Μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού με εισοδήματα στην Ελλάδα Παγκόσμιο εισόδημα: To ατομικό ή το οικογενειακό;

Όταν αναφερόμαστε στο παγκόσμιο εισόδημα εννοούμε το ατομικό και όχι το οικογενειακό εισόδημα του φορολογουμένου.

Έτσι η σύζυγος του φορολογουμένου έχει το δικό της παγκόσμιο εισόδημα. Αυτό έχει σημασία για τη φορολόγηση του καθενός που γίνεται χωριστά όταν έχουν και οι δύο ή ο ένας από αυτούς εισοδήματα σε δύο ή περισσότερα κράτη, εκ των οποίων το ένα είναι η Ελλάδα.

Οι μόνιμοι Κάτοικοι Εξωτερικού που έχουν εισοδήματα στην Ελλάδα πρέπει να θυμούνται ότι:

1.Πρέπει να γνωρίζουν εάν ισχύει η Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας ανάμεσα στην Ελλάδα και στο άλλο κράτος (ΣΑΔΦ)

Για να μην ταλαιπωρηθούν

Για να μην επιβαρυνθούν με πρόσθετους φόρους (δηλαδή για να μη φορολογηθούν και στα δύο κράτη, πράγμα άδικο και …επιβαρυντικό!)

2. Πρέπει να φορολογηθούν μόνο στο συνολικό καθαρό εισόδημά τους που προκύπτει στην Ελλάδα (πραγματικό ή τεκμαρτό) και όχι στο εισόδημα που αυτοί αποκτούν στο εξωτερικό. (Για αυτό θα υποβάλλουν φορολογική δήλωση στην Ελλάδα και θα υποβάλλουν και το Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας)

3. Πρέπει να ορίζουν τον αντιπρόσωπό τους στην Ελλάδα. Ο αντιπρόσωπός τους μπορεί να είναι συγγενικό ή φιλικό τους πρόσωπο που κατοικεί στην Ελλάδα και όχι υποχρεωτικά λογιστής.

4. Για την εισαγωγή χρηματικών ποσών στην Ελλάδα από κατοίκους εξωτερικού χρειάζεται Πρωτότυπη Απόδειξη της Τράπεζας , ενώ δεν είναι υποχρεωμένοι να δικαιολογήσουν την προέλευση των εισαγομένων χρημάτων.

Προκειμένου να ληφθεί υπόψη το συνάλλαγμα, θα πρέπει να συμπεριληφθεί στη φορολογική δήλωση της χρονιάς που έγινε η δαπάνη. Αυτό σημαίνει ότι μπορώ να φέρω συνάλλαγμα μέσω τραπέζης το 2014 και να το δηλώσω στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος τη χρονιά που θα κάνω και θα πληρώσω την επένδυση πχ. Το 2016, για να δικαιολογήσω το «πόθεν έσχες» μου.

(έγγραφο 1066592/1137/Α0012/15¬5¬2007) (ν.2238/1994 άρθρο 62) (την περίπτωση α’ της παρ.1 άρθρο.61 ν 2238/1994 Έγγραφο 1084305/1502/Α0012/17¬12¬2008)

5. Όταν ο κάτοικος Εξωτερικού έχει περιουσία στην Ελλάδα, αλλά δεν έχει εισοδήματά στην Ελλάδα, τότε δεν θα ισχύει για αυτόν η αντικειμενική δαπάνη και η δαπάνη απόκτησης περιουσιακών στοιχείων. (ισχύς από 1/1/2011) ν.2238/1994 άρθρο 18 περ. η ́

6 Στην περίπτωση φορολογίας των εισοδημάτων των κατοίκων εξωτερικού, τα εισοδήματά τους φορολογούνται από το πρώτο ευρώ.

Σε τι χρησιμεύει η Εισαγωγή Συναλλάγματος

Σε περίπτωση αγοράς ακινήτου στην Ελλάδα, η ύπαρξη του συναλλάγματος του δίνει την δυνατότητα να αποφύγει την επιβάρυνσή με φόρους για το τεκμήριο αγοράς του ακινήτου (μόνο κατά το έτος της αγοράς) ή για το τεκμήριο διαβίωσης (το οποίο ισχύει κάθε χρόνο κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις)

Οι κάτοικοι εξωτερικού πρέπει κάθε φορά να εξετάζουν τρία πράγματα για να υποβάλλουν την φορολογική τους δήλωση στην Ελλάδα:

• Εάν έχουν τεκμήρια

• Εάν υποβάλλουν δήλωση

• Εάν πληρώνουν φόρο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό

Διάφορες περιπτώσεις φορολογουμένων με περιουσία ή εισοδήματα σε δύο κράτη :

ΕΛΛΗΝΑΣ που έχει εισοδήματα ή περιουσία μόνο στην Ελλάδα

ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ που έχει εισοδήματα ή περιουσία μόνο στην πατρίδα του στο εξωτερικό

ΕΛΛΗΝΑΣ που έχει εισοδήματα ή περιουσία μόνο στο εξωτερικό

ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ που έχει εισοδήματα ή περιουσία μόνο στην Ελλάδα

ΕΛΛΗΝΑΣ που έχει εισοδήματα ή περιουσία και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ που έχει εισοδήματα ή περιουσία και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

Φορολογικός κάτοικος Ελλάδος με εισοδήματα και στο εξωτερικό

Ο φορολογικός κάτοικος Ελλάδος ο οποίος έχει Εισοδήματα και στο Εξωτερικό φορολογείται στην Ελλάδα για το παγκόσμιο εισόδημά του, και υποβάλλει Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος στην τοπική ΔΟΥ στην Ελλάδα και όχι στη ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού.

Επίσης, σε φόρο για το παγκόσμιο εισόδημά του υπόκειται κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχει την φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα

Ο φορολογικός κάτοικος Εξωτερικού με εισοδήματα και στην Ελλάδα

Ο φορολογικός κάτοικος Εξωτερικού που έχει εισοδήματα και στην Ελλάδα και που φορολογείται στο Εξωτερικό για το παγκόσμιο εισόδημά του, υποβάλλει Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος στην ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού και όχι στην Τοπική ΔΟΥ στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα φορολογείται μόνο για τα εισοδήματα που αποκτά στην Ελλάδα.

Μερικές χρήσιμες έννοιες :

Φορολογική κατοικία

Συνήθης Διαμονή

Δ.Σ.Α.Δ.Φ. (Διμερείς Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας)

Ευρωπαϊκά Κράτη – Άλλα ξένα Κράτη

Συνεργάσιμα κράτη¬ Μη συνεργάσιμα κράτη

Κράτη με προνομιακό καθεστώς

Οικονομικά συμφέροντα στην Ελλάδα

Επίσης πρέπει να θυμόμαστε θέματα όπως:

Η πρόνοια για την αποφυγή πληρωμής διπλού φόρου περιουσίας στην Ελλάδα ή στην Αλλοδαπή

Φορολογία εισοδημάτων στην Ελλάδα ή στην Αλλοδαπή

Τα τεκμήρια των αλλοδαπών στην Ελλάδα

Υποβολή Φορολογικής Δήλωσης στην Ελλάδα , στο εξωτερικό ή και στα δύο κράτη

Πώς συμπληρώνεται η φορολογική δήλωση στην Ελλάδα

Πότε καταβάλλεται ο φόρος εισοδήματος στην Ελλάδα και πότε στο εξωτερικό

Πώς – ¬Πότε συμψηφίζονται οι διπλοί φόροι στα δύο Κράτη