Βελτιώσεις στην τροπολογία για εμπορικές μισθώσεις

Βελτιώσεις στην τροπολογία για εμπορικές μισθώσεις

Μεταβατικό διάστημα έξι μηνών για διαπραγματεύσεις ενοικιαστών με ιδιοκτήτες σε συμβάσεις που λήγουν έως τις 31 Αυγούστου δίνει το ΥΠΑΝ. Αλλαγές «τελευταίας στιγμής» στην τροπολογία που σήκωσε θύελλα αντιδράσεων.

Βελτιώσεις «τελευταίας στιγμής» για εμπορικές μισθώσεις -Τι αλλάζει στην τροπολογία

Σε αλλαγές της τελευταίας στιγμής στην τροπολογία που αφορά τις εμπορικές μισθώσεις προχώρησε το υπουργείο Ανάπτυξης.

Συγκεκριμένα για την αποφυγή αιφνιδιασμού των ενοικιαστών λόγω της κατάργησης του ενοικιοστασίου, των οποίων η 12ετής μίσθωση έχει λήξει ή λήγει και προκειμένου να δοθεί χρονικό περιθώριο διαπραγμάτευσης ανάμεσα στα δύο μέρη προβλέπεται μεταβατικό διάστημα 6 μηνών μέχρι και τις 31 Αυγούστου του 2014.

Συγκεκριμένα, η τροπολογία μετά την προσθήκη που έγινε προβλέπει το εξής: «Σε περίπτωση καταγγελίας του εκμισθωτή μέχρι τις 31 Αυγούστου 2014 μίσθωσης η οποία πρόκειται να λήξει μέχρι την ημερομηνία αυτή λόγω συμπλήρωσης της 12ετίας ή μίσθωσης που έληξε ήδη, αλλά δεν έχουν παρέλθει μέχρι τις 31 Αυγούστου 2014 εννέα μήνες από τη λήξη της, ή μίσθωσης που τέλει υπό τετραετή παράταση, ο ιδιοκτήτης οφείλει στον ενοικιαστή ως αποζημίωση πόσο ίσο με τα ενοίκια έξι μηνών».

Επίσης το υπουργείο επικαλούμενο λόγους ισορροπίας και αναλογικότητας αφαίρεσε από την τροπολογία τη διάταξη που προέβλεπε ότι ο ενοικιαστής θα πρέπει σε περίπτωση αποχώρησης του να ειδοποιήσει έξι μήνες πριν τον ιδιοκτήτη και να του καταβάλει αποζημίωση 4 ενοικίων.

Σημειώνεται ότι το νέο καθεστώς εμπορικών μισθώσεων προβλέπει ελάχιστη διάρκεια για τα νέα μισθωτήρια συμβόλαια των επαγγελματικών ακινήτων τα τρία χρόνια, ενώ επιτρέπει επίσης κάθε συμφωνία ιδιοκτητών και ενοικιαστών για μεγαλύτερη διάρκεια της μίσθωσης, όπως και λύση της μίσθωσης πριν από τη λήξη της τριετίας, με συμφωνία των δύο πλευρών που θα αναφέρεται ρητά στο συμβόλαιο.

Οι υφιστάμενες μισθώσεις και μέχρι τη λήξη τους θα διέπονται από το ισχύον καθεστώς, ως προς τη διάρκειά τους, δηλαδή 12 συν 4 χρόνια.

Παράλληλα καταργείται η λεγόμενη άυλη εμπορική αξία, δηλαδή η καταβολή αποζημίωσης ύψους έως 24 ενοικίων από τον ιδιοκτήτη στον ενοικιαστή, που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία μετά την παρέλευση 12ετίας.

Με τη νέα ρύθμιση σε περιπτώσεις λύσης του συμβολαίου πριν από τη λήξη του, δηλαδή την τριετία, αυτός που την προκαλεί θα είναι υποχρεωμένος να αποζημιώνει τον άλλον με τα ενοίκια που απομένουν μέχρι τη λήξη της τριετίας. Ωστόσο σε περίπτωση προσφυγής στο δικαστήριο με την επίκληση σημαντικού λόγου μπορεί να μειωθεί το ποσό της αποζημίωσης.

Η τροπολογία προβλέπει επίσης ότι για τις υφιστάμενες μισθώσεις και μέχρι τη λήξη τους οι ενοικιαστές θα μπορούν να καταγγείλουν τη μίσθωση δύο χρόνια μετά την έναρξή της.

Πηγή euro2day.gr