ΠΟΜΙΔΑ : Πώς θα γλιτώσουν οι ιδιοκτήτες από τα ανείσπρακτα ενοίκια

Τι δήλωσε ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ Στράτος Παραδιάς για τη φορολόγηση των ανείσπρακτων ενοικίων και τη λύση που υιοθέτησε η κυβέρνηση. Τα βήματα για να μην πληρώσουν φόρο για εισοδήματα που δεν… εισέπραξαν.
Με μια απλή άσκηση αγωγής, θα μπορούν οι ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι θέλουν να γλιτώσουν από τη φορολόγηση ανείσπρακτων ενοικίων να βγάλουν αυτό τον βραχνά από το κεφάλι τους, όπως προκύπτει από δηλώσεις του προέδρου της ΠΟΜΙΔΑ Στράτου Παραδιά (φωτ.), από την οποία προκύπτει ότι οι ιδιοκτήτες ακινήτων προσυπογράφουν τις πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές.

Την περασμένη εβδομάδα, ψηφίστηκε η διάταξη η οποία ορίζει ότι, μετά την κατάργηση της δυνατότητας εκχώρησης των ανείσπρακτων ενοικίων στο δημόσιο, οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα δηλώνουν τα ανείσπρακτα ενοίκια σε ειδικό κωδικό της δήλωσης, με ορισμένες ασφαλιστικές δικλείδες ώστε να μην καταστρατηγηθεί το μέτρο.

Ο Πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ Στράτος Παραδιάς υπενθύμισε, στο πλαίσιο εκδήλωσης ιδιοκτητών το Σάββατο, ότι η μη φορολόγηση των ανείσπρακτων ενοικίων ήταν πάγιο και ανυποχώρητο αίτημα της ΠΟΜΙΔΑ, με γνωστές τις πρόσφατες περιπέτειες του θέματος.

«Αφότου ήδη καταργήθηκε η εκχώρηση των ανείσπρακτων μισθωμάτων στο δημόσιο, αίτημά μας ήταν πλέον να αναβληθεί η φορολόγησή τους μέχρι τον χρόνο της τυχόν είσπραξής τους. Για να γίνει αυτό όμως χωρίς τον κίνδυνο εκτεταμένης καταστρατήγησης, που θα οδηγούσε σε τεράστια απώλεια φορολογικών εσόδων και κατά συνέπεια σε ανατροπή της όποιας ρύθμισης, δεν θα αρκούσε πλέον μια απλή υπεύθυνη δήλωση του φορολογούμενου, αλλά θα έπρεπε να υπάρχει και μια οποιασδήποτε μορφής δικαστική απόφαση ή έστω προσφυγή στη δικαιοσύνη, που να αποδεικνύει την αλήθεια της δήλωσης περί μη είσπραξης των μισθωμάτων», ανέφερε προσυπογράφοντας τις πρόσφατες νομοθετικές διατάξεις.

«Με το άρθρο 11 του Ν. 4346/2015 που δημοσιεύτηκε στις 20.11.2015, και αφορά τα ανείσπρακτα ενοίκια από 1.1.2015 και μετά, θεσμοθετήθηκε η μόνη πρακτικά δυνατή λύση: Συγκεκριμένα ορίστηκε ότι τα ανείσπρακτα ενοίκια δεν θα συνυπολογίζονται στο συνολικό εισόδημά του εκμισθωτή, εφόσον έως την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος έχει εκδοθεί εις βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μίσθιου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων. Τα ανείσπρακτα μισθώματα θα δηλώνονται σε ειδικό κωδικό ανείσπρακτων εισοδημάτων της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και θα φορολογούνται στο οικονομικό έτος που θα εισπραχθούν.

Από τα παραπάνω είναι προφανές ότι η νέα ρύθμιση δεν προϋποθέτει εξώσεις, και ούτε καν διεξαγωγή δίκης, αφού αρκείται σε απλή άσκηση αγωγής, έστω και την τελευταία στιγμή προ της κατάθεσης της φορολογικής δήλωσης».

Ενεργειακά πιστοποιητικά: Οι νέες υποχρεώσεις των ιδιοκτητών κτιρίων. Οι κυριότερες από τις νέες υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την πρόσφατη νομοθεσία που αφορά τα ενεργειακά πιστοποιητικά κτιρίων (ΠΕΑ), η μη τήρηση των οποίων μπορεί να επισύρει πρόστιμο από 1.000 έως 10.000€ ανάλογα με την επιφάνεια και τη χρήση του κτιρίου, το βαθμό υπαιτιότητας του υπόχρεου κλπ. είναι οι εξής:

1. Σε όλες τις εμπορικές διαφημιστικές καταχωρήσεις στον Τύπο και το διαδίκτυο για τη διάθεση προς πώληση ή προς μίσθωση κτιρίου που διαθέτει ΠΕΑ απαιτείται η αναγραφή του δείκτη ενεργειακής απόδοσης (ενεργειακή κατηγορία) του κτιρίου,

2. Από 1.1.2016 είναι πλέον υποχρεωτική η έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού (ΠΕΑ) και για κτίσματα μικρότερα των 50 τ.μ., όταν αυτά ενοικιάζονται ή πωλούνται. Επίσης τα συστήματα θέρμανσης των κτιρίων πρέπει να επιθεωρούνται υποχρεωτικά τουλάχιστον κάθε πέντε (5) έτη για συστήματα με λέβητες συνολικής ωφέλιμης ονομαστικής ισχύος έως είκοσι (20) έως και εκατό κιλοβάτ (100 kW) τουλάχιστον κάθε δύο (2) έτη, για συστήματα με λέβητες άνω των εκατό κιλοβάτ (100 kW) (ανά 4 έτη αν χρησιμοποιούν αέριο ως καύσιμο).

Επίσης, από 9/11/2015, σε κάθε μίσθωση ακινήτου, ο αριθμός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας» της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr).