Από 100 έως 300 ευρώ τα νέα πρόστιμα για εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης

Σημαντικές αλλαγές οι οποίες θα αφορούν στα εξοντωτικά πρόστιμα που έχουν επιβληθεί σε ελεύθερους επαγγελματίες σε περίπτωση μη υποβολής ή καθυστέρησης της δήλωσης ή της πληρωμής των φόρων προωθεί πλέον το υπουργείο Οικονομικών.
Μετά τις ενστάσεις από χιλιάδες επαγγελματίες, φοροτεχνικούς και πολίτες, ο υφυπουργός Οικονομικών κ. Γιώργος Μαυραγάνης και ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων κ. Χάρης Θεοχάρης αποφάσισαν ότι οι μεγάλες ποινές που ισχύουν από τις αρχές Ιανουαρίου πρέπει να μειωθούν σημαντικά, καθώς εκτιμάται ότι η εισπραξιμότητα θα είναι μηδενική.
«Τα πρόστιμα είναι όντως εξοντωτικά», παραδέχονται τώρα στο υπουργείο Οικονομικών. Μάλιστα δεν είναι τυχαίο ότι ακόμα και τα social media, όπως το Facebook και το Twitter, έχουν κατακλυστεί από αναρτήσεις πολιτών οι οποίοι επισημαίνουν την αδικία της υπέρογκης φορολογίας.
Η ιδέα να επιβληθούν τόσο υψηλά πρόστιμα ήταν του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου καθώς, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Οικονομικών, εκτιμούσε ότι «το πρόστιμο για την εκπρόθεσμη υποβολή φορολογικής δήλωσης θα πρέπει να είναι ξεχωριστό από αυτό για την εκπρόθεσμη πληρωμή». Ο διαχωρισμός μεταξύ των δύο προστίμων παρέχει κίνητρο στον φορολογούμενο να πληρώσει εντός της προθεσμίας ακόμα και αν η δήλωση δεν είναι έτοιμη προς υποβολή. Το πρόστιμο επιβάλλεται αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής και προσαυξάνεται για το χρονικό διάστημα που η δήλωση εξακολουθεί να μην υποβάλλεται. Για παράδειγμα, αν ένας φορολογούμενος δεν έχει υποβάλει εμπρόθεσμα δήλωση, θα του γνωστοποιείται άμεσα το πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής με ειδοποίηση και απαίτηση πληρωμής.
Η πρόταση που υπάρχει είναι, μεταξύ άλλων, τα πρόστιμα να μειωθούν σημαντικά και πλέον να κυμαίνονται από 100 έως 300 ευρώ – ανάλογα με τον τύπο των βιβλίων που τηρεί η κάθε επιχείρηση. Σήμερα κυμαίνονται από 100 έως 2.500 ευρώ.
Σύμφωνα με τη σημερινή νομοθεσία, σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης επιβάλλονται τα εξής πρόστιμα:
■ Το 100% του φόρου που θα προέκυπτε με τη δήλωση (και 20% επί εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου). Προτείνεται να ισχύσει το 50%.
■ Η εκπρόθεσμη καταβολή επί του φόρου τιμωρείται με: α) 10% μετά την πάροδο δύο μηνών από την παρέλευση της νόμιμης προθεσμίας καταβολής, β) 20% μετά την πάροδο ενός έτους και γ) 30% μετά την πάροδο δύο ετών. Προτείνεται να ισχύσει το 10% συνολικά.
■ Με ετήσιο επιτόκιο 8,51% από την επόμενη μέρα της λήξης της νόμιμης προθεσμίας. Μένει ως έχει.
■ 100 ευρώ αν η δήλωση είναι πληροφοριακού χαρακτήρα ή δεν προκύπτει φόρος προς καταβολή, 1.000 ευρώ αν η δήλωση είναι χρεωστική και ο υπόχρεος τηρεί απλογραφικά βιβλία και 2.500 ευρώ αν η δήλωση είναι χρεωστική και ο υπόχρεος τηρεί διπλογραφικά βιβλία. Η πρόταση είναι το πρόστιμο να είναι 100, 200 και 300 ευρώ αντίστοιχα.
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης (αρχικής) υποβολής δήλωσης επιβάλλονται τα πρόστιμα:
■ α) 100 ευρώ αν η δήλωση είναι πληροφοριακού χαρακτήρα ή δεν προκύπτει φόρος προς καταβολή, β) 1.000 ευρώ αν η δήλωση είναι χρεωστική και ο υπόχρεος τηρεί απλογραφικά βιβλία, γ) 2.500 ευρώ αν η δήλωση είναι χρεωστική και ο υπόχρεος τηρεί διπλογραφικά βιβλία. Προτείνεται τα πρόστιμα να είναι 100, 200 και 300 ευρώ αντίστοιχα.
■ α) 10% μετά την πάροδο δύο μηνών από την παρέλευση της νόμιμης προθεσμίας καταβολής, β) 20% μετά την πάροδο ενός έτους και γ) 30% μετά την πάροδο δύο ετών. Προτείνεται να είναι 10%.
Τα πρόστιμα «καίνε»
Σύμφωνα με τους φοροτεχνικούς, τα υπάρχοντα πρόστιμα οδηγούν σε υπερβολική επιβάρυνση ακόμα και των συνεπών φορολογουμένων.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1
Αν από λάθος μια επιχείρηση δεν παρακρατήσει και δεν αποδώσει κάθε μήνα στο Δημόσιο το ποσό των 4 ευρώ, δηλαδή αντί για 200 ευρώ τον μήνα αποδίδει 196 ευρώ, τότε σε έναν χρόνο θα πρέπει να καταβάλει για πρόστιμα το ποσό των 43.055,68 ευρώ!
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2
Εάν εταιρεία η οποία τηρεί διπλογραφικά βιβλία καθυστερήσει 9 μέρες να υποβάλει δήλωση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών ύψους 9.200 ευρώ, μόνο για πρόστιμα -πέραν του φόρου των 9.200 ευρώ- θα πρέπει να πληρώσει 2.500 ευρώ για εκπρόθεσμη υποβολή, αλλά και επιπλέον 9.200 ευρώ, καθώς προβλέπεται και διπλασιασμός του οφειλόμενου φόρου. Ετσι, η αρχική οφειλή των 9.200 ευρώ μαζί με τα πρόστιμα των 11.700 ευρώ φτάνει στα 20.900 ευρώ.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3
Επιχείρηση με απλογραφικά στοιχεία δεν εξέδωσε 10 αποδείξεις αξίας έως 20 ευρώ η καθεμία. Για κάθε απόδειξη επιβάλλεται πρόστιμο 1.000 ευρώ και έτσι θα κληθεί να πληρώσει 10.000 ευρώ.