Πρόστιμα φωτιά για την μη έκδοση απόδειξης

Η Εφορία καλωσορίζει το νέο έτος με 1.000 ευρώ για κάθε απόδειξη που δεν θα εκδίδουν καταστηματάρχες και επαγγελματίες .

Πρόστιμα – φωτιά από το νέο έτος με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής και της μη έκδοσης φορολογικών στοιχείων προβλέπονται από την Εφορία ενώ ανάλογα πρόστιμα και για μια σειρά άλλων παραβάσεων, όπως η υποβολή ανακριβούς φορολογικής δήλωσης, μη έγκαιρης υποβολής δήλωσης και έκδοσης εικονικών αποδείξεων και στοιχείων .

Τα πρόστιμα για ληξιπρόθεσμες οφειλές ξεκινούν από 10% και φθάνουν έως και το 30%, για μη έκδοση αποδείξεων το πρόστιμο ξεκινά από τα 1.000 ευρώ , ενώ όσοι δεν αποδίδουν εμπρόθεσμα παρακρατούμενους φόρους θα πληρώνουν  πρόστιμο ίσο με το ποσό του φόρου που δεν αποδόθηκε.

Για τις ληξιπρόθεσμες φορολογικές οφειλές,  η φορολογική νομοθεσία ορίζει ότι αν οποιοδήποτε ποσό φόρου δεν καταβληθεί το αργότερο εντός έξι μηνών από την παρέλευση της νόμιμης προθεσμίας καταβολής και θα υπολογίζεται  πρόστιμο ίσο με ποσοστό 10% του φόρου που δεν καταβλήθηκε εμπρόθεσμα. Μετά την πάροδο ενός έτους από τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας καταβολής το παραπάνω πρόστιμο ανέρχεται σε 20% του φόρου. Μετά την πάροδο δύο ετών ανέρχεται στο 30% του φόρου. Τα πρόστιμα αυτά θα επιβάλλονται και στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης .

Τσουχτερά πρόστιμα προβλέπονται και για την υποβολή ανακριβούς δήλωσης και πιο συγκεκριμένα το πρόστιμο θα φτάνει στο 10% του φόρου που θα αναλογούσε στην περίπτωση αληθούς δήλωσης, ενώ ειδικά για την περίπτωση που τα ανακριβή στοιχεία αποσκοπούν στην απόκρυψη διπλάσιων εσόδων από τα τελικώς δηλωθέντα, το πρόστιμο θα φτάνει στο 100% του ποσού της διαφοράς.

Στις περιπτώσεις μη υποβολής δήλωσης το πρόστιμο θα είναι ίσο με το ποσό του φόρου που αναλογεί στη μη υποβληθείσα δήλωση .

Όσον αφορά περιπτώσεις έκδοσης εικονικών φορολογικών στοιχείων το πρόστιμο θα ανέρχεται σε 500 ευρώ ανά στοιχείο για απόδειξη ή τιμολόγιο με ανώτατο ύψος τα 50.000 ευρώ ανά φορολογικό έτος .