ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ

Αγαπητοί μας πελάτες,
Τις τέσσερις νέες δράσεις οι οποίες αφορούν το νέο ΕΣΠΑ της περιόδου 2014-2020 ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών. Πρόκειται για προδημοσιεύσεις δράσεων οι οποίες αφορούν το νέο ΕΣΠΑ και η περίοδος υποβολής των σχετικών προτάσεων αναμένεται να ξεκινήσει με τη δημοσίευση των σχετικών προσκλήσεων και θα διαρκέσει τουλάχιστον δύο μήνες.
Οι τέσσερις δράσεις αναφέρονται σε υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, υφιστάμενες τουριστικές επιχειρήσεις, ανάπτυξη νεοφυών επιχειρήσεων και πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στους ακόλουθους τομείς προτεραιότητας:
• Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων,
• Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ),
• Υλικά / Κατασκευές,
• Εφοδιαστική Αλυσίδα,
• Τουρισμός,
• Ενέργεια,
• Περιβάλλον,
• Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ,
• Υγεία.
1.Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές
• Συνολικός Προϋπολογισμός Προγράμματος -> 130.000.000€ (2 κύκλοι των 52.000.000€ και 78.000.000€)
• Ποσοστό Ενίσχυσης -> από 40% έως 50% αναλόγα τις επενδύσεις
• Προϋπολογισμός Επενδυτικών Σχεδίων -> από 15.000€ έως 200.000€
2.Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών
• Συνολικός Προϋπολογισμός Προγράμματος -> 50.000.000€ (2 κύκλοι των 20.000.000€ και 30.000.000€)
• Ποσοστό Ενίσχυσης -> από 40% έως 50% αναλόγα τις επενδύσεις
• Προϋπολογισμός Επενδυτικών Σχεδίων -> από 15.000€ έως 150.000€
3.Νεοφυής επιχειρηματικότητα (Startup)
• Συνολικός Προϋπολογισμός Προγράμματος -> 120.000.000€ (2 κύκλοι των 48.000.000€ και 72.000.000€)
• Ποσοστό Ενίσχυσης -> έως 100% αναλόγα τις επενδύσεις
• Προϋπολογισμός Επενδυτικών Σχεδίων -> έως 60.000€
4.Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
• Συνολικός Προϋπολογισμός Προγράμματος -> 50.000.000€ (2 κύκλοι των 17.500.000€ και 32.500.000€)
• Ποσοστό Ενίσχυσης -> έως 100% αναλόγα τις επενδύσεις
• Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός -> 5000€ έως 25.000€
H Διοίκηση Επιχειρήσεων ΜΟΝ ΕΠΕ, συνεργάζεται με αξιόπιστο γραφείο που αναλαμβάνει την καθοδήγηση και υποστήριξη των πελατών-επενδυτών μας σε όλα τα στάδια υλοποίησης του Επενδυτικού τους Σχεδίου με υψηλά ποσοστά επιτυχίας σε προηγούμενα μέτρα ΕΣΠΑ (άνω του 90% ποσοστό επιτυχίας) και αποτελούν το καλύτερο εχέγγυο της επιλογής των πελατών μας.
Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε διευκρίνιση