Στην ελληνική εφορία όλοι οι ξένοι που έπαιξαν ελληνικά ομόλογα!

Η εγκύκλιος αυτή υπογράφεται από το Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κ. Χάρη Θεοχάρη και εστάλη χθες στις εφορίες
29 Απρ 2014 – 09:09

Με μια απίστευτου περιεχομένου εγκύκλιο, το υπουργείο Οικονομικών, ζητά από όλους τους αλλοδαπούς που έπαιξαν ελληνικά ομόλογα την τελευταία διετία και αποκόμισαν κεφαλαιακά κέρδη να δηλώσουν “παρών” στην ελληνική εφορία προκειμένου είτε να καταβάλλουν φόρο είτε να απαλλαγούν νόμιμα από αυτόν. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη; Ότι ένας Αμερικάνος που έπαιξε ελληνικά ομόλογα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και αποκόμισε κέρδος θα πρέπει να μπει στη διαδικασία να ορίσει εκπρόσωπο που θα επισκεφθεί την ελληνική εφορία, θα υποβάλει διάφορες δηλώσεις και θα προσκομίσει δικαιολογητικά (μεταφρασμένα στα ελληνικά παρακαλώ) προκειμένου να απαλλαγεί από τη φορολόγηση. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να αποδώσει φόρο ύψους 20% ή 33% των κερδών που αποκόμισε από τα ελληνικά ομόλογα. Τώρα το πώς θα πληροφορηθεί ο Αμερικάνος που ζει στο Μπρούκλυν για τις εγκυκλίους της ελληνικής εφορίας που τον αφορούν είναι μια απάντηση που μόνον οι ιθύνοντες του υπουργείου Οικονομικών μπορούν να δώσουν.

Πιο αναλυτικά, με βάση όσα προέβλεπε ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος που ίσχυε έως και τις 31-12-2013 (ν2238/94) οι αλλοδαποί φορολογούμενοι (φυσικά και νομικά πρόσωπα) που αποκομίζουν κέρδος από τα ελληνικά κρατικά ομόλογα υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος 20% αν είναι φυσικά πρόσωπα και 33% αν είναι νομικά. Η παρακράτηση γίνεται από τον ελληνικό χρηματοπιστωτικό φορέα που διενήργησε τις σχετικές συναλλαγές των ελληνικών ομολόγων για λογαριασμό του αλλοδαπού πελάτη. Με άλλα λόγια όταν οι συναλλαγές στα ελληνικά ομόλογα έγιναν μέσω ελληνικής τράπεζας ή χρηματιστηριακής εταιρείας τότε η παρακράτηση του φόρου χωρίς περαιτέρω υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης έχει ήδη γίνει. Αυτά είχαν ρυθμιστεί με περυσινή εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών. Στην εγκύκλιο εκείνη που υπογραφόταν από τον υφυπουργό Οικονομικών κ. Γιώργο Μαυραγάνη είχε ορισθεί ότι το θέμα της παρακράτησης του φόρου για όσους αλλοδαπούς αποκόμισαν κεφαλαιακά κέρδη από ελληνικά ομόλογα και δεν έχουν μόνιμη εγκατάσταση ή διεύθυνση κατοικίας στην Ελλάδα και έκαναν τις σχετικές πράξεις στο εξωτερικό θα ρυθμιζόταν με νεότερη εγκύκλιο.

Η εγκύκλιος αυτή υπογράφεται από το Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κ. Χάρη Θεοχάρη και εστάλη χθες στις εφορίες. Ας δούμε τι ορίζει. Τα ποσά της υπεραξίας που αποκτήθηκαν μέχρι το τέλος του 2013 από αλλοδαπούς δικαιούχους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) χωρίς μόνιμη εγκατάσταση στη χώρα μας, και δεν έχει μεσολαβήσει ελληνικός φορέας πληρωμής των σχετικών ποσών της υπεραξίας (π.χ. μια ελληνική τράπεζα) ώστε να έχει προβεί σε παρακράτηση φόρου, θα πρέπει να αποδοθεί από τον ίδιο τον επενδυτή. Δηλαδή ο Αμερικάνος, ο Γερμανός ή ο Ιάπωνας που έπαιξε ελληνικά ομόλογα και έβγαλε κεφαλαιακό κέρδος θα πρέπει να αποδώσει το φόρο στην ελληνική εφορία. Ο φόρος θα πρέπει να αποδοθεί εφάπαξ. Πώς; Με υποβολή δήλωσης. Πότε; Μέσα σε δύο μήνες από την έκδοση της εγκυκλίου, δηλαδή έως τις 25 Ιουνίου. Μάλιστα, ο αλλοδαπός επενδυτής θα πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση του αρμόδιου αλλοδαπού φορέα πληρωμής (π.χ. ξένης τράπεζας ή χρηματιστηριακής εταιρείας), επίσημα μεταφρασμένη, από την οποία να προκύπτει το ποσό του κεφαλαιακού κέρδους που απέκτησε.

Να σημειωθεί ότι τα παραπάνω ισχύουν και στις περιπτώσεις που έχει μεσολαβήσει ημεδαπός φορέας πληρωμής (π.χ. ελληνική τράπεζα ή χρηματιστηριακή εταιρεία), αλλά όμως οι αγοραπωλησίες των ελληνικών ομολόγων είχαν πραγματοποιηθεί στο εξωτερικό μέσω συλλογικών λογαριασμών πελατείας που τηρούνται σε ξένο θεματοφύλακα (πχ σε ξένη τράπεζα) και όχι ατομικά ανά ξένο επενδυτή.

Ο ξένος επενδυτής μπορεί να αποφύγει τη φορολόγησή του επικαλούμενος τις προβλέψεις των συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας που έχει υπογράψει η Ελλάδα με πολλές χώρες του εξωτερικού. Σε κάθε περίπτωση ο ξένος επενδυτής θα πρέπει να ορίσει εκπρόσωπό του στην Ελλάδα ο οποίος θα προσκομίσει μια σειρά από δικαιολογητικά, όπως είναι η σύμβαση της αποφυγής διπλής φορολογίας θεωρημένη από την ξένη φορολογική αρχή (!) καθώς και δήλωση ορισμού του εκπροσώπου με γνήσιο της υπογραφής. Με δεδομένο ότι η πατέντα του γνήσιου της υπογραφής είναι ελληνική ο ξένος επενδυτής θα πρέπει να επισκεφθεί και την ελληνική πρεσβεία ή προξενείο της χώρας του προκειμένου να θεωρήσει το γνήσιο της υπογραφής του…