Γνωρίζετε ότι…

* Με τον ν. 4333/2015, «για τη διαπραγμάτευση και σύναψη
δανειακής σύμβασης με τον ESM» προτείνεται να καταργηθεί
το επίμαχο άρθρο 21 του ν. 4321/2015, που αφορά την επιβάρυνση
με ποσοστό 26% όλων των δαπανών για την αγορά και
λήψη υπηρεσιών από προμηθευτές εγκατεστημένουε σε
προνομιακά ή μη συνεργάσιμα κράτη. Η σχετική διάταξη,
η οποία αφορούσε τιμολόγια εκδοθέντα μετά την
01.09.2015, είχε προκαλέσει μεγάλη αντίδραση στην επιχειρηματική
κοινότητα.
* Με τον ίδιο νόμο, η Ελλάδα δεσμεύεται να εισαγάγει
εθελοντικό πρόγραμμα αποκάλυψης αδήλωτων εισοδημάτων
καθώς και να υποβάλει αιτήματα σε άλλα κράτη-μέλη της
Ε.Ε. ώστε να λάβει στοιχεία σχετικά με την κυριότητα
περιουσιακών στοιχείων από Ελληνες πολίτες. Υπενθυμίζεται
ωστόσο ότι το σχέδιο νόμου για τη φορολογική
«αμνηστία», που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση,
προς το παρόν δεν έχει προχωρήσει.
* Το σχέδιο νόμου με το οποίο κυρώνεται η συμφωνία του Ειι-
rogroup της 12ης Ιουλίου αναφέρει ότι η Ελλάδα θα πρέπει να
υιοθετήσει έως την 22η Ιουλίου την ευρωπαϊκή οδηγία BRRD
(Bank Recovery and Resolution Directive). Η εν λόγω οδηγία
αφορά την εξυγίανση των πιστωτικών ιδρυμάτων με «ίδια
μέσα». Στόχος της οδηγίας είναι η διάσωση του προβληματικού
πιστωτικού ιδρύματος από τους μετόχους, ομο-
λογιούχους και τους καταθέτες (οι οποίοι αντιμετωπίζονται
πλέον ως επενδυτές) και όχι από τους φορολογουμένους. Σημειώνεται
ότι η διάσωση με ίδια μέσα δεν εφαρμόζεται σε
ποσά καταθέσεων κάτω των 100.000 ευρώ/δικαιούχο.
* Δυνάμει του ιδίου νομοσχεδίου, ολες οι υπηρεσίες που
υπάγονται σε ΦΠΑ θα φορολογούνται με συντελεστή 23%
με εξαίρεση τις ξενοδοχειακές και την κατ’ οίκον φροντίδα,
που θα φορολογούνται με 13%, καθώς και τις Θεατρικές
παραστάσεις που θα φορολογούνται με 6% («υπερμειωμένος»
συντέλεστης). Οι ξενοδοχειακές υπηρεσίες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου
θα φορολογούνται με 6,5% (και 5% στα νησιά
του Αιγαίου). Στον υπερμειωμένο συντελεστή θα υπάγονται
επιπλέον τα φάρμακα (δεδομένου ότι καλύπτονται σε
μεγάλο βαθμό από τον κρατικό προϋπολογισμό), τα βιβλία,
τα περιοδικά και οι εφημερίδες.
* Θεσμοθετείται η παρακράτηση ΦΠΑ από τις τράπεζες, όταν
η πληρωμή θα γίνεται μέσω τραπέζης ή ηλεκτρονικών
μέσων (κάρτας ή e-banking), και εφόσον η τραπεζική πληρωμή
είναι υποχρεωτική. Υπενθυμίζεται πως υποχρεωτική
είναι η τραπεζική πληρωμή για τιμολόγηση ιδιωτών άνω
των 1.500 ευρώ και επιχειρήσεων άνω των 3.000 ευρώ.
Για το ποσό του παρακρατηθέντος ΦΠΑ, οι τράπεζες θα
χορηγούν βεβαιώσεις.
* Καταργούνται από 01.10.2015 οι μειωμένοι συντελεστές στα
ανεπτυγμένα τουριστικά νησιά του Αιγαίου, ενώ το ίδιο
θα ισχύσει από 01.06.2016 για τα λιγότερο ανεπτυγμένα.
Εξαιρούνται της κατάργησης μόνο τα πλέον απομακρυσμένα
νησιά. Η διάκριση των νησιών στις παραπάνω κατηγορίες
θα γίνει με υπουργική απόφαση, γεγονός που δημιουργεί
ενδεχομένως ζήτημα συνταγματικότητας.
* Αυξάνεται από 26% σε 29% ο φορολογικός συντελεστής για
εισοδήματα που αποκτούν από 01.01.2015 οι Α.Ε., IKE, ΕΠΕ,
οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί καθώς και κάθε άλλο
νομικό πρόσωπο και οντότητα με διπλογραφικά βιβλία. Η
προκαταβολή φόρου για νομικά πρόσωπα και νομικές ον-
τότητες αυξάνεται σε 100%, ενώ ειδικά για εισοδήματα
του 2015 η προκαταβολή φόρου αυξάνεται σε 75% (από
55%) για τις προσωπικές εταιρείες, τα μη κερδοσκοπικά
νομικά πρόσωπα, τις κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές
κερδοσκοπικές ή μη, συμμετοχικές ή αφανεις καθως και
τις κοινοπραξίες των προσωπικών εταιρειών.
• Αυξάνεται στο 13% ο συντελεστής του φόρου πολυτελείας
σε πισίνες, αυτοκίνητα πάνω από 2.500 κ.εκ., ελικόπτερα
και αεροπλάνα, ενώ επεκτείνεται για πρώτη φορά και στα
σκάφη άνω των 5 μέτρων, που θα φορολογούνται με τον
ίδιο συντελεστή, χωρίς να λαμβάνεται υπ’ όψιν η αμοιβή
πληρώματος.
• Αυξάνεται ο συντελεστής της εισφοράς αλληλεγγύης για τα
εισοδήματα από 30.000 ευρώ και άνω. Ο συντελεστής
ανέρχεται εως και 8% για εισοδήματα πάνω από 500.000
ευρώ. Σημειώνεται ότι για τους ανώτατους δημόσιουε λει-
τουργούς (Πρόεδρος της Δημοκρατίας, μέλη της κυβέρνησης,
βουλευτές, δήμαρχοι, γ.γ. υπουργείων κ.ά.) ο συντέλεστης
ορίζεται στο 8% επί του συνολικού καθαρού εισοδήματος.
• Αυξάνεται ο φόρος ασφαλίστρων πυρος στο 25% (από 20%)
και των ασφαλίστρων αυτοκινήτου στο 15% (από 10%).
• Εισάγεται ποινική διάταξη στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας,
σύμφωνα με την οποία φοροδιαφυγή στοιχειοθετείται
για ζημία του Δημοσίου τουλάχιστον 10.000 ευρώ
ανά φορολογία και ανά έτος. Μέσα σε 30 ημέρες από τη
σύνταξη τns έκθεσης ελέγχου θα πρέπει να γίνεται μηνυτήρια
αναφορά από τα όργανα τns φορολογικής διοίκησης
ή σε περίπτωση καθυστέρησής τους από τον γενικό γραμματέα
Δημοσίων Εσόδων. Στην ίδια διάταξη αναφέρεται
πως μηνυτήρια αναφορά θα γίνεται και στις περιπτώσεις
απόπειρας φοροδιαφυγής (42 Π.Κ.). Στη διάταξη δεν γίνεται
αναφορά στην ποινή που θα πρέπει να επιβάλλεται ενώ
ορίζεται πως η ενδικοφανής προσφυγή δεν επηρεάζει την
ποινική διαδικασία. Υπενθυμίζεται πως οι ΔΟΥ έχουν υποχρέωση
υποβολής αναφοράς στην Αρχή για την Καταπολέμηση
της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές
Δραστηριότητες σε περιπτώσεις που το ποσό της παράβασης
Φοροδιαφυγής υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ.