Eurobank: Το πρωτογενές πλεόνασμα δεν μπορεί να στηρίζεται στην υψηλή φορολογία

H έξοδος της Ελλάδας στις αγορές δεν θα μπορέσει να καλύψει μεγάλος μέρος του χρηματοδοτικού κενού.

Μόνο με την εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων μπορεί να επιτευχθεί η εξασφάλιση της διατηρησιμότητας του πλεονάσματος για τα επόμενα χρόνια και η επιστροφή σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, υποστηρίζει η Eurobank στην εβδομαδιαία έκδοσή της «7ημέρες οικονομία», σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι η έξοδος της Ελλάδας στις αγορές δεν θα μπορέσει να καλύψει μεγάλος μέρος του χρηματοδοτικού κενού.

Όπως υπενθυμίζεται, η παρούσα αξιολόγηση πέρα από τη συμφωνία για το δημοσιονομικό κενό του 2014 περιλαμβάνει και συμφωνία σε μια σειρά διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων .

Μέχρι στιγμής, δεν φαίνεται να έχει επιτευχθεί κάποια σημαντική πρόοδος για τα εκκρεμή ζητήματα των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων με την εξαίρεση ίσως του θέματος της ένταξης επιπλέον 12.500 δημοσίων υπαλλήλων στο πρόγραμμα κινητικότητας . Παράλληλα παραμένουν ακόμη ανοικτά τα ζήτημα του χρηματοδοτικού κενού του 2014 καθώς και τα θέματα του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Πολιτικής 2014-17 και του χρηματοδοτικού κενού της περιόδου 2015-16.

«Δεν θεωρούμε ότι η έξοδος στις αγορές μπορεί να καλύψει μεγάλο μέρος του χρηματοδοτικού κενού αφού το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους αναμένεται πολλαπλάσιο του τρέχοντος κόστους εξυπηρέτησης των επισήμων δανείων. Μια έκδοση ελληνικών ομολόγων θα είναι μικρή σε μέγεθος και σε διάρκεια και περισσότερο θα έχει ψυχολογικούς στόχους – αυξήσει την εμπιστοσύνη προς την ελληνική οικονομία» υποστηρίζει η Eurobank.

Το πρωτογενές πλεόνασμα για τον Ιανουάριο του 2014 σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Κυβέρνησης είναι ικανοποιητικό αλλά δεν αποτελεί έκπληξη. Ειδικότερα αναφέρεται ότι «δεν αποτελεί θετική έκπληξη με δεδομένο ότι στο συγκεκριμένο μήνα (όπως και τον Φεβρουάριο 2014) συνεχίζουν να εισπράττονται φόροι για το 2013 ενώ οι πρωτογενείς δαπάνες είναι σχετικά μικρές. Άλλωστε μέρος των εσόδων των δύο πρώτων μηνών κάθε έτους (όπως και των δαπανών) δημοσιονομικά καταγράφεται στο προηγούμενο έτος, στην περίπτωση μας το 2013».

«Στο θέμα του πλεονάσματος – τις τελευταίες ημέρες παρατηρούμε ότι μεγάλο μέρος της δημόσιας συζήτησης επικεντρώνεται στο πλεόνασμα του 2013 δίνοντας του θετικές ή αρνητικές διαστάσεις πέρα από αυτές που του αξίζουν. Είναι αναγκαίο να γίνει από όλους κατανοητό ότι το πρωτογενές πλεόνασμα δεν είναι τίποτα παραπάνω από ένας δείκτης διαχείρισης των εσόδων και των δαπανών του δημοσίου» τονίζει.

Παραμένοντας στο θέμα του πρωτογενούς πλεονάσματος του 2013 οι αναλυτές συμπληρώνουν ότι «πρόκειται για μια σημαντική επιτυχία που κρύβει πίσω της α) την σημαντικότατη αύξηση των φορολογικών βαρών για τους συνήθεις υπόπτους (μισθωτούς και συνταξιούχους), β) την καλύτερη οργάνωση / έλεγχο των δαπανών του δημοσίου (π.χ. καλύτερο έλεγχο των δαπανών της Γενικής Κυβέρνησης μέσω των σχετικών μεταρρυθμίσεων, κτλ), γ) την καλύτερη οργάνωση του φοροεισπρακτικού μηχανισμού μέσω της καθυστερημένης λειτουργίας της Γενικής Γραμματείας Εσόδων και δ) την ορθολογικοποίησης της δομής του δημοσίου».

Ωστόσο για να εξασφαλισθεί η διατηρησιμότητα και η αύξηση των πρωτογενών πλεονασμάτων για τα επόμενα χρόνια απαιτείται επιπλέον προσπάθεια υποστηρίζουν οι συντάκες της μελέτης. Η προσπάθεια αυτή δεν μπορεί να επικεντρωθεί στην αύξηση της φορολογίας. «Τα μέτρα αυτά εξάντλησαν πλέον τις όποιες δυνατότητες είχαν».

Σύμφωνα με την Eurobank, η προσπάθεια από εδώ και πέρα θα κριθεί:

• Στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του δημοσίου τομέα.

• Στην ενίσχυση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, του ανταγωνισμού και των εξαγωγών.

• Στην ενίσχυση του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων.

Η μελέτη της Eurobank επίσης εφιστά την προσοχή στην υστέρηση εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού τον πρώτο μήνα του έτους, η οποία προκαλεί προβληματισμούς όσον αφορά την επίτευξη του σχετικού ετήσιου στόχου για το 2014.

Τέλος, σύμφωνα με τους αναλυτές της τράπεζας, η διαδικασία λήψης αποφάσεων εξυγίανσης στο πλαίσιο της ελληνικής προεδρίας της ΕΕ, η νομική βάση του Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης και ο τρόπος του δημιουργίας κοινού ταμείου εξυγίανσης αποτελούν εκκρεμή ζητήματα.

Πηγή: Βankwars