Στο μικροσκόπιο τα εισοδήματα των εφοριακών

Τους ελέγχους στους υπαλλήλους της ΓΓΔΕ θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων κατά προτεραιότητα
Από «κόσκινο» θα περάσουν τα εισοδήματα των εφοριακών προκειμένου να εντοπιστούν για περιπτώσεις ύποπτου πλουτισμού, σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Κατερίνας Σαββαΐδου.
Τους ελέγχους στους υπαλλήλους της ΓΓΔΕ θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων κατά προτεραιότητα. Σύμφωνα με την απόφαση της κ. Σαββαϊδου «ως κριτήρια για τον προσδιορισμό της κατηγορίας των υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων για τους οποίους θα πραγματοποιηθούν έλεγχοι της περιουσιακής τους κατάστασης καθορίζονται τα εξής:

1. Απόκλιση φορολογητέου εισοδήματος με τραπεζικό υπόλοιπο,

2. Μεταβολή τραπεζικών καταθέσεων,

3. Εμβάσματα στο εξωτερικό,

4. Απόκλιση τεκμηρίων διαβίωσης και δηλωθέντων εισοδημάτων,

5. Μεταβολή περιουσιακής κατάστασης,

6. Απόκτηση και μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων εντός του ίδιου έτους,

7. Απόκλιση του συνόλου των καταθέσεων από ανάλωση κεφαλαίου,

8. Υπηρεσία που υπηρετεί, θέση έργου, θέση ευθύνης, χρόνος παραμονής σε θέση ευθύνης,

9. Συνυπηρέτηση με σύζυγο στην ίδια υπηρεσία,

10. Σύζυγος και συγγενείς Α΄ βαθμού λογιστές.
Οι έλεγχοι θα διενεργηθούν σύμφωνα με εμπιστευτικό πρόγραμμα που θα υποβάλλει η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων στη Γενική Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων και κατόπιν εγκρίσεώς της.