Δεν απέσυρε ο Γ. Στουρνάρας τη διάταξη για τα πρόστιμα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Νίκης 5-7
10180 Αθήνα
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: 210-3332553/4
Fax: 210-3332559
e-mail: press@minfin.gr

Σάββατο, 21 Δεκεμβρίου 2013

Δελτίο Τύπου

Παρέμβαση του Υπουργού Οικονομικών, Γιάννη Στουρνάρα, στην Ολομέλεια της Βουλής

Αγαπητοί κύριοι βουλευτές,

οι συζητήσεις που γίνονται εντός αυτής της αιθούσης είναι πάντοτε εξαιρετικά χρήσιμες και προσφέρονται για να ακούγονται τα επιχειρήματα όλων των πλευρών αλλά και για να γίνεται ο απαραίτητος και απαιτούμενος για τη δημοκρατία μας διάλογος προκειμένου όλοι μας, και κυρίως ο Ελληνικός λαός, να έχει πλήρη ενημέρωση για όσα νομοθετούμε και αποφασίζουμε.

Και στον ελληνικό λαό χρειάζεται να εξηγούμε κάθε φορά αυτά που κάνουμε. Γιατί , έτσι, και κατανόηση υπάρχει και εμπεδώνεται και ένα κλίμα εμπιστοσύνης.

Στο πλαίσιο αυτό, δίνω διευκρινήσεις για ένα θέμα που προέκυψε χθες.

Οι διατάξεις του άρθρου 6 του ΚΕΔΕ για τις οποίες τόσο θόρυβος έγινε, δεν είναι παρά επανάληψη ισχύουσας ρύθμισης και συγκεκριμένα των άρθρων 53 και 57 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας που ψηφίστηκε τον Ιούλιο.

Ο ΚΦΔ, όπως γνωρίζετε, αφορά την είσπραξη του συνόλου των φόρων που προβλέπονται από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις και αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία των εσόδων, περίπου 80%-85%.

Συνεπώς, η παρούσα διάταξη εναρμονίζει το καθεστώς της είσπραξης με τις ψηφισμένες διατάξεις για το υπόλοιπο μικρό ποσοστό των δημοσίων εσόδων, περίπου 15%-20%.

Άρα τίποτα το καινοφανές δεν εισάγουμε.

Ως προς την ουσία της ρύθμισης, δηλαδή ψηφίσαμε καλά τον Ιούλιο ή όχι; Ψηφίσαμε πάρα πολύ καλά. Για τους εξής λόγους:
Α. Μέχρι σήμερα ίσχυαν:
Σύμφωνα με το ποινολόγιο (ν.2523/1997) υπολογίζονταν πρόσθετοι φόροι- ανάλογα με την παράβαση- σε ποσοστό 1%, 1,5%, 2%, 2,5%, 3%, και 3,5% για κάθε μήνα καθυστέρησης με μέγιστο ποσοστό 60% για εκπρόθεσμη δήλωση και 120% για ανακριβή δήλωση. Τόσο μπορεί να φτάσει το πρόστιμο.

Παράλληλα υπήρχαν και διατάξεις του άρθρου 6 του ΚΕΔΕ που όριζαν ότι επιβάλλεται προσαύξηση εκπρόθεσμης καταβολής με προσαύξηση 1% για κάθε μήνα καθυστέρησης και οροφή το 100%.

Οι παραπάνω ρυθμίσεις είχαν κριθεί από το σύνολο των οικονομικών και κοινωνικών φορέων ως αναχρονιστικές. Στο γραφείο μου συσσωρεύονται ήδη αιτήματα πολιτών που θέλουν να πάνε από το παλαιό καθεστώς ο καινούργιο. Αυτή είναι η πραγματικότητα.

Β. Τώρα, τι ισχύει και τι θα ισχύει από 1.1.2014;
Με τις διατάξεις του ΚΦΔ που ψηφίστηκαν το καλοκαίρι και αυτές του ΚΕΔΕ που προτείνουμε τώρα αντί των παραπάνω ποσοστών (60%, 100%,120%) τώρα προβλέπεται ότι:
α) Αφού ένας χρέος καταστεί ληξιπρόθεσμο και δεν καταβληθεί μέσα σε δύο μήνες, τότε υπολογίζεται πρόστιμο 10% και μπορεί να φτάσει 30 % μετά την πάροδο 2 ετών. Δηλαδή κάναμε το 120% 30% και μας λοιδορούν;

β) Θέλω να προσθέσω ότι κανένα πρόστιμο δεν θα επιβληθεί σε βάρος εκείνου , ο οποίος έχει υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.

γ)Σε ό,τι αφορά το επιτόκιο που θα επιβάλλεται, θέλω να ενημερώσω το Σώμα ότι θα είναι εξαιρετικά χαμηλό, όσο μπορούμε χαμηλότερο και θα ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Και στόχος μας είναι να εναρμονίσουμε κατά το δυνατόν το επιτόκιο με το οποίο το Δημόσιο εξοφλεί τις απαιτήσεις του φορολογουμένου να είναι ίδιο με εκείνο το οποίο επιβάλλει στο φορολογούμενο.

Συμπληρωματικά, υπενθυμίζω ότι :
Για πρώτη φορά θεσμοθετήσαμε τον Ιούλιο και θα ισχύει από 1.1.2014 την υποχρέωση της Φορολογικής Διοίκησης να διενεργεί εντόκως μέσα σε 90 ημέρες στο φορολογούμενο την επιστροφή φόρου από την πρώτη μέρα. Δηλαδή, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα μεταξύ κράτους και πολίτη πρέπει να λειτουργούν αμφίδρομα.

Αντίστοιχη διάταξη δεν υπήρχε ποτέ στη φορολογική μας νομοθεσία.

Τέλος, σημειώνω ότι και πάλι για πρώτη φορά δεν θα προβλέπονται πρόσθετες κυρώσεις στις περιπτώσεις επιβολής αυτοτελών προστίμων.

Κυρίες και κύριοι Βουλευτές,
αυτή είναι η αλήθεια και καμία παραπληροφόρηση δεν μπορεί να την στρεβλώσει.
Σας ευχαριστώ πολύ.