Μικρότερα πρόστιμα για όσους «αυτοκαταγγελθούν»

Τι αναφέρει το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για τους φορολογούμενους που θα πληρώσουν μικρότερα πρόστιμα; Tι πρέπει να κάνουν οι φορολογούμενοι;
Πέρα από τους φορολογούμενους που κινδυνεύουν με καταθέσεις, σε τελικό συμβιβασμό για να πληρώσουν μικρότερα πρόστιμα και προσαυξήσεις δίνει στους φορολογούμενους για τους οποίους ξεκίνησε έλεγχος από την εφορία μετά το 2008, εφόσον σπεύσουν αυτοβούλως στην Εφορία για να «διορθώσουν» λάθη ή να δηλώσουν εισοδήματα που είχαν «ξεχάσει» τα προηγούμενα χρόνια.
Συγκεκριμένα το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή προβλέπει ότι φορολογούμενοι που μετά τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου για χρήσεις 2008 ή παλαιότερες, προχωρήσουν σε οικειοθελή υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων (πριν την σύνταξη της έκθεσης ελέγχου) γλιτώνουν το 80% των προσαυξήσεων και προστίμων.
Την ίδια ώρα όμως, με άλλη διάταξη ανοίγει ο δρόμος για άμεσες «ηλεκτρονικές» κατασχέσεις. Ακόμα και με ένα απλό email (!), έστω και αν δεν υπάρχει τελεσίδικη δικαστική απόφαση, η εφορία θα μπορεί πλέον να κατάσχει με διαδικασίες-εξπρές σε μισθούς συντάξεις ενοίκια η καταθέσεις.
Η διάταξη σοκ καθιερώνει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής κοινοποίησης ειδοποιήσεων για κατασχέσεις μισθών, συντάξεων, επιδομάτων, ενοικίων, επιδοτήσεων και λοιπών εισοδημάτων καθώς και καταθέσεων!
Συγκεκριμένα, οι διαδικασίες είσπραξης που θα ακολουθήσουν οι Εφορίες προβλέπουν:
1) Αποστολή ειδοποιητηρίων προς τους οφειλέτες με κάθε πρόσφορο μέσο (ταχυδρομικώς, με e-mail, SMS κ.λπ.). Με τα ειδοποιητήρια αυτά θα δίδεται στους οφειλέτες προθεσμία μερικών ημερών να προσέλθουν στις Εφορίες τους για να εξοφλήσουν ή να ρυθμίσουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη τους.
2) Λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης, σε κάθε περίπτωση μη προσέλευσης οφειλέτη . Τα μέτρα θα προβλέπουν κατασχέσεις εισοδημάτων ή άλλων ποσών που πρόκειται να εισπράξουν οι οφειλέτες από τρίτους. Σύμφωνα με την νομοθεσία, στις απαιτήσεις που μπορούν να κατάσχονται περιλαμβάνονται μισθοί, συντάξεις, επιδοτήσεις, ενοίκια και πάσης φύσεως άλλα εισοδήματα και έσοδα που δικαιούται να εισπράξει ο οφειλέτης του Δημοσίου από τρίτα πρόσωπα. Ειδικά για τους μισθούς και τις συντάξεις ο νόμος προβλέπει την κατάσχεσή τους μέχρι ποσοστού 25% επί του συνολικού μηνιαίου ποσού και μόνο εφόσον το ύψος του ποσού είναι μεγαλύτερο των 1.000 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση δε, το ποσό που απομένει μετά την κατάσχεση δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 1.000 ευρώ.