Τι αλλάζει με το νέο έντυπο Ε9 της Εφορίας Προθεσμία 30 ημερών για τη δήλωση αγοράς ή πώλησης ακινήτου.

Άλλη δουλειά από το να ασχολούνται με τις φορολογικές υποχρεώσεις που απορρέουν από την κατοχή ακινήτων, δεν θα κάνουν φέτος οι ιδιοκτήτες ακινήτων.

Εκτός από την πληρωμή του ΕΝΦΙΑ, πέρα από τη διόρθωση των λαθών που έχουν γίνει ήδη στα στοιχεία των ακινήτων που έχει ο καθένας στην κατοχή του, τώρα οι φορολογούμενοι έρχονται αντιμέτωποι με μια ακόμη υποχρέωση: με το που θα γίνεται μια μεταβίβαση ακινήτου με οποιοδήποτε τρόπο (αγορά, πώληση, γονική παροχή, δωρεά, κληρονομιά), ο φορολογούμενος θα πρέπει να ενημερώσει το ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο του υπουργείου Οικονομικών μέσα σε ασφυκτική προθεσμία 30 ημερών.

Από την 1η Δεκεμβρίου και μετά όμως, ο χρόνος θα μετράει αντίστροφα και κάθε συναλλαγή θα πρέπει να δηλώνεται στην εφορία μέσα σε 30 ημέρες. Πλέον το χρονοδιάγραμμα των υποχρεώσεων που αφορούν στα ακίνητά μας έχουν ως εξής:Λόγω του …φόρτου εργασίας που προέκυψε από τον ΕΝΦΙΑ ειδικάγια τις μεταβιβάσεις που θα γίνουν μέχρι το τέλος Νοεμβρίου, υπάρχειχρονικό περιθώριο έως τις αρχές του 2015.

1. Στις 30 Σεπτεμβρίου πληρώνουμε την 1η δόση του ΕΝΦΙΑ. Την Δευτέρα όσοι έχουν οικόπεδα εκτός αντικειμενικού συστήματος θα μάθουν και πόσο ακριβώς θα πληρώσουν ενώ θα μπορέσουν να τυπώσουν και τα καινούργια ειδοποιητήρια πληρωμής

2. Από τις αρχές Οκτωβρίου και μέχρι τις 30 Νοεμβρίου θα πρέπει να δηλωθούν όλα τα λάθη που έχουν γίνει μέχρι σήμερα στο Ε9. Για τις διορθώσεις δεν θα επιβληθούν πρόστιμα και προσαυξήσεις ενώ τα στοιχεία όπως θα αποτυπωθούν μετά τη διόρθωση, θα χρησιμοποιηθούν για να γίνει διόρθωση και του φετινού ΕΝΦΙΑ.

3. Από τις αρχές Δεκεμβρίου (οπότε θα ανοίξει η σχετική εφαρμογή) και μέχρι τις 31/01/2015, θα πρέπει να δηλωθούν όλες οι μεταβολές που επήλθαν στην περιουσιακή κατάσταση του καθενός στο χρονικό διάστημα από 01/01/2014 έως 30/11/2014.

4. Οι μεταβολές που θα επέλθουν μέσα στον Δεκέμβριο (αγορές, πωλήσεις κλπ) θα πρέπει να δηλωθούν μέσα σε χρονικό διάστημα 30 ημερών. Δηλαδή, η γονική παροχή που θα γίνει στις 15 Δεκεμβρίου, θα δηλωθεί μέχρι τις 14 Ιανουαρίου κλπ.

Με απόφαση της γ.γ δημοσίων εσόδων, ορίστηκε ο τύπος και το περιεχόμενο του νέου εντύπου Ε9 το οποίο και θα χρησιμοποιηθεί για να δηλωθούν όλες αυτές οι μεταβολές.

Ηεκτρονικά οι αλλαγές εκτός εάν…

Τα στοιχεία θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά εκτός από ειδικές περιπτώσεις.

Ειδικότερα, η απόφαση Σαββαίδου, προβλέπει τα εξής: «Η δήλωση στοιχείων ακινήτων υποβάλλεται χειρόγραφα στο αρμόδιο όργανο της Φορολογικής Διοίκησης αποκλειστικά στις εξής περιπτώσεις:

α. Όταν ο υπόχρεος σε δήλωση έχει αποβιώσει. Στην περίπτωση αυτή η δήλωση υποβάλλεται από όλους τους κληρονόμους ή οποιονδήποτε εξ αυτών ή από πληρεξούσιο, που έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί γι’ αυτό, και συνοδεύεται από τα οικεία παραστατικά.

β. Όταν το υπόχρεο σε δήλωση νομικό πρόσωπο έχει διακόψει τις εργασίες του κατά την ημερομηνία υποβολής της. Στην περίπτωση αυτή η δήλωση υποβάλλεται από τον τελευταίο νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου ή από πληρεξούσιο, που έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί γι’ αυτό, και συνοδεύεται από τα οικεία παραστατικά».

Μια σημαντική αλλαγή όσον αφορά στον τρόπο υποβολής του εντύπου είναι αυτή που αφορά όσους αγόρασαν και πούλησαν ακίνητα μέσα στην ίδια χρονιά.

Όλα αυτά τα χρόνια, δεν υπέβαλαν καν τη δήλωση. Τώρα ισχύει το εξής: «Σε περίπτωση κατά την οποία, εντός της προθεσμίας υποβολής δήλωσης, αποκτάται και μεταβιβάζεται το ίδιο ακίνητο ή μεταβάλλονται στοιχεία αυτού, απαιτείται η υποβολή ξεχωριστών δηλώσεων».

Thetoc.gr