Μπαράζ φόρο-ελέγχων από την 1η Οκτωβρίου

Ξεκινά την 1η Οκτωβρίου και επισήμως η λειτουργία της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης του υπουργείου Οικονομικών η οποία θα έχει σαν αρμοδιότητα τους ελέγχους σε φορολογούμενους και επιχειρήσεις καθώς και τη διενέργεια επαληθεύσεων φορολογικών στοιχείων και δεδομένων.

Με απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων κας Κατερίνας Σαββαϊδου, ορίζεται ότι από τις αρχές του επόμενου μήνα θα ξεκινήσει και τυπικά η άσκηση των αρμοδιοτήτων της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης. Στην πράξη οι μονάδα θα έχει στο στόχαστρο επιχειρήσεις, φορολογούμενους Μεγάλου Πλούτου και οφειλέτες του δημοσίου.

Οι αρμοδιότητες της συγκεκριμένης μονάδας, πιο αναλυτικά, είναι:

– επαλήθευση και η διασταύρωση στοιχείων φορολογουμένων από το γραφείο ή με επιτόπιο έλεγχο.

-υποβολή αιτημάτων για την χορήγηση πληροφοριών από φορολογουμένους ή τρίτους.

-χρήση του συστήματος ELENXIS και όλων των πληροφοριακών συστημάτων για την παροχή πληροφοριών φορολογουμένων.

-λήψη των αναγκαστικών και διασφαλιστικών μέτρων για την επιδίωξη της είσπραξης των οφειλών.

Capital.gr