ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ-ΤΑΕ-ΤΣΑ): Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης «παλαιών» ασφαλισμένων

Γράφει ο συν-Εργατικός του forologikanea.gr.
20 Αυγ 2014 – 05:15

Οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ-ΤΑΕ-ΤΣΑ) άνδρες και γυναίκες συνταξιοδοτούνται με τις ίδιες προϋποθέσεις.

– Δεν χορηγείται σε καμιά κατηγορία μειωμένη σύνταξη.

– Δεν υφίστανται προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ως γονείς ανηλίκων που υπάρχουν σε άλλα ταμεία.

– Δεν υπάρχει διαχωρισμός ανάμεσα στους πριν και μετά το 1983 ασφαλισμένους. Οσοι ασφαλίστηκαν σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό ταμείο μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1992, έχουν ενιαίο ασφαλιστικό καθεστώς.

Αναλυτικά οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης για όσους ασφαλίστηκαν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1992 έχουν ως εξής, σύμφωνα με το ένθετο της εφημερίδας “Εθνος”.

1. Ο.Α.Ε.Ε.- Τ.Ε.Β.Ε. Οι ασφαλισμένοι δικαιούνται σύνταξη εφόσον συμπληρώσουν 15 έτη ασφάλισης και ηλικία 67 ετών. Για να χορηγηθεί σύνταξη σε ηλικία μικρότερη των 67 ετών, θα πρέπει ο ασφαλισμένος να συμπληρώσει 35 έτη ασφάλισης μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2012 ή 40 έτη ασφάλισης μετά την 1η Ιανουαρίου 2013.

Στην περίπτωση που συμπληρώνεται αναδρομικά η 35ετία μέχρι το τέλος του 2012, τότε ο ασφαλισμένος μπορεί να συνταξιοδοτηθεί με τη συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας του.

Ωστόσο, εφόσον η συμπλήρωση της 35ετίας γίνεται μετά την 1η Ιανουαρίου 2013 μπορεί να συνταξιοδοτηθεί ο ασφαλισμένος με τη συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας και 40 συνολικά ετών ασφάλισης. Ανάλογα με το έτος θεμελίωσης δικαιούται ο ασφαλισμένος την εξαγορά από 4 έως 7 πλασματικών ετών. Η σύνταξη που χορηγείται από το ΤΕΒΕ σε όλες τις περιπτώσεις είναι πλήρης σύνταξη.

– Η σύνταξη του ΤΕΒΕ υπολογίζεται με βάση τις κατηγορίες στις οποίες έχει ασφαλιστεί ο ελεύθερος επαγγελματίας για όλη την περίοδο και όχι μόνο τα τελευταία χρόνια. Ετσι λοιπόν για κάποιον που θέλει να έχει καλύτερη σύνταξη συμφέρει η ασφάλιση σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη κατηγορία για όσο το δυνατόν περισσότερα χρόνια. Τα τελευταία χρόνια και με βάση την αδυναμία εκπλήρωσης των ασφαλιστικών υποχρεώσεων, αλλά και τη μείωση των ποσών σύνταξης σε πολλές περιπτώσεις είναι καλύτερη λύση η αίτηση υπαγωγής σε δύο χαμηλότερες ασφαλιστικές κατηγορίες. Πλέον, ακόμη και η παραμονή πέραν της 35ετίας δεν προσδίδει κάποια ιδιαίτερη προσαύξηση κι έτσι συνίσταται να αποχωρεί κάποιος μόλις συμπληρώνονται τα απαραίτητα έτη.

– Δεν συμφέρει η παραμονή στις προαιρετικές κατηγορίες καθώς μετά τις μειώσεις η εν λόγω προσαύξηση εκμηδενίζεται.

– Συμφέρει, ό,που υπάρχει δυνατότητα εξαγοράς χρόνου αυτή να εξαντλείται, καθώς κάθε χρόνος που εξαγοράζεται δίνει μια σχετικά καλή προσαύξηση.

– Είναι καλύτερο στις περισσότερες περιπτώσεις να υποβάλλεται αίτημα υπολογισμού της σύνταξης με τις παλιές διατάξεις του ΤΕΒΕ και όχι με τις νέες του ΟΑΕΕ.

2. O.Α.Ε.Ε.- Τ.Α.Ε. Το Ταμείο Εμπόρων χορηγεί σύνταξη με 15 έτη ασφάλισης σε ηλικία 67 ετών. Για να πάρει «ταχύτερα» σύνταξη ο έμπορος θα πρέπει να έχει συμπληρώσει 35 έτη ασφάλισης μέχρι το τέλος του 2012. Η σύνταξη χορηγείται σε ηλικία 60 ετών για άνδρες και γυναίκες με 35 έως 37 έτη αντιστοίχως (ανάλογα με το πότε θεμελιώνεται δικαίωμα).

Για τους ασφαλισμένους που επιθυμούν να συμπληρώσουν την 35ετία μέχρι το τέλος του 2012, μπορούν να εξαγοραστούν μέχρι 5 πλασματικά έτη.

Για όσους συμπληρώνουν την 35ετία από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά απαιτούνται 40 έτη ασφάλισης για συνταξιοδότηση. Στην πραγματικότητα όμως θα πρόκειται για 33 πραγματικά έτη ασφάλισης, αφού και σε αυτήν την περίπτωση θα μπορεί ο ασφαλισμένος να αναγνωρίσει 7 πλασματικά.

Οι υποψήφιοι συνταξιούχοι πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

– Η σύνταξη υπολογίζεται από το Ταμείο Εμπόρων με βάση τις κατηγορίες στις οποίες έχει ασφαλιστεί ο ελεύθερος επαγγελματίας για όλα τα έτη και όχι μόνο εκείνα της τελευταίας περιόδου. Ετσι λοιπόν για κάποιον που θέλει να έχει καλύτερη σύνταξη συμφέρει η ασφάλιση στη μεγαλύτερη κατηγορία για όσο το δυνατόν περισσότερα χρόνια.

– Η παραμονή πέραν της 35ετίας δεν προσδίδει κάποια ιδιαίτερη προσαύξηση κι έτσι συνίσταται να αποχωρεί κάποιος μόλις συμπληρώνονται τα απαραίτητα έτη.

– Δεν συμφέρει η παραμονή στις προαιρετικές κατηγορίες, καθώς πλέον μετά τις μειώσεις η εν λόγω προσαύξηση εκμηδενίζεται.

– Είναι οικονομικά καλό σε όσες περιπτώσεις υπάρχει δυνατότητα εξαγοράς χρόνου αυτή να εξαντλείται. Κάθε χρόνος που εξαγοράζεται δίνει μια σχετικά καλή προσαύξηση.

. Συμφέρει στις περισσότερες των περιπτώσεων να υποβάλλεται αίτημα υπολογισμού της σύνταξης με τις παλιές διατάξεις του ΤΑΕ και όχι με τις νέες του ΟΑΕΕ.

3. Ο.Α.Ε.Ε.-ΤΣΑ. Το ΤΣΑ χορηγεί σύνταξη στους ασφαλισμένους του με 15 έτη ασφάλισης και σε ηλικία 67 ετών. Για τη συνταξιοδότηση με 35ετία ισχύουν οι ίδιες ρυθμίσεις με το ΤΕΒΕ και το ΤΑΕ. Και στο ΤΣΑ η συνταξιοδότηση επέρχεται ανάλογα με το πότε συμπληρώνεται η 35ετία και με δυνατότητα εξαγοράς πλασματικών ετών.

Εδώ πρέπει να γίνουν οι εξής παρατηρήσεις:

– Η παραμονή πέραν της 35ετίας δεν προσδίδει κάποια ιδιαίτερη προσαύξηση κι έτσι συνίσταται να αποχωρεί κάποιος μόλις συμπληρώνονται τα απαραίτητα έτη.

– Συμφέρει όπου υπάρχει δυνατότητα εξαγοράς χρόνου αυτή να εξαντλείται σε όσο απαιτείται για τη θεμελίωση και την έξοδο και όχι σε περισσότερο.

– Είναι καλύτερο να υποβάλλεται αίτημα υπολογισμού της σύνταξης με τις νέες διατάξεις του ΟΑΕΕ και όχι με τις παλιές του ΤΣΑ.

Πιο γρήγορα στην έξοδο μέσω ΙΚΑ.

Ρυθμίσεις για εξόφληση οφειλών

Οσοι έχουν οφειλές στο Ταμείο έχουν τη δυνατότητα να τις εξοφλήσουν και να πάρουν τη σύνταξή τους με παρακράτηση από τo ποσό που πρόκειται να λάβουν.

Για τον σκοπό αυτό μπορούν να παρακρατηθούν μέχρι 14.000 ευρώ από οφειλόμενες εισφορές και 6.000 ευρώ από πρόσθετα τέλη και πρόστιμα. Μετά την υποβολή της αίτησης και την επεξεργασία του φακέλου ο υποψήφιος συνταξιούχος θα λάβει σημείωμα εκκαθάρισης από τον ΟΑΕΕ που θα τον ενημερώνει ότι οι οφειλές του πρόκειται να εξοφληθούν με παρακράτηση. Σε περίπτωση που το ποσό υπερβαίνει αυτό που μπορεί να παρακρατηθεί, τότε καταβάλλεται εφάπαξ το υπόλοιπο μέσα σε 2 μήνες από την ειδοποίηση. Εάν δεν γίνει η εν λόγω καταβολή τότε η σύνταξη θα καταβληθεί μόνο σε περίπτωση εξόφλησης.

Στην περίπτωση ελεύθερων επαγγελματιών που έχουν συμπληρώσει το 62ο έτος της ηλικίας τους και έχουν και χρόνο ασφάλισης στο ΙΚΑ, είναι δυνατή η συνταξιοδότηση από το Ιδρυμα πριν τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας.

Αυτό είναι συμφέρον να επιλέγεται στις περιπτώσεις που δεν είναι εφικτή η συμπλήρωσης της 35ετίας. Ετσι ο ασφαλισμένος υποβάλλει την αίτηση στον ΟΑΕΕ ο οποίος και απορρίπτει το αίτημα καθώς δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις. Ο φάκελος διαβιβάζεται στο ΙΚΑ το οποίο, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, απονέμει τη σύνταξη.

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες πρέπει να γνωρίζουν ότι είναι απαραίτητη η έκδοση όλων των δικαιολογητικών και των πράξεων εξαγοράς πλασματικών ετών για να μπορέσουν να λάβουν προσωρινή σύνταξη. Τούτο καθώς, μόλις το 20% των αιτήσεων συνταξιοδότησης στον ΟΑΕΕ λαμβάνουν προσωρινή σύνταξη λόγω γραφειοκρατικών διαδικασιών.

Πριν από τη συνταξιοδότηση είναι απαραίτητο ο ασφαλισμένος να έχει τακτοποιήσει όλες τις εκκρεμότητες που έχει με τυχόν παλαιότερες εταιρείες και επαγγελματικές δραστηριότητες καθώς τέτοιες διαδικασίες είναι που οδηγούν σε μακροχρόνιες καθυστερήσεις.

Η εν λόγω ρύθμιση λήγει την 31 Δεκεμβρίου 2014 αν και είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα επεκταθεί. Με μια τέτοια επιλογή ο ασφαλισμένος που βρίσκεται κοντά στη συνταξιοδότηση δεν έχει καμιά επίπτωση πέρα από το ότι καλείται να καταβάλει λιγότερες εισφορές. Με ασφάλιση για μια διετία πριν από τη σύνταξη σε δύο ασφαλιστικές κατηγορίες χαμηλότερα η προσαύξηση στη σύνταξη είναι 27 ευρώ ανά έτος ενώ στην πιο υψηλή είναι 39 ευρώ ανά έτος.