Φορολογικές Υποχρεώσεις Οκτωβρίου Βροχή προθεσμιών για την εφορία

10 Οκτ 2014 – 08:53

Ο Σεπτέμβριος ήταν δύσκολος φορολογικά, κυρίως εξαιτίας των πληρωμών του ΕΝΦΙΑ. Όμως ο Οκτώβριος δεν πάει πίσω. Είναι “φουλ” στις προθεσμίες και οι προθεσμίες ξεκινάνε από τα μέσα του μήνα. Για αυτό “γρηγορείτε”!

Αναλυτικά τι περιέχει ο Οκτώβριος:

– 14 Οκτωβρίου: Η βασική αρχή των υποχρεώσεων γίνεται την Τρίτη 14 Οκτωβρίου όταν λήγει η προθεσμία κατάθεσης ή αποστολής των δηλώσεων πόθεν έσχες για όλους τους υπόχρεους σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.3213/2003 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4268/2014. Όπως όλοι όσοι ασχολούνται ή είναι υπόχρεοι γνωρίζουν, η αρχική προθεσμία για τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης ήταν για χρόνια η 30η Ιουνίου κάθε έτους, όμως μετά τις αλλαγές στις ημερομηνίες των δηλώσεων φόρου εισοδήματος με το άρθρο 5 του Ν.4268/2014 η υποβολή των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης μεταβάλλεται σε κινητή προθεσμία με όριο τους τρεις μήνες μετά τη λήξη προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Αυτό αναφέρεται και στη σχετική ανακοίνωση της αρμόδιας Γ’ Μονάδας της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας.

Ως εκ τούτου και εφόσον οι δηλώσεις φέτος έληξαν 15 Ιουλίου, η τρίμηνη προθεσμία λήγει στις 14 Οκτωβρίου. Για την δική σας ευκολία, καλό θα ήταν να ανατρέξετε στο άρθρο μας για τις αλλαγές στο πόθεν έσχες καθώς και στον αναλυτικό οδηγό σχετικά με τον τρόπο υποβολής των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης.

– 20 Οκτωβρίου: Πρόκειται για την καταληκτική ημερομηνία υποβολής στις ΔΟΥ της κατάστασης των συμφωνητικών που υπογράφηκαν το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο δηλαδή τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Η κατάσταση αυτή επιβάλλεται από την παρ. 16 του άρθρου 8 του Ν.1882/1990 και έχει παραμείνει έτσι έως σήμερα. Από την υποβολή αυτή εξαιρούνται μόνον οι χρηματιστηριακές επιχειρήσεις, τα χρηματοδοτικά ιδρύματα καθώς και οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας.

– 21 Οκτωβρίου: Αυτή είναι η καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική υποβολή των ετησίων καταστάσεων προσωπικού των επιχειρήσεων (Έντυπο Ε4). Η υποχρέωση αυτή προβλέπεται με τα άρθρα 2 και 3 της απόφασης 5072/6/25.2.2013 του Υπουργείου Εργασίας και αποτελεί τον παλαιό πίνακα προσωπικού που στέλνονταν στην τότε Επιθεώρηση Εργασίας. Ο πίνακας αυτός μεταλλάχθηκε και σε έντυπο Ε4 και πλέον στέλνεται ηλεκτρονικά μέσω του περίφημου συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.

– 27 Οκτωβρίου: Από τις 27 και μετά ξεκινούν οι υποχρεώσεις ΦΠΑ, είτε του τριμήνου Ιουλίου έως Σεπτεμβρίου 2014, είτε οι μηνιαίες ανάλογα με τα τηρούμενα βιβλία. Στις 27 υπάρχει η υποχρέωση υποβολής του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών για όσους έχουν ενδοκοινοτικές συναλλαγές.

– 29 Οκτωβρίου: Στις 29 του μηνός υπάρχει η υποχρέωση της υποβολής δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενων φόρων από μερίσματα τόκους και δικαιώματα. Η υποχρέωση αυτή αφορά όσους προβαίνουν σε πληρωμές για:

α) μερίσματα

β) τόκους

γ) δικαιώματα (royalties)

δ) αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες, ανεξαρτήτως εάν έχουν παρασχεθεί στην Ελλάδα, όταν ο λήπτης της αμοιβής είναι φυσικό πρόσωπο

ε) το ασφάλισμα που καταβάλλεται εφάπαξ ή με τη μορφή περιοδικά καταβαλλόμενης παροχής στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων

στ) η υπεραξία που αποκτά φυσικό πρόσωπο από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας. Γενικά εδώ έχουν εφαρμογή τα άρθρα από 61 έως 62 του κώδικα φορολογίας εισοδήματος (Ν.4172/2013).

– 31 Οκτωβρίου: Εδώ συνωστίζονται πολλές υποχρεώσεις. Είναι αρχικά η καταληκτική ημέρα τόσο υποβολής όσο και πληρωμής των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ τριμήνου από Ιούλιο έως Σεπτέμβριο όσο και των περιοδικών του Σεπτεμβρίου για όσους έχουν μηνιαία υποχρέωση απόδοσης.

Την ίδια ημέρα λήγουν τόσο οι χρεωστικές όσο και οι πιστωτικές και μηδενικές περιοδικές δηλώσεις. Στις 31 Οκτωβρίου λήγουν οι αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις προς το ΙΚΑ για τους εργοδότες καθώς και η πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών για το μήνα, επίσης λήγει η υποβολή και η απόδοση του παρακρατούμενου φόρου για επιχειρηματικές δραστηριότητες, λήγει η δήλωση φόρου μισθωτών υπηρεσιών ΦΜΥ, αλλά και μια σωρεία υποχρεώσεων κυρίως επιχειρήσεων όπως λ.χ. οι φάκελοι τεκμηρίωσης των ενδοκοινοτικών συναλλαγών αλλά και οι δηλώσεις INTRASTAT για στατιστικούς λόγους και λόγους ΑΕΠ. Τέλος, στις 31 Οκτωβρίου, είναι και η καταληκτική ημερομηνία πληρωμής της δεύτερης δόσης του ΕΝΦΙΑ όπως και της δόσης του φόρου εισοδήματος.

Moneyguru.gr