Πότε πληρώνουν οι μισθωτοί προκαταβολή φόρου 55% για εισοδήματα από ενοίκια και πότε απαλλάσσοντα

Οι μισθωτοί και συνταξιούχοι θα πληρώσουν φέτος προκαταβολή φόρου για εισοδήματα από ενοίκια, μόνο εφόσον το ύψος της προκαταβολής 55% ξεπερνά το ποσό φόρου που παρακρατήθηκε για τους μισθούς και τις συντάξεις.

Έτσι, χωρίς χρέωση με προκαταβλητέο φόρο θα παραμείνουν και φέτος οι περισσότεροι μισθωτοί και συνταξιούχοι οι οποίοι αποκτούν ταυτόχρονα και εισοδήματα από ενοίκια ή επιχειρηματική δραστηριότητα, όπως συνέβαινε και όλα τα προηγούμενα χρόνια, καθώς η νομοθεσία για τον υπολογισμό της προκαταβολής φόρου 55% δεν άλλαξε.

Εφόσον η προκαταβολή φόρου 55% είναι μεγαλύτερη από το συνολικό ποσό των φόρων που παρακρατήθηκαν από τους μισθούς ή τις συντάξεις θα προκύψει επιβάρυνση μισθωτού ή συνταξιούχου με προκαταβλητέο φόρο. Κι αυτό είναι κάτι που επίσης συνέβαινε όλα τα προηγούμενα χρόνια.

Τι ισχύει
Αρμόδιες πηγές του υπουργείου Οικονομικών διευκρίνισαν, ειδικότερα, ότι με βάση τις διατάξεις του άρθρου 52 του παλαιού Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994), που θα ληφθούν υπόψη για τον υπολογισμό του φόρου στα εισοδήματα του 2013:

1) Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία στο συνολικό εισόδημα του φορολογούμενου περιλαμβάνονται και ενοίκια ή και εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα (από εμπορικές επιχειρήσεις ή από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ή από ελευθέρια επαγγέλματα) η Εφορία υπολογίζει επί του συνολικού φόρου που αναλογεί σε όλα τα εισοδήματα προκαταβολή φόρου με συντελεστή 55%.

Παράδειγμα
Π.χ. σε φορολογούμενο με ετήσιο εισόδημα 20.000 ευρώ από συντάξεις και 10.000 ευρώ από ενοίκια, ο συνολικός φόρος που αναλογεί ανέρχεται σε 3.300 ευρώ (2.300 ευρώ για το εισόδημα από συντάξεις και 1.000 ευρώ για το εισόδημα από ενοίκια). Επί του ποσού του συνολικού φόρου, δηλαδή επί του ποσού των 3.300 ευρώ υπολογίζεται προκαταβολή φόρου 55%, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 1.815 ευρώ. Αν το ο φόρος μισθωτών υπηρεσιών που έχει παρακρατηθεί ξεπερνά την προκαταβολή, τότε η τελευταία μηδενίζεται, γιατί:

2) Από το ποσό της προκαταβολής φόρου αφαιρείται (εκπίπτει) κάθε φόρος που παρακρατήθηκε ή προκαταβλήθηκε το προηγούμενο έτος.

Συνεπώς, σε κάθε περίπτωση μισθωτού και συνταξιούχου που απέκτησε και εισοδήματα από ενοίκια ή και από επιχειρηματική δραστηριότητα, η προκαταβολή φόρου μειώνεται ή μηδενίζεται, καθώς αφαιρείται από αυτήν ο φόρος μισθωτών υπηρεσιών που προκαταβλήθηκε το προηγούμενο έτος με την μορφή της παρακράτησης φόρου μισθωτών υπηρεσιών.

Στο παράδειγμα που προαναφέραμε ο φόρος που προκαταβλήθηκε από τον συνταξιούχο με τη μορφή της παρακράτησης ανήλθε σε 2.265,50 ευρώ (υπολογίστηκε με έκπτωση 1,5% επί του ποσού των 2.300 ευρώ) ήταν δηλαδή πολύ μεγαλύτερος του ποσού της προκαταβολής των 1.815 ευρώ. Συνεπώς,στην περίπτωση του συνταξιούχου του παραδείγματος, η προκαταβολή φόρου μηδενίζεται και ο φορολογούμενος δεν επιβαρύνεται με κανένα ποσό προκαταβλητέου φόρου.

Ποιοι θα πληρώσουν
Σε περίπτωση φορολογουμένου με εισόδημα 9.800 ευρώ από συντάξεις και 10.000 ευρώ από ενοίκια, ο συνολικός φόρος που προκύπτει ανέρχεται σε 1.056 ευρώ, εκ των οποίων τα 56 ευρώ είναι ο φόρος για το εισόδημα από συντάξεις και τα 1.000 ευρώ είναι ο φόρος για το εισόδημα από ενοίκια. Στην περίπτωση αυτή, η Εφορία υπολογίζει προκαταβολή φόρου 55% επί του ποσού των 1.056 ευρώ, δηλαδή 580,80 ευρώ. Όμως ο φόρος που παρακρατήθηκε από τη σύνταξη των 9.800 ευρώ ήταν μόνο 55,16 ευρώ. Το ποσό αυτό εκπίπτει από την προκαταβολή φόρου των 580,80 ευρώ και τη μειώνει στα 525,64 ευρώ. Συνεπώς, ο συγκεκριμένος φορολογούμενος θα χρεωθεί με προκαταβολή φόρου 525,64 ευρώ.

Με αφορμή δημοσιεύματα στα οποία υποστηριζόταν ότι οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι που είχαν ταυτόχρονα και εισοδήματα από ενοίκια ή επιχειρήσεις θα επιβαρυνθούν φέτος με προκαταβολή φόρου 55% σε κάθε περίπτωση, το υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε διευκρινιστική ανακοίνωση στην οποία επεσήμανε ότι «οι αναφορές στα δημοσιεύματα αφορούν σε φορολογικές ρυθμίσεις που ίσχυαν όλα τα προηγούμενα χρόνια, μέχρι και τη χρήση 2013». Επιβεβαίωσε δηλαδή πως ό,τι γινόταν τα προηγούμενα χρόνια θα γίνει και φέτος.

Για τις δηλώσεις του 2015
Ωστόσο, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε το υπουργείο Οικονομικών στην ίδια ανακοίνωση, για τα εισοδήματα από ακίνητα που θα αποκτηθούν φέτος δεν θα υπολογιστεί το 2015 προκαταβολή φόρου 55%. Δηλαδή, από το επόμενο έτος προκαταβολή φόρου θα επιβάλλεται μόνο επί του φόρου που αναλογεί στα εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικών επεσήμανε ότι με τον Νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος που ψηφίστηκε πρόσφατα και ισχύει από τη χρήση 2014 και εξής, «προκαταβολή φόρου θα υπολογίζεται πλέον μόνο στο εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα».