Σε πόσες δόσεις συμφέρει να ρυθμίσετε τις οφειλές στην εφορία Δείτε πίνακες με παραδείγματα, αλλά και τους όρους και τις προϋποθέσεις για ένταξη στη νέα ρύθμιση.

Σε πόσες δόσεις συμφέρει να ρυθμίσετε τις οφειλές σας με τη νέα ρύθμιση των 72 έως 100 δόσεων; Πόσες προσαυξήσεις θα γλιτώσετε και πόσο θα πληρώνετε κάθε μήνα; Δείτε πίνακες με παραδείγματα, αλλά και τους όρους και τις προϋποθέσεις για ένταξη στη νέα ρύθμιση.

Οριστικά εκτός της νέας ρύθμισης των 72 ή των 100 μηνιαίων δόσεων τέθηκαν τα βεβαιωμένα μέχρι την 1η Οκτωβρίου 2014 αλλά μη ληξιπρόθεσμα χρέη ΕΝΦΙΑ, φόρου εισοδήματος, ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, τέλους επιτηδεύματος και φόρου πολυτελούς διαβίωσης, καθώς επίσης και τα χρέη από τους φόρους αυτούς που έχουν καταστεί ή πρόκειται να καταστούν ληξιπρόθεσμα από την 2α Οκτωβρίου 2014 και μετά. Αυτό συνέβη με την τροποποιημένη απόφαση για την ενεργοποίηση της νέας ρύθμισης, που υπέγραψε στις 20 Νοεμβρίου η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Αικ. Σαββαϊδου.

Ουσιαστικά, με τη νέα απόφαση της κας Σαββαϊδου ξεκαθαρίστηκε ότι στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν κατά κύριο λόγο τα χρέη προς το Δημόσιο τα οποία βεβαιώθηκαν και έγιναν ληξιπρόθεσμα μέχρι και την 1η Οκτωβρίου 2014. Οι δόσεις του ΕΝΦΙΑ, του φόρου εισοδήματος, της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, του τέλους επιτηδεύματος και του φόρου πολυτελούς διαβίωσης του τρέχοντος έτους, οι οποίες παρέμειναν απλήρωτες μετά την 1η Οκτωβρίου 2014 μπορούν να υπαχθούν μόνο στην πάγια ρύθμιση των 12 μηνιαίων δόσεων.

Παραδείγματα: Σε πόσες δόσεις σας συμφέρει να ρυθμίσετε την οφειλή

Συνολική οφειλή στην εφορία 24.500 ευρώ
(Κεφάλαιο: 20.000 ευρώ + προσαυξήσεις 4.500 ευρώ )
ΔΟΣΕΙΣ Μείωση προσαυξήσεων Υπόλοιπο Δόση με Σύνολικό ποσό Επιβάρυνση
Ποσοστό Ποσό Οφειλής τόκο με τόκο
1 Δόση 100% 4.500 20.000 0,00 0,00 0,00
12 Δόσεις 90% 4.050 20.450 1.746,55 20.958,63 508,63
24 Δόσεις 80% 3.600 20.900 912,8 21.907,18 1.007,18
36 Δόσεις 70% 3.150 21.350 635,67 22.884,10 1.534,10
48 Δόσεις 60% 2.700 21.800 497,71 23.889,85 2.089,85
60 Δόσεις 50% 2.250 22.250 415,41 24.924,87 2.674,87
72 Δόσεις 30% 1.350 23.150 368,12 26.504,84 3.354,84

Συνολική οφειλή στην εφορία 5.550 ευρώ

(Κεφάλαιο: 5.000 ευρώ + προσαυξήσεις 550 ευρώ )
ΔΟΣΕΙΣ Μείωση προσαυξήσεων Υπόλοιπο Δόση με Σύνολικό ποσό Επιβάρυνση
Ποσοστό Ποσό Οφειλής τόκο με τόκο
1 Δόση 100% 550 5.000 0,00 0,00 0,00
12 Δόσεις 90% 495 5.055 431,73 5.180,73 125,73
24 Δόσεις 80% 440 5.110 223,18 5.356,25 246,25
36 Δόσεις 70% 385 5.165 153,78 5.536,13 371,13
48 Δόσεις 60% 330 5.220 119,18 5.720,41 500,41
60 Δόσεις 50% 275 5.275 98,49 5.909,15 634,15
72 Δόσεις 30% 165 5.385 85,63 6.165,38 780,38
100 Δόσεις 20% 110 5.440 65,49 6.549,11 1.109,11

Αναλυτικά, σύμφωνα με την τροποποιημένη απόφαση της κ. Σαββαϊδου:

1. Στη νέα ευνοϊκή ρύθμιση για την εξόφληση των χρεών προς το Δημόσιο έως και σε 72 ή 100 μηνιαίες δόσεις εντάσσεται υποχρεωτικά το σύνολο των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων έως και την 1η Οκτωβρίου 2014οφειλών, οι οποίες, κατά την ημερομηνία της υποβολής της αίτησης υπαγωγής, δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο με αναστολή πληρωμής ή με διευκόλυνση ή με άλλη νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής οφειλών.

2. Μετά από επιλογή του οφειλέτη μπορούν επίσης να υπαχθούν στη νέα ρύθμιση:

 βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες έως και την 1η Οκτωβρίου 2014 οφειλές που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής τελούν σε διοικητική ή δικαστική ή εκ του νόμου αναστολή,
 βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες έως και την 1η Οκτωβρίου 2014 οφειλές που κατά την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής οφειλών, της οποίας οι όροι τηρούνται. Στην περίπτωση υπαγωγής στη νέα ρύθμιση, επέρχεται απώλεια των ανωτέρω ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών. Σε περίπτωση που στις ανωτέρω ρυθμίσεις ή διευκολύνσεις περιλαμβάνονται οφειλές που δεν μπορούν να υπαχθούν στην παρούσα ρύθμιση, αυτές πρέπει να τακτοποιηθούν από τον οφειλέτη κατά άλλον νόμιμο τρόπο.

3. Η υπαγόμενη στη νέα ρύθμιση βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1.000.000 ευρώ.

4. Οι οφειλέτες που έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση της «τελευταίας ευκαιρίας», η οποία προβλέπει την εξόφληση των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων μέχρι 31-12-2012 οφειλών προς το Δημόσιο έως και σε 48 μηνιαίες δόσεις, εφόσον τηρούν τους όρους της ρύθμισης αυτής, τυγχάνουν αναδρομικά από την 1η-1-2013 των εκπτώσεων και των πρόσθετων ευεργετημάτων της νέας ρύθμισης. Δηλαδή δικαιούνται κι αυτοί εκπτώσεων από 20% έως και 90% στις προσαυξήσεις, τους τόκους και τα πρόστιμα, ανάλογα με τον αριθμό των μηνιαίων δόσεων, καθώς και μείωση του ετήσιου επιτοκίου με το οποίο επιβαρύνεται το υπόλοιπο των οφειλών από το 8,79% στο 4,56% . Επιπλέον, δικαιούνται πρόσθετη μείωση προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων κατά 20%.

5. Για τους οφειλέτες που θα επιλέξουν να υπαγάγουν την εναπομένουσα ρυθμιζόμενη οφειλή τους στη νέα ρύθμιση οι εκπτώσεις δύνανται να χορηγηθούν μετά την καταβολή της πρώτης δόσης.

6. Όσοι ενταγμένοι στη ρύθμιση της «τελευταίας ευκαιρίας» δεν υποβάλλουν αίτηση μεταφοράς των οφειλών τους στη νέα ρύθμιση των 72 ή 100 δόσεων μέχρι τις 31 Μαρτίου 2015 θεωρείται ότι συνεχίζουν να πορεύονται με βάση την ρύθμιση της «τελευταίας ευκαιρίας». Γι’ αυτούς τα ευεργετήματα της νέας ρύθμισης (μείωση προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων, μείωση επιτοκίου στο 4,56% και έξτρα έκπτωση 20% στις προσαυξήσεις) θα υπολογιστούν μαζικά από την 1η Απριλίου 2015, με αναδρομική ισχύ από την 1η-1-2013. Όσοι από τους οφειλέτες αυτούς επιθυμούν να τύχουν των ευεργετημάτων αυτών νωρίτερα από την 1η-4-2015, πρέπει να υποβάλουν άπαξ αίτηση διατήρησης της ρύθμισης της «τελευταίας ευκαιρίας».

7. Η νέα ρύθμιση χάνεται – με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της ρυθμιζόμενης οφειλής και την άμεση επιδίωξη της είσπραξής της από το υπουργείο Οικονομικών βάσει όλων των προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρων – εάν ο οφειλέτης:

– δεν είναι φορολογικά ενήμερος από την ημερομηνία υπαγωγής και καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης ή

– δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου της ρύθμισης ή

– έχει δηλώσει ανακριβή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση.

8. Η ρύθμιση δεν χάνεται όταν ο οφειλέτης:

– δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα μέχρι δυο δόσεις ανά έτος ή

– δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα μια δόση της ρύθμισης ανά έτος και για χρονικό διάστημα μέχρι δυο μήνες.

Κατά τα λοιπά, σύμφωνα με τα όσα ισχύουν εδώ και αρκετές ημέρες:

* Οι οφειλέτες του Δημοσίου μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για να ενταχθούν στη νέα ρύθμιση έως και το τέλος Μαρτίου 2015. Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής εφαρμογή που θα αρχίσει να λειτουργεί στο σύστημα TAXISNET (στην ιστοσελίδα www.gsis.gr).

Όπως διευκρίνισε το υπουργείο Οικονομικών, για την υπαγωγή στις ρυθμίσεις δεν υπάρχουν περιοριστικές προϋποθέσεις, ούτε εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια.
* Βασικές προϋποθέσεις υπαγωγής στη νέα ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο είναι:

– Η μη ύπαρξη άλλων ληξιπρόθεσμων οφειλών μετά την 1η Οκτωβρίου 2014. Θα πρέπει δηλαδή να μην αφεθεί απλήρωτο κανένα νέο χρέος. Αν υπάρξουν νέες οφειλές που θα έχουν βεβαιωθεί μετά την 1η Οκτωβρίου οι φορολογούμενοι μπορούν να τις ρυθμίσουν με την πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων.

– Η υποβολή όλων των προβλεπόμενων από τον νόμο φορολογικών δηλώσεων και η εκπλήρωση των τρεχουσών από τον Οκτώβριο και μετά υποχρεώσεων σε Εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Δηλαδή οι οφειλέτες θα πρέπει να πληρώνουν κανονικά τις δόσεις των φόρων και των ασφαλιστικών εισφορών που βεβαιώνονται από την 1η-10-2014 και μετά. Η προϋπόθεση αυτή θεωρείται ότι πληρούται, εφόσον ο οφειλέτης καταβάλλει κανονικά τα νέα χρέη του σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις ή έχει εντάξει τις νέες αυτές οφειλές στην “πάγια ρύθμιση” των 12 μηνιαίων δόσεων και τηρεί πιστά τα όσα προβλέπει η ρύθμιση αυτή.

* Με την υπαγωγή στη νέα ρύθμιση «κουρεύονται» όλες οι προσαυξήσεις, οι τόκοι και τα πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής κατά ποσοστά από 20% έως και 90% για όσους επιλέξουν την εξόφληση των οφειλών τους σε 12 έως και 100 μηνιαίες δόσεις. Για όσους αποφασίσουν να πληρώσουν τα χρέη τους εφάπαξ προβλέπεται η πλήρης διαγραφή όλων των προσαυξήσεων, των τόκων και των προστίμων.

* Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο των 50 ευρώ.

* Η εξόφληση των μηνιαίων δόσεων των οφειλών προς το Δημόσιο θα γίνεται στα υποκαταστήματα των τραπεζών ή των ΕΛ.ΤΑ.

Money-Money.gr