Πότε επιβάλλεται πρόστιμο για τη διόρθωση του Ε9

________________________________________
Αντιμέτωποι με πρόστιμα ή πρόσθετους φόρους μπορεί να βρεθούν αρκετοί από όσους φορολογούμενους υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 για τα έτη 2010-2013 μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής που άνοιξε πρόσφατα στο σύστημα TAXISNET.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα όσα προβλέπουν οι ισχύουσες διατάξεις:
-Η υποβολή αρχικής ή τροποποιητικής δήλωσης Ε9, για το έτος 2010, επιβαρύνεται με αυτοτελές πρόστιμο 120 ευρώ, το οποίο κατόπιν συμβιβασμού με τον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., μπορεί να μειωθεί στα 40 ευρώ.
-Η υποβολή αρχικής ή τροποποιητικής δήλωσης Ε9, για τα έτη 2011, 2012 και 2013, δεν συνεπάγεται την επιβολή αυτοτελούς προστίμου, εφόσον το αποτέλεσμα της δήλωσης είναι χρεωστικό ή μηδενικό.
Εάν όμως από την υποβολή της δήλωσης προκύψει υποχρέωση πληρωμής επιπλέον Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ), τότε ο φορολογούμενος επιβαρύνεται με προσαύξηση 1% επί του οφειλόμενου φόρου για κάθε μήνα που πέρασε από τότε που έληξε η κανονική προθεσμία υποβολής της δήλωσης! Επίσης, εάν από την εκκαθάριση της δήλωσης προκύψει επιστροφή φόρου τότε επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο 100 ευρώ το οποίο όμως συμψηφίζεται με το επιστρεφόμενο ποσό.
Σε περίπτωση που το επιστρεφόμενο ποσό είναι μικρότερο του προστίμου των 100 ευρώ, ο φορολογούμενος δεν πληρώνει τίποτε. Επίσης αν το επιστρεφόμενο ποσό είναι ίσο με το πρόστιμο, ο φορολογούμενος δεν υφίσταται καμία επιβάρυνση. Αν το επιστρεφόμενο ποσό είναι μεγαλύτερο του προστίμου των 100 ευρώ, τότε ο φορολογούμενος παίρνει πίσω μόνο την επιπλέον διαφορά.
-Η υποβολή αρχικής ή τροποποιητικής δήλωσης Ε9 για το έτος 2014 δεν επισύρει κανένα πρόστιμο και κανένα πρόσθετο φόρο.
Πηγή: fimes.gr