Ταμεία: Πότε δεν χάνεται η ρύθμιση των 100 δόσεων

Παράθυρο ασφαλιστικής ενημερότητας σε οφειλέτες

Δεν χάνεται η ρύθμιση των 100 δόσεων για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τα ασφαλιστικά Ταμεία, σε περίπτωση μη καταβολής προστίμου ή άλλων οφειλών πλην τρεχουσών εισφορών.

Εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας διευκρινίζει πως η ρύθμιση που ψηφίστηκε πέρυσι δεν χάνεται, ακόμη κι αν ο οφειλέτης δεν πληρώσει πρόστιμα και άλλες ασφαλιστικές οφειλές -εξαιρουμένων των τρεχουσών εισφορών του- που επιβλήθηκαν μετά την υπαγωγή του στη ρύθμιση όπως είναι: το πρόστιμο για την αδήλωτη εργασία (10.550 ευρώ), πρόστιμα για την εκπρόθεσμη καταβολή της κύριας εισφοράς ή εκπρόθεσμη υποβολή ΑΠΔ. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο οφειλέτης να καταβάλλει τις τρέχουσες εισφορές του.

Η εγκύκλιος αναφέρει χαρακτηριστικά ότι: Η ρύθμιση δεν χάνεται σε περίπτωση μη καταβολής άλλων, πλην των τρεχουσών εισφορών, ασφαλιστικών οφειλών που προέκυψαν μετά την υπαγωγή σε αυτήν, όπως συμβαίνει για παράδειγμα στην περίπτωση των επιβληθέντων προστίμων.

Συνεπώς όσοι οφειλέτες έχουν χάσει τη ρύθμιση των 100 δόσεων για τέτοιο λόγο, επειδή δηλαδή δεν έχουν πληρώσει ασφαλιστικές οφειλές οι οποίες δεν αποτελούν τρέχουσες εισφορές και εφόσον πληρούν και τις λοιπές προϋποθέσεις, δεν θεωρούνται έκπτωτοι και μπορούν να συνεχίσουν στη ρύθμιση, εφόσον καταβάλλουν τις δόσεις που θα έπρεπε να είχαν καταβληθεί αν αυτή δεν είχε απωλεσθεί.

Η εγκύκλιος μάλιστα διευκρινίζει πως ο οφειλέτης μπορεί να εντάξει στην πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων τις νέες ασφαλιστικές οφειλές του, οι οποίες δημιουργούνται μετά την υπαγωγή του στη ρύθμιση των 100 δόσεων (εφόσον αυτές δεν αφορούν τρέχουσες εισφορές) και χωρίς να θίγεται αυτή.

Εν τω μεταξύ, μιλώντας χθες στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο, ο υπουργός Εργασίας Γιώργος Κατρούγκαλος άφησε ανοικτό, εφόσον το αποδεχθούν οι δανειστές, όσοι από τους οφειλέτες καταβάλλουν τις τρέχουσες εισφορές τους να λαμβάνουν ασφαλιστική ενημερότητα, ακόμη κι αν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές. Πρόκειται για ένα πάγιο αίτημα των ελεύθερων επαγγελματιών και των αυτοαπασχολούμενων, που όμως δεν είναι πολύ εύκολο να εφαρμοστεί, χωρίς να ελλοχεύει ο κίνδυνος να μην καταβληθούν ποτέ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές.