Αυτός ο νόμος δεν σώζεται με τίποτε (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) Γράφει ο Απόστολος Αλωνιάτης*

Είχα υποσχεθεί, στον εαυτό μου, να μην ασχοληθώ με τον ΕΝ.Φ.Ι.Α., τα εκκαθαριστικά, τις δόσεις πληρωμής και όλα αυτά , που από τις αρχές Αυγούστου αποτελούν τα πρωτοσέλιδα σε εφημερίδες, τηλεοράσεις, ραδιόφωνα και site.
Όχι ότι το θέμα δεν ενδιαφέρει όσους μας διαβάζουν, αλλά γιατί έχουν ειπωθεί τόσα πολλά, σωστά και λανθασμένα, και το θέμα έχει, θεωρητικά, αναλυθεί και εξαντληθεί από όλες τις πλευρές του.
Αλλά το υπουργείο δεν σε αφήνει να αγιάσεις. Πέρα από την κατάσταση που έχει δημιουργήσει στην ελληνική κοινωνία, τις αλλεπάλληλες «γκάφες», στην προσπάθεια να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα, έχουν φτάσει στο σημείο με κάθε απόφαση που παίρνουν, να δημιουργούν και περισσότερα προβλήματα από όσα λύνουν και να κάνουν χειρότερες γκάφες.
Είναι γνωστό ότι στο νόμο (4223/2013) απάλλασσαν τα ακίνητα που είχαν υποστεί ζημιές από τους σεισμούς.
Πριν λίγες μέρες ήλθε, με την παράγραφο 3 του άρθρου 18 του ν. 4286/2014, να απαλλάξει γενικά τον νομό Κεφαλονιάς, και όχι μόνο, από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α.
Πιο συγκεκριμένα με το άρθρο 3 παράγραφός 4 του νόμου 4223/2013:
«4. Κτίσματα μετά του αναλογούντος σε αυτά οικοπέδου, τα οποία βρίσκονται εντός της νήσου Κεφαλληνίας και των νομών Φθιώτιδας και Φωκίδας και έχουν αποδεδειγμένα υποστεί ζημιές από τους σεισμούς του Ιανουαρίου 2014 και Αυγούστου 2013 αντίστοιχα, απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τα έτη 2014 και 2015. Για το έτος 2014, απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α., τα ακίνητα, τα οποία βρίσκονται εντός της νήσου Κεφαλληνίας. Για το έτος 2014, ακίνητα, τα οποία βρίσκονται εντός των ορίων των κηρυχθέντων ως πολεοδομικά ανενεργών στην παλαιά τους θέση οικισμών Πεπονιάς, Πολύλακκου, Αξιόκαστρου, Κλήματος, Τραπεζίτσας – Πανάρετης και Πυλωρών του Νομού Κοζάνης, δυνάμει του από 5.12.2002 διατάγματος (Δ’ 1075), απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α., εφόσον, καθ’ όλο το έτος 2013 αυτά δεν ηλεκτροδοτήθηκαν. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται τα δικαιολογητικά και η διαδικασία χορήγησης της απαλλαγής.»
Κανονικά λοιπόν ότι αφορά τα ακίνητα που βρίσκονται στις περιοχές που αναφέρονται, δεν θα έπρεπε να συμμετέχουν στον υπολογισμό του φόρου.
Τα πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται.
Σύμφωνα με τα πρώτα εκκαθαριστικά που ανέβηκαν στο taxis , οι φορολογούμενοι διαπίστωσαν ότι καλούνται να πληρώσουν συμπληρωματικό φόρο, αν έχουν κάποιο ακίνητο εκτός περιοχής του δεν απαλλάσσεται.
Έτσι για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού φόρου υπολογίζεται και η αξία των ακινήτων που είναι σε περιοχές που εξαιρούνται του φόρου.
Ποιο συγκεκριμένα:
Περίπτωση 1:
Αν κάποιος φορολογούμενος έχει ακίνητη περιουσία, πλήρη κυριότητα ή επικαρπία ή ψηλή κυριότητα ή δικαίωμα οίκησης –νομής επί ακινήτου, αξίας 250.000 ευρώ στην Κεφαλονιά και 150.000 ευρώ σε περιοχή εκτός του νησιού, θα πληρώσει κανονικά συμπληρωματικό φόρο, γιατί η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας του είναι πλέον των 300.000 ευρώ.
Υπολογισμός του συμπληρωματικού φόρου
Ο συμπληρωματικός φόρος, σύμφωνα με τον νόμο, υπολογίζεται:
Για τα Φυσικά πρόσωπα
Στα φυσικά πρόσωπα ο συμπληρωματικός φόρος επιβάλλεται σε αξία περιουσίας άνω των 300.000 ευρώ με προοδευτική κλίμακα και με συντελεστές από 0,1% και 1%.
Στη συνολική αξία της περιουσίας δεν συμπεριλαμβάνεται:
α) Η αξία των γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού (αγροτεμάχια, βοσκότοποι, δασικές εκτάσεις κλπ) δηλαδή των ακινήτων του πίνακα 2 του εντύπου Ε9.
β) Η αξία των κτιρίων που είναι προγενέστερα των εκάστοτε τελευταίων εκατό (100) ετών με τα ποσοστά οικοπέδου ή γηπέδου που αναλογούν σε αυτά και τα οποία (κτίρια) έχουν χαρακτηριστεί ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία ή ως έργα τέχνης.

ΚΛΙΜΑΚΙΟ (ε) Συντελεστής
0,01-300.000 0,0%
300.000,001-400.000 0,1%
400.000,001-500.000 0,2%
500.000,001-600.000 0,3%
600.000,001-700.000 0,6%
700.000,001-800.000 0,7%
800.000,001-900.000 0,8%
900.000,001-1.000.000 0,9%
Υπερβάλλον 1,0%
Συνεπώς ο κάθε φορολογούμενος φορολογείται σύμφωνα με το Ε9 μόνο για τα ακίνητα του Πίνακα 1
Στην περίπτωση που στο Ε9 υπάρχουν ακίνητα τα οποία είναι και εντός απαλλασσόμενης περιοχής και εκτός αυτής, όπως μας ενημέρωσαν από το υπουργείο οικονομικών, ο υπολογισμός του φόρου γίνεται κατ’ αναλογία του συμπληρωματικού φόρου που αντιστοιχεί στα ακίνητα που δεν είναι σε περιοχή που απαλλάσσεται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α.
Στο παράδειγμα του αναφέραμε ποιο πάνω, η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας είναι 400.000 ευρώ. Ό συνολικός συμπληρωματικός φόρος που αντιστοιχεί στο σύνολο της περιουσίας είναι 400.000 – 300.000 = 100.000 Χ 0,1% = 100 ευρώ.
Με την απλή μέθοδο των τριών υπολογίζουμε τον φόρο που πρέπει να πληρωθεί για τα ακίνητα που είναι εκτός περιοχής που απαλλάσσεται, δηλαδή:
(150.000 Χ 100)/400.000 = 37,50 ευρώ
Αυτός θα είναι ο συμπληρωματικός φόρος που θα πληρωθεί από τον φορολογούμενο.
Περίπτωση 2:
Για να δούμε όμως είναι αναλογικός ο συγκεκριμένος φόρος;
Φορολογούμενος που έχει συνολική ακίνητη περιουσία 570.552,06 ευρώ , αποτελείται από περιουσιακά στοιχεία αξίας 563.696,78 ευρώ εκτός απαλλασσόμενης περιοχής και 6.855,28 ευρώ σε περιοχή που απαλλάσσεται.
Ο συνολικός συμπληρωματικός φόρος που αντιστοιχεί στο σύνολο της περιουσίας, είναι:
570.552,06
– 300.000,00
270.552,06
Υπολογισμός φόρου:
100.000,00 Χ 0,1% = 100,00 €
100.000,00 Χ 0,2% = 200,00 €
70,552,06 Χ 0,3% = 211,65 €
270.552,06 511,65 € Συμπληρωματικός φόρος
Οι φορολογούμενοι όμως , στο εκκαθαριστικό τους θα δουν ένα ποσό μικρότερο κατά κάτι ευρώ , αφού ο φόρος θα βγει αναλογικά ως εξής:
(563.696,78 Χ 511,65)/ 570.552,06 = 505,50
(το σύνολο των ακινήτων εκτός απαλλασσόμενης περιοχής ΕΠΙ το συνολικό φόρο ΔΙΑ το συνολικό ποσό της αξίας της ακίνητης περιουσίας).
Στο συγκεκριμένο παράδειγμα αν είχε αφαιρεθεί η αξία των ακινήτων στην απαλλασσόμενη περιοχή, ο φόρο που έπρεπε να πληρωθεί θα ήταν:
(570.552,06 – 6.853,28) = 563.696,78
– 300.000,00
263.696,78
Υπολογισμός φόρου:
100.000,00 Χ 0,1% = 100,00 €
100.000,00 Χ 0,2% = 200,00 €
63.696,78 Χ 0,3% = 191,09 €
263.696,78 491,09 € Συμπληρωματικός φόρος
Δηλαδή (505,50 – 491,09) = 14,41 ευρώ επιπλέον.
Βέβαια αυτό είναι το λιγότερο, διότι αν εξετάσουμε την περίπτωση 1 θα διαπιστώσουμε ότι ο συγκεκριμένος φορολογούμενος θα ήταν εκτός συμπληρωματικού φόρου.
Περίπτωση 3.
Ας πάρουμε το παραπάνω παράδειγμα ανάποδα. Δηλαδή ο φορολογούμενος να είχε και πάλι συνολική αξία ακινήτων 570.552,06 ευρώ, αλλά περιουσία 563.696,78 ευρώ απαλλασσόμενη και 6.855,28 εκτός απαλλασσόμενης περιοχής. Ο φορολογούμενος αυτός θα κληθεί να πληρώσει το ποσό των 6,15 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στην περιουσιακή αξία των 6.855,28 ευρώ.
Θα μου πείτε ότι το ποσό δεν είναι μεγάλο , αλλά και πάλι…
Δεν σώζεται με τίποτε!!!
Επιτρέψτε μας για μια ακόμη φορά να εκφράσουμε την άποψη μας για το κατασκεύασμα του ονομάζεται ΕΝ.Φ.Ι.Α. . Πέρα από το ότι επιβαρύνει υπέρμετρα τους φορολογούμενους , σε μια εποχή που δεν υπάρχει εργασία, και χρήματα, πέρα από το ότι είναι αντισυνταγματικός, διότι δεν πληροί το γράμμα του συντάγματος , ο κάθε φορολογούμενος να πληρώνει φόρους σύμφωνα με την φοροδοτική τους ικανότητα, έχει και μια σειρά άλλα προβλήματα, που προκύπτουν τόσο από την δομή του φόρου , όσο και από την κατάσταση που επικρατεί στην δημόσια διοίκηση.
Όπως βλέπουμε, όσο περισσότερες παρεμβάσεις κάνεις στο νόμο, για να ελαφρύνεις θεωρητικά τους φορολογούμενους, τόσο και γίνονται χειρότερα. Στις τελευταίες εκκαθαρίσεις για παράδειγμα , οι δικλίδες που μπήκαν , ελάφρυναν τους φορολογούμενους με μεγάλες περιουσίας και όχι αυτούς που «θεωρητικά» , ήθελε να ελαφρύνει το υπουργείο.
Από την άλλη πλευρά οι φορολογούμενοι καλούνται να πληρώσουν την πρώτη δόση με τα ποσά που έχουν εκκαθαριστεί τον Αύγουστο , και σε ορισμένες περιπτώσεις μετά τις 22 Σεπτέμβριου, και μετά να διορθώσουν τα τυχών λάθη που υπάρχουν ή να έχουν τις εκπτώσεις που βάζει ο νόμος.
Με την προοπτική ότι ο συγκεκριμένος φόρος δεν συμψηφίζεται με καμία άλλη υποχρέωση , αλλά μόνο με τον ΕΝ.Φ.Ι.Α της επόμενης χρονιάς, ήδη υπάρχουν φορολογούμενοι που πλήρωσαν το σύνολο του φόρου στο τέλος Αυγούστου, έχουμε πολλές περιπτώσεις ελλήνων που ζουν στο εξωτερικό και είχαν έλθει για διακοπές, και τώρα θα περιμένουν ένα χρόνο να συμψηφίσουν το τόσο αυτό , ενώ έχουν και άλλες φορολογικές υποχρεώσεις.
Αλήθεια θα υπάρχει του χρόνου ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. για να συμψηφίσουν το ποσό ή…;;
Πάντως ένα είναι σίγουρο. Αυτός ο νόμος δεν σώζεται με τίποτε. Θέλει κατάργηση και επανασχεδιασμό με κοινωνικά κριτήρια!!!