Πώς φορολογούνται τα επιδόματα του ΟΑΕΔ

Οδηγίες για την αναγραφή των παροχών και επιδοτήσεων που χορηγούνται από τον ΟΑΕΔ καθώς και για τα ποσά που δίνουν έναντι μισθών οι εργοδότες στο έντυπο (Ε1) της φορολογικής δήλωσης και τον τρόπο φορολόγησής τους εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.

Σύμφωνα με τη ΓΓΔΕ, τα επιδόματα που χορηγεί ο ΟΑΕΔ είναι αφορολόγητα εφόσον το εισόδημα του φορολογούμενου από άλλες πηγές είναι χαμηλότερο από 10.000 ευρώ.
Αυτό ορίζεται σε εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων που αφορά στον τρόπο με τον οποίο φορολογούνται τα επιδόματα.
Ειδικότερα:
Τα επιδόματα ανεργίας που καταβάλλονται στους δικαιούχους, εφόσον το άθροισμα των λοιπών εισοδημάτων του άνεργου δεν υπερβαίνει ετησίως τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, είναι εισόδημα που απαλλάσσεται από το φόρο και δηλώνεται στους κωδικούς 661-662, για τον υπόχρεο και την σύζυγο αντίστοιχα, του έντυπου της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1).
Επιδόματα – βοηθήματα ανεργίας είναι τα εξής:
1. Επίδομα τακτικής ανεργίας
2. Επίδομα μακροχρόνια ανέργων
3. Ειδικό εποχικό βοήθημα
4. Ειδικό βοήθημα μετά τη λήξη επιδόματος ανεργίας
5. Ειδικό βοήθημα μετά από τρίμηνη παραμονή στο μητρώο του ΟΑΕΔ, που λαμβάνουν οι επί τρεις μήνες άνεργοι, όταν δεν συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης.
6. Ειδικό βοήθημα αποφυλακισμένων, το οποίο λαμβάνουν όσοι εξέτισαν ποινή στερητική της ελευθερίας τους,
7. Επιδότηση νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας – ΕΣΠΑ.
8. Βοήθημα αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων, το οποίο λαμβάνουν οι αυτοαπασχολούμενοι που αποδεδειγμένα διέκοψαν το επάγγελμά τους.