Πώς θα πάρετε επιταγή για δωρεάν φύλαξη παιδιών σε παιδικούς σταθμούς Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις

07 Ιουλ 2014 – 08:53

Δεκάδες χιλιάδες θα είναι οι αιτήσεις που θα υποβληθούν φέτος από τους γονείς σε δημοτικούς και ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς και κέντρα δημιουργικής απασχόλησης ΑΜΕΑ για μια δωρεάν θέση φύλαξης παιδιών. Όμως η απόφαση θα καλύψει με επιταγές τη δωρεάν φύλαξη περίπου 68.500 παιδιών.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από τις 25 Ιουλίου έως 4 Αυγούστου και η επιλογή των 68.500 τυχερών γονιών θα γίνει στις 31 Αυγούστου.

Τα περισσότερα μόρια και η επιλογή θα γίνει από τα χαμηλότερα εισοδήματα και προς τα πάνω, με τον συνδυασμό και των άλλων κριτηρίων (ανεργία, αριθμός παιδιών, είδος σύμβασης, δηλαδή μερικής ή πλήρους απασχόλησης, κ.λπ) ενώ η αξία της επιταγής που θα πάρουν οι ωφελούμενοι θα είναι μειωμένη κατά 9% γιατί ενσωματώνει τη μείωση στις ασφαλιστικές εισφορές και μια μέση μείωση αποδοχών. Στην ουσία οι παιδικοί σταθμοί θα πρέπει να παρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες παίρνοντας επιδότηση μειωμένη κατά 9%.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με 160 εκατ. ευρώ, ενώ πέρυσι είχαν εξασφαλιστεί 180 εκατ. ευρώ (τα 3 εκατ. με διακριτική χορηγία του Ιδρύματος Νιάρχου).

Όσοι εντάσσονται στα κριτήρια και έχουν τα απαραίτητα μόρια, μέχρι να συμπληρωθούν οι 68.500 θέσεις, δικαιούνται την επιταγή (voucher) και δεν χρεώνονται. Οι υπόλοιποι καλύπτουν με δικά τους έξοδα τον παιδικό σταθμό.

Τα κριτήρια μοριοδότησης είναι:

– Για το εισόδημα τα μόρια θα βγαίνουν από τον τύπο: 45-(Ε-Π)/600. Το Ε είναι το ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα, και το Π είναι το ποσό που θα αφαιρείται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Ετσι για μητέρα με ένα παιδί το Π είναι 1.000 ευρώ για μητέρα με 1 τέκνο, 2.000 ευρώ για μητέρα με 2 τέκνα, 5.000 ευρώ για μητέρα με 3 τέκνα, 8.000 ευρώ για μητέρα με 4 τέκνα, και 1.000 ευρώ επιπλέον για κάθε τέκνο πέραν του τέταρτου

– Ανάλογα με την κατάσταση απασχόλησης, και το είδος της σύμβασης τα μόρια κυμαίνονται μεταξύ 35 και 45 (μερική απασχόληση).

– Η ανεργία από τον Ο.Α.Ε.Δ. μοριοδοτείται με 10 ή 20 μόρια.

– Η οικογενειακή κατάσταση μοριοδοτείται με 15 ως 30 βαθμούς.

– Η συμμετοχή σε προγράμματα επιδοτούμενης απασχόλησης μοριοδοτείται με 30 βαθμούς.

Στον πίνακα αναλύονται όλα τα κριτήρια και η μοριοδότηση για τους ωφελούμενους

1. Ετήσιο δηλωθέν εισόδημα Τύπος μοριοδότησης με βάση το εισόδημα
45-(Ε-Π)/600* Μοριοδότηση από άλλα κριτήρια
2. Κατάσταση απασχόλησης, εργασιακή σχέση και είδος απασχόλησης Εργαζόμενες (μισθωτές, αυτοαπασχολούμενες) πλήρους απασχόλησης – αορίστου χρόνου 35
Εργαζόμενες με συμβάσεις μερικής απασχόλησης 45
Εργαζόμενες με συμβάσεις ορισμένου χρόνου 40
3. Ανεργία από ΟΑΕΔ Άνεργες με δελτίο ανεργίας 10
Άνεργες που λαμβάνουν τακτικό επίδομα από ΟΑΕΔ 20
4. Οικογενειακή κατάσταση Άγαμες μητέρες 30
Χήρες 35
Διαζευγμένες μητέρες ή σε διάσταση 25
Τρίτεκνες – Πολύτεκνες 20
Με σύζυγο μακροχρόνια άνεργο 10
Μητέρες με αναπηρία 35% και άνω 35
Μητέρες με παιδιά ΑμεΑ με αναπηρία 35% και άνω 30
Με σύζυγο ΑμεΑ με αναπηρία 67% και άνω 15

5. Συμμετοχή σε Προγράμματα Συμμετοχή σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης (Ε.Π.Α.) 30

* Ο τύπος: 45-(Ε-Π)/600.

Τα βήματα:

Πρώτα βρίσκουμε το Εισόδημα-Παιδιά και διαιρούμε με 600.

Στη συνέχεια αυτό που βρίσκουμε το αφαιρούμε από το 45.

Πώς υπολογίζονται τα μόρια με βάση τον ειδικό τύπο

Το κάθε παιδί «αφαιρεί» από το εισόδημα ένα ποσό.

Για 1 παιδί αφαιρούνται 1.000 ευρώ από το συνολικό εισόδημα

Για 2 παιδιά μείον 2.000 ευρώ από το συνολικό εισόδημα

Για 3 παιδιά μειον 5000 ευρώ από το συνολικό εισόδημα

Για 4 παιδιά, μείον 8000 ευρώ από το συνολικό εισόδημα

Για 5 παιδιά μείον 9000 ευρώ από το συνολικό εισόδημα

Για 6 παιδιά μείον 10000 ευρώ από το συνολικό εισόδημα

Για 7 παιδιά μείον 11000 ευρώ από το συνολικό εισόδημα

Παράδειγμα:

(Ε) Εισόδημα: 25.000 ευρώ

(Π) Παιδιά: 3 άρα αφαιρούνται 5.000 ευρώ από το εισόδημα

Επομένως (Ε-Π)= (25.000-5000)=20.000 ευρώ διά 600= 33,33.

Και τέλος: 45-33,33=11,67 που είναι τα μόρια λόγω εισοδήματος.

 Παράδειγμα μοριοδότησης με βάση το εισόδημα:
1. Ζευγάρι με 2 παιδιά και εισόδημα 22.000 ευρώ, μοριοδοτείται σύμφωνα με τον τύπο, ως εξής: 45-(22.000-2.000)/600= 45-(20.000/600)=45-33,3= 11,7 μόρια λόγω εισοδήματος.
2. Ζευγάρι με 1 παιδί και εισόδημα 22.000 ευρώ. Με τον τύπο, έχουμε: 45-(22.000-1000)/600=45-(21.000/600)=45-35=10 μόρια λόγω εισοδήματος.
3. Ζευγάρι με 3 παιδιά και εισόδημα 32.000 ευρώ. Εχουμε: 45-(32.000-5.000)/600=45-(27.000/600)=45-45=0 μόρια λόγω εισοδήματος
4. Ζευγάρι με 2 παιδιά και εισόδημα 18.000 ευρώ. Εχουμε: 45-(18.000-2.000)/600=45-(16.000/600)=45-26,6= 18,4 μόρια λόγω εισοδήματος.
5.
Στα 4 παραπάνω παραδείγματα και με βάση το εισόδημα, η σειρά κατάταξης και αξιολόγησης για τη φύλαξη παιδιών είναι:

Στην πρώτη θέση η οικογένεια με 2 παιδιά και εισόδημα 18.000 ευρώ που παίρνει 18,4 μόρια.

Στη δεύτερη θέση η οικογένεια με 2 παιδιά και εισόδημα 22.000 ευρώ που παίρνει 11,7 μόρια.

Στην Τρίτη θέση η οικογένεια με 1 παιδί και εισόδημα 22.000 ευρώ που παίρνει 10 μόρια.

Στην τέταρτη θέση με 0 μόρια έρχεται η οικογένεια με 3 παιδιά και εισόδημα 32.000 ευρώ.

money-money.gr