Πώς θα γράφεται στη φορολογική δήλωση η σύνταξη που προέρχεται από το εξωτερικό

Γράφει ο Ορέστης Σεϊμένης
15 Ιαν 2015 – 14:07

1. ΚΩΔΙΚΟΙ 389 – 390 ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 4Ζ:

Στους κωδικούς 389 και 390 γράφεται το καθαρό ποσό από συντάξεις που προέρχονται από το εξωτερικό. Θα υπολογισθεί φόρος εισοδήματος της σύνταξης.

Εάν η σύνταξη φορολογηθεί μόνο στο άλλο κράτος (δηλαδή στο εξωτερικό) με βάση την Σ.Α.Δ.Φ., τότε η σύνταξη δεν θα γραφεί στους κωδικούς 389 και 390 αλλά στούς κωδικούς 659-660 του πίνακα 6

2. ΚΩΔΙΚΟΙ 651 – 652 ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 8:

Στους κωδικούς 651 και 652 γράφεται το ποσό του φόρου που κατεβλήθη στο εξωτερικό για συντάξεις που προέρχονται από το εξωτερικό. Ο φόρος αυτός θα συμψηφισθεί με τον Ελληνικό φόρο εισοδήματος για να μην επιβαρυνθεί διπλά ο συνταξιούχος.

Στους κωδικούς 651 και 652 δεν θα γραφεί το ποσό του φόρου που κατεβλήθη στο εξωτερικό για συντάξεις που προέρχονται από το εξωτερικό εάν η Σ.Α.Δ.Φ. προβλέπει φορολόγηση μόνο στην Ελλάδα.