Ποιές διατάξεις οδηγούν στη σύνταξη χωρίς όριο ηλικίας

Γράφει ο συν-Εργατικός του forologikanea.gr
Δεκατρείς ευνοϊκές ασφαλιστικές διατάξεις δίνουν τη δυνατότητα σε 100.000 ασφαλισμένους να αποχωρήσουν ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας σύμφωνα με το “Εθνος”.

Αναλυτικά οι διατάξεις που δίνουν τη δυνατότητα συνταξιοδότησης χωρίς όριο ηλικίας είναι οι εξής:
 Οι άνδρες που έχουν προσληφθεί στο δημόσιο μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1982 με 35 πλήρη έτη ασφάλισης. Για να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος χρόνος, μπορεί να αξιοποιηθεί ο χρόνος της θητείας αλλά και ο χρόνος σε άλλους φορείς κύριας ασφάλισης. Εάν υπάρχει χρόνος στο ΙΚΑ με απασχόληση σε ιδιωτικό τομέα τότε ο εν λόγω χρόνος πρέπει να εξαγοραστεί με αντίτιμο 7% επί των συντάξιμων αποδοχών τη στιγμή της αίτησης.
 Οι άγαμες γυναίκες που προσλήφθηκαν πριν το 1983 με 35ετία. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι πως για τη συμπλήρωση της 35ετίας χρησιμοποιείται ο χρόνος σε άλλους φορείς κύριας ασφάλισης με εξαγορά. Το κόστος είναι 7% επί των συντάξιμων αποδοχών.
Οι έγγαμες γυναίκες που έχουν προσληφθεί στο δημόσιο μέχρι το τέλος του 1982 με τουλάχιστον 24 έτη και 6 μήνες στην ασφάλιση. Και στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιείται και ο χρόνος που έχει διανυθεί σε άλλα ασφαλιστικά ταμεία με εξαγορά.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει η ασφαλισμένη έστω μία ημέρα απασχόλησης στο Δημόσιο με οποιοδήποτε καθεστώς μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1982.
 Οι μητέρες που έχουν προσληφθεί στο δημόσιο πριν από το 1983 με τουλάχιστον 24 έτη και 6 μήνες στην ασφάλιση. Ο χρόνος που έχει διανυθεί σε άλλα ασφαλιστικά ταμεία χρησιμοποιείται με εξαγορά.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει η ασφαλισμένη έστω μία ημέρα απασχόλησης στο δημόσιο με οποιοδήποτε καθεστώς μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 1982.
 Οι μητέρες τουλάχιστον τριών τέκνων που είχαν 20 έτη ασφάλισης μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2010. Σε αυτό το καθεστώς εντάσσονται και όσες συμπληρώνουν την 20ετία με εξαγορά πλασματικού χρόνου τέκνων και θεμελιώνουν αναδρομικά δικαίωμα το 2010.
 Οι άνδρες που έχουν προσληφθεί στο Δημόσιο από το 1983 έως και το 1992 και συμπληρώνουν 37 πραγματικά έτη ασφάλισης. Η εν λόγω κατηγορία ασφαλισμένων θεμελίωσε το συνταξιοδοτικό της δικαίωμα με τη συμπλήρωση 25 ετών ασφάλισης μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010.
Για τη συμπλήρωση της 37ετίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί χρόνος ασφάλισης που έχει διανυθεί σε οποιοδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης και η στρατιωτική θητεία. Ωστόσο δεν χρησιμοποιούνται άλλοι πλασματικοί χρόνοι ούτε και επιδοτούμενοι όπως η ανεργία, η ασθένεια κ.λπ.
 Οι γυναίκες που έχουν προσληφθεί στο Δημόσιο από το 1983 έως και το 1992 και συμπληρώνουν 37 πραγματικά έτη ασφάλισης. Η θεμελίωση γίνεται με τη συμπλήρωση 25 ετών ασφάλισης μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010.
Για τη συμπλήρωση της 37ετίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί χρόνος ασφάλισης που έχει διανυθεί σε οποιοδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης αλλά όχι άλλοι πλασματικοί χρόνοι.

 Οι άντρες που έχουν συμπληρώσει 11.100 ημέρες ασφάλισης στο ΙΚΑ μέχρι το τέλος του 2010. Σημειώνεται πως ο χρόνος ασφάλισης σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να είναι πραγματικός και να έχει διανυθεί μόνο στο ΙΚΑ.
 Οι γυναίκες που έχουν συμπληρώσει 11.100 ημέρες ασφάλισης στο ΙΚΑ μέχρι το τέλος του 2010. Και σε αυτήν την περίπτωση ο χρόνος ασφάλισης πρέπει να είναι πραγματικός και να έχει διανυθεί μόνο στο ΙΚΑ.
 Οι άντρες που έχουν συμπληρώσει 37 έτη ασφάλισης στον ΟΑΕΕ μέχρι το τέλος του 2010. Ο χρόνος ασφάλισης πρέπει να είναι πραγματικός και να έχει διανυθεί μόνο στον ΟΑΕΕ.
 Οι γυναίκες που έχουν συμπληρώσει 37 έτη ασφάλισης στον ΟΑΕΕ μέχρι το τέλος του 2010. Ο χρόνος ασφάλισης πρέπει να είναι πραγματικός και να έχει διανυθεί μόνο στον ΟΑΕΕ.
 Οι άντρες που έχουν ασφαλιστεί στα ειδικά ταμεία πριν από το 1983 και συμπληρώνουν 35ετία. Αρκεί έστω μία ημέρα ασφάλισης σε φορέα κύριας ασφάλισης μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1982
Ιδιαίτερα σημαντικό είναι πως οι άντρες ασφαλισμένοι μπορούν να κάνουν χρήση της στρατιωτικής θητείας για την ταχύτερη έξοδο στη σύνταξη. Ωστόσο υπάρχουν περιορισμοί, καθώς το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί αφού ο ασφαλισμένος συμπληρώσει το 58ο έτος της ηλικίας του.

Εδώ πρέπει να σημειωθεί πως σε αντίθεση με το δημόσιο οι διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης χρησιμοποιούνται εδώ κανονικά.
 Οι γυναίκες που έχουν ασφαλιστεί στα ειδικά ταμεία πριν το 1983 και συμπληρώνουν 35ετία. Αρκεί έστω μία ημέρα ασφάλισης σε φορέα κύριας ασφάλισης μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 1982, ενώ οι διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης χρησιμοποιούνται κανονικά.
Τέσσερα σημεία πρέπει να προσέξουν οι ασφαλισμένοι στο Δημόσιο και στα ταμεία που ετοιμάζονται να βγουν στη σύνταξη. Με αυτόν τον τρόπο θα είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι, ώστε να αποφύγουν δυσάρεστες εκπλήξεις στον δρόμο για τη σύνταξη.
 Οι υποψήφιοι συνταξιούχοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει τον απαραίτητο κάθε φορά χρόνο -π.χ. 35 έτη ή 24 έτη και 6 μήνες ανάλογα με την κατηγορία- πλήρως. Προσοχή, καθώς ακόμη κι αν υπολείπονται έξι μήνες για τη συμπλήρωση των ως άνω χρόνων αυτοί δεν «χαρίζονται», αλλά θα πρέπει να διανυθούν ως πραγματικοί ή να αναγνωριστούν από τον χρόνο στρατιωτικής θητείας.
Ενδεικτικά αναφέρεται το εξής παράδειγμα: Ασφαλισμένος του Δημοσίου -που έχει ξεκινήσει να εργάζεται πριν από το 1983 στο Δημόσιο- έχει σήμερα 34 έτη και 6 μήνες ασφάλισης. Ο συγκεκριμένος ασφαλισμένος θα πρέπει είτε να διανύσει σε πραγματική ασφάλιση το τελευταίο εξάμηνο, είτε να το εξαγοράσει από τον χρόνο στρατιωτικής θητείας.

Πάντως για να υποβληθεί η αίτηση θα πρέπει να έχουν συμπληρωθεί 35 πραγματικά έτη ασφάλισης.
 Στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης των ασφαλισμένων σε ΔΕΚΟ – τράπεζες με 35 έτη ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, θα πρέπει για να προσμετρηθεί ο χρόνος στρατιωτικής θητείας να έχει συμπληρωθεί το 58ο έτος.

Παράδειγμα

Ετσι για παράδειγμα 57χρονος ασφαλισμένος στο ΤΑΠ – ΟΤΕ με 33 έτη ασφάλισης δεν μπορεί να εξαγοράσει τη στρατιωτική του θητεία 24 μηνών για να συμπληρώσει την 35ετία και να αποχωρήσει αμέσως. Γι’ αυτόν τον λόγο θα πρέπει να συμπληρώσει ηλικιακά το 58ο έτος της ηλικίας του, ώστε να καταστεί δυνατόν να συνυπολογιστεί θεμελιωτικά ο στρατός. Ετσι το 2015 με συμπληρωμένα τα 58 του έτη θα μπορεί αμέσως να εξαγοράσει τη στρατιωτική θητεία και να συμπληρώσει την 35ετία ώστε να αποχωρήσει.
 Οι μητέρες τριών και άνω τέκνων ασφαλισμένες στο Δημόσιο που δεν είχαν συμπληρώσει την 20ετία μέχρι το τέλος του 2010 έχουν μία εναλλακτική λύση. Συγκεκριμένα μπορούν να συνταξιοδοτηθούν χωρίς όριο ηλικίας με εξαγορά πλασματικών ετών από τα τέκνα για αναδρομική συμπλήρωση της 20ετίας.

Προσοχή θα πρέπει να επιδειχθεί και σε αυτήν την περίπτωση, καθώς για να εξαγοραστούν οι εν λόγω χρόνοι θα πρέπει να έχουν συμπληρωθεί 15 έτη δημόσιας υπηρεσίας μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2010. Ως δημόσια υπηρεσία νοείται απασχόληση στο Δημόσιο με οποιοδήποτε καθεστώς εργασίας και οποιαδήποτε ασφάλιση.
 Οι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ ή στον ΟΑΕΕ δεν μπορούν να συνταξιοδοτηθούν ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας με 35ετία, καθώς στα συγκεκριμένα Ταμεία δεν ισχύει ανάλογη ρύθμιση.