου (ή την ημερομηνία που θα ανοίξει το σύστημα) έως την 31.12. 2013.

Μετά το χρονικό αυτό διάστημα η πληρωμή των τελών κυκλοφορίας θεωρείται εκπρόθεσμη και το πρόστιμο είναι το διπλάσιο της αξίας που αντιστοιχεί στην κατηγορία του οχήματος.

Από πέρυσι δεν θα υπάρχει το γνωστό αυτοκόλλητο στο αυτοκίνητο και ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να έχει μαζί του την απόδειξη πληρωμής, την οποία θα πρέπει να φυλάει για πέντε χρόνια.

Για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας απαιτείται «Κωδικός Πληρωμής», τον οποίο οι υπόχρεοι μπορούν να προμηθευτούν ως ακολούθως:

α) Μέσω της διαδικτυακής πύλης της ΓΓΠΣ

i. Οι πιστοποιημένοι στο TAXISnet φορολογούμενοι εισάγουν το προσωπικό όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής τους. Στη συνέχεια, με την επιλογή:

· «Κατάσταση οχημάτων», εμφανίζονται τα στοιχεία του οχήματος ή των οχημάτων τα οποία ανήκουν στον φορολογούμενο και τυχόν στην/στον σύζυγό του, σύμφωνα με το αρχείο της ΓΓΠΣ, όπως αυτό ενημερώνεται από το αρχείο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Ειδικότερα, εμφανίζονται τα στοιχεία του υπόχρεου σε καταβολή και ανά όχημα, ο αριθμός κυκλοφορίας, το ποσοστό συνιδιοκτησίας, η ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα, η κατάσταση του οχήματος (σε κίνηση ή σε ακινησία), η σχέση του με άλλα οχήματα (έλξη τροχόσπιτου κ.λπ.), η φορολογική υποχρέωση (κανονική πληρωμή, απαλλαγή κ.λπ.), καθώς και η βάση υπολογισμού των τελών κυκλοφορίας.

· «Εκτύπωση Εντύπου Τελών Κυκλοφορίας», εκτυπώνεται για κάθε όχημα, εφόσον υπάρχει υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας, «Έντυπο Τελών Κυκλοφορίας», το οποίο περιέχει στοιχεία του ιδιοκτήτη και του οχήματος, τα ποσά των τελών κυκλοφορίας και του προστίμου σε περίπτωση εκπρόθεσμης πληρωμής, καθώς και τον «Κωδικό Πληρωμής».

Σε περίπτωση που έχουν εξοφληθεί τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2014, επί του «Εντύπου Τελών Κυκλοφορίας» θα εμφανίζεται σχετική ένδειξη.

· «Αρχείο σε Φύλλο Εργασίας», εφόσον ο φορολογούμενος είναι ιδιοκτήτης πλήθους οχημάτων, παράγεται αρχείο με τις πληροφορίες που περιέχονται στο «Έντυπο Τελών Κυκλοφορίας» για κάθε ένα από τα οχήματά του.

ii. Εναλλακτικά, οι πιστοποιημένοι και οι μη πιστοποιημένοι στο TAXISnet φορολογούμενοι, μέσω εφαρμογής στην ιστοσελίδα της ΓΓΠΣ, καταχωρούν τον ΑΦΜ τους και τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος για το οποίο πρόκειται να καταβληθούν τα τέλη κυκλοφορίας. Στην περίπτωση αυτή παρέχεται δυνατότητα εκτύπωσης του «Εντύπου Τελών Κυκλοφορίας» για το συγκεκριμένο όχημα.

β) Μέσω των τραπεζών, εφόσον διαθέτουν την σχετική υποδομή

Οι υπόχρεοι οφείλουν να προσκομίζουν την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος για το οποίο θα καταβληθούν τα τέλη κυκλοφορίας ή φωτοαντίγραφο αυτής και να γνωστοποιούν τον ΑΦΜ του ιδιοκτήτη του οχήματος ή ενός εκ των συνιδιοκτητών, σε περίπτωση συνιδιοκτησίας.

Στις περιπτώσεις που υπάρχει διαφωνία ως προς τα εμφανιζόμενα κατά τα προαναφερθέντα στοιχεία κατόχου – οχήματος, ο φορολογούμενος πρέπει να απευθύνεται:

· σε οποιαδήποτε ΔΟΥ, όταν διαφέρουν από τα αντίστοιχα της άδειας κυκλοφορίας, προσκομίζοντας την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος,

· σε οποιαδήποτε ΔΟΥ, όταν εμφανίζεται όχημα το οποίο δεν ανήκει στον φορολογούμενο, προσκομίζοντας τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά (αποδείξεις για την πώληση του οχήματος ή την οριστική καταστροφή του ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει όχημα στην ιδιοκτησία του υπόχρεου),

· στην αρμόδια ΔΟΥ, όταν δεν είναι ενημερωμένα τα στοιχεία οχήματος για απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας ή τη θέση αυτού σε ακινησία, με την προσκόμιση των κατά περίπτωση προβλεπομένων δικαιολογητικών.

Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης θέλει να προβεί στην άρση ακινησίας, τότε πρέπει να αποταθεί μόνο στη ΔΟΥ του.

Τι ισχύει με την παράδοση πινακίδων

Τα δύο προηγούμενα χρόνια, λόγω της εφαρμογής των αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης (τεκμήρια), παρουσιάστηκε μαζική παράδοση πινακίδων στις ΔΟΥ, ώστε τα οχήματα να μπουν σε ακινησία και να μην «χρεωθούν» το τεκμήριο του αυτοκινήτου.

α) Ποια είναι τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την κατάθεση πινακίδων;

1. Άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου.

2. Πινακίδες.

3. Φωτοτυπία της δήλωσης εισοδήματος, όπου να αποδεικνύεται ποιος είναι ο κάτοχος του Ι.Χ.

4. Απόδειξη πληρωμής των τελών κυκλοφορίας του τρέχοντος έτους.

5. Υπεύθυνη δήλωση ότι το αυτοκίνητο θα σταθμεύσει σε κλειστό ιδιόκτητο χώρο.

6. Την ταυτότητά του ή σχετική εξουσιοδότηση αν ο ίδιος δεν είναι ο ιδιοκτήτης.

Στα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβάλετε στην εφορία ανήκει και η υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα βεβαιώνετε ότι δεν θα σταθμεύσετε το αυτοκίνητο σε δημόσιο δρόμο (δηλαδή ότι έχετε ιδιωτικό χώρο), ώστε οι δρόμοι της πόλης να μην κατακλυστούν με ακινητοποιημένα αυτοκίνητα.

β) Πώς θα το επαναφέρετε στην κυκλοφορία και πόσα θα πληρώσετε;

Δύο είναι οι περιπτώσεις για όσους καταθέτουν τις πινακίδες κυκλοφορίας των οχημάτων τους. Η πρώτη αφορά στην περίπτωση που η επανακυκλοφορία του αυτοκινήτου γίνεται το τρέχον έτος που αφορούν τα τέλη κυκλοφορίας που δεν πληρώθηκαν με την κατάθεση των πινακίδων, ενώ η δεύτερη αφορά σε εκείνη που το όχημα τίθεται σε κυκλοφορία μετά την πάροδο ενός έτους. Για την πρώτη περίπτωση απαιτείται να καταβληθεί το σύνολο του κόστους των τελών κυκλοφορίας στη ΔΟΥ όπου παραδώσατε τις πινακίδες, ώστε να τις πάρετε πίσω. Να σημειώσουμε εδώ ότι τα τέλη θεωρούνται ότι είναι ΕΤΗΣΙΑ και ΑΔΙΑΙΡΕΤΑ. Για όσους προτιμήσουν να επαναφέρουν το αυτοκίνητό τους στην κυκλοφορία μετά από ένα χρόνο, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι θα εκδώσουν νέους αριθμούς κυκλοφορίας. Αυτό συμβαίνει γιατί οι εφορίες μετά από ένα χρόνο καταστρέφουν τις πινακίδες που έχουν στη διάθεσή τους. Οπότε, εκτός της πληρωμής των τελών κυκλοφορίας του έτους, όπου θα επαναφέρετε το αυτοκίνητό σας στην κυκλοφορία, θα καταβάλετε 30 ευρώ επιπλέον για έκδοση νέων αριθμών.

γ) Προσοχή δεν χρειάζεται η προσκόμιση Ε9

Τις προηγούμενες χρονιές, σε μεγάλο αριθμό ιδιοκτητών οχημάτων που κατέθεταν τις πινακίδες τούς ζητήθηκε από τις ΔΟΥ η προσκόμιση δήλωσης Ε9, ώστε να αποδείξουν ότι όντως διαθέτουν κάποιο κλειστό χώρο όπου θα φυλάσσεται σε ακινησία το αυτοκίνητό τους. Ωστόσο, σύμφωνα με τον N.2992/2002, αρκεί μόνο η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του N.1599/1986, στην οποία να αναγράφεται υποχρεωτικά η διεύθυνση του χώρου φύλαξης και τα στοιχεία του ιδιοκτήτη του χώρου αυτού, ενώ αυτός ο χώρος μπορεί να είναι ακόμη και ένα περιφραγμένο οικόπεδο. Όμως, για τις περιπτώσεις που κάποιος δεν διαθέτει κλειστό χώρο για τη στάθμευση του ακινητοποιημένου αυτοκινήτου, μπορεί να ενοικιάσει μια θέση και να υποβάλει στην εφορία το μισθωτήριο ή με μια υπεύθυνη δήλωση να αποδείξει ότι του παραχωρήθηκε κάποιος χώρος από κάποιον τρίτο (το τρίτο άτομο που θα παραχωρήσει τη θέση, θα πρέπει να προσκομίσει φωτοτυπία του Ε9 του).

Απ. Αλωνιάτης