Επιχειρήσεις: Καρότο και μαστίγιο με τους πλειστηριασμούς

Πως αλλάζει το πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς ο νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας.
23 Ιουλ 2015 – 09:02

Ένα νέο σκηνικό για επιχειρήσεις, τράπεζες και Δημόσιο δημιουργεί ο νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας που ψήφισε χθες το κοινοβούλιο καθώς αλλάζει τόσο η διαδικασία πλειστηριασμού ακινήτων, όσο και η κατάταξη όσων δικαιούνται να πάρουν μέρος των καθαρών εσόδων του πλειστηριασμού.

Όπως έγραψε το Euro2day.gr οι πλειστηριασμοί θα διενεργούνται πλέον με τιμή εκκίνησης την εμπορική αξία του ακινήτου κατά τη στιγμή της κατάσχεσής του.

Πρόκειται για σημαντική αλλαγή σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς στο οποίο η τιμή εκκίνησης ήταν η αντικειμενική αξία παρεκτός και αν το δικαστήριο (συνήθως μετά από δύο τρεις άγονους πλειστηριασμούς) όριζε χαμηλότερη τιμή πρώτης προσφοράς.

Την ίδια στιγμή, ο νέος Κώδικας δίνει προτεραιότητα στις τράπεζες για τα έσοδα από τους πλειστηριασμούς κάτι που συνεπάγεται σημαντικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας όλης της αγοράς.

Με το προηγούμενο καθεστώς από τα καθαρά έσοδα του πλειστηριασμού ικανοποιούνταν πρώτα οι εργαζόμενοι και εν συνεχεία το Δημόσιο (εφορία, ασφαλιστικά ταμεία) και μετά οι τράπεζες.

Ως αποτέλεσμα της παραπάνω κατάστασης οι τράπεζες δεν είχαν κίνητρο να προχωρήσουν σε πλειστηριασμούς καθώς τα έσοδα θα πήγαιναν σε εργαζόμενους και Δημόσιο και αν περίσσευε κάτι στις ίδιες.

Τα στοιχεία της τελευταίας έκθεσης της ΤτΕ είναι αποκαλυπτικά.

Παρότι το σύνολο των προβληματικών δανείων (δάνεια σε καθυστέρηση καθώς και τυπικά ενήμερα που χρήζουν όμως απομείωσης) έχει ξεπεράσει τα 100 δισ. ευρώ και εξ αυτών το 50% έχει καταγγελθεί , μόλις για το 59% όσων καταγγέλθηκαν οι τράπεζες έχουν προχωρήσει σε περαιτέρω ενέργειες. Το µεγαλύτερο µέρος των υποθέσεων βρίσκεται στο στάδιο της διαγνωστικής διαδικασίας και της αναγκαστικής εκτέλεσης.

Δίνοντας προτεραιότητα στις τράπεζες, η κυβέρνηση επιδιώκει να τις παράσχει κίνητρο για διενέργεια πλειστηριασμών (σ.σ. πλην πρώτης κατοικίας) και να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί σήμερα η αγορά.

Η αλλαγή στην κατάταξη συνεπάγεται και αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η αγορά. Με την παροχή προτεραιότητας ικανοποίησης στις τράπεζες έναντι του Δημοσίου και των εργαζομένων οι επιχειρηματίες κινδυνεύουν να χάσουν τα ακίνητά τους χωρίς να διευθετηθούν ληξιπρόσθεσμες υποχρεώσεις προς εργαζόμενους και Δημόσιο που επισύρουν και ποινή φυλάκισης.

Πρόκειται για αλλαγή που εκτιμάται ότι θα μειώσει τους συνειδητούς κακοπληρωτές, όσους δηλαδή ενώ έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν ή να βάλουν λεφτά στην επιχείρησή τους, το αποφεύγουν συνειδητά.

Σε αυτούς θα επικεντρωθούν και οι ενέργειες των τραπεζών, όπως διευκρινίζουν στελέχη τους, καθώς δεν έχει νόημα να βγάλουν στο σφυρί ακίνητα δανειοληπτών που βρίσκονται αποδεδειγμένα σε αδυναμία εξυπηρέτησης δανείων με βάση τα τρέχοντα εισοδήματά τους και την περιουσιακή τους κατάσταση.

Στο καθεστώς των πλειστηριασμών επέρχονται και επιμέρους αλλαγές. Όλες οι αιτιάσεις κατά των πλημμελειών της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης προβάλλονται σε δύο μόνο στάδια.

Το πρώτο στάδιο λαμβάνει χώρα πριν από τον πλειστηριασμό και περιλαμβάνει όλους τους λόγους ακυρότητας της διαδικασίας. Κατά της απόφασης που θα εκδίδεται επιτρέπεται η άσκηση μόνο έφεσης, χωρίς να αναστέλλεται η περαιτέρω διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης (δυνατότητα άσκησης αίτησης αναστολής υπό προϋποθέσεις).

Το δεύτερο στάδιο τοποθετείται μετά τη διενέργεια του πλειστηριασμού και περιλαμβάνει τη δυνατότητα άσκησης ανακοπής για ενδεχόμενες πλημμέλειες, οι οποίες εμφιλοχώρησαν από την πράξη του πλειστηριασμού μέχρι την σύναξη έκθεσης πλειστηριασμού και κατακύρωσης.

Ημέρα του πλειστηριασμού ορίζεται υποχρεωτικά 7 μήνες από την ημέρα περάτωσης της κατάσχεσης και όχι πάντως μετά την παρέλευση 8 μηνών από την ημέρα αυτή.

euro2day.gr