Φορολογικά εκτεθειμένες είναι οι επιχειρήσεις που μεταφέρουν εικονικά την έδρα τους εκτός Ελλάδας.

• Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο επιτρέπει στις ελληνικές φορολογικές αρχές να αγνοήσουν τεχνητές διευθετήσεις με σκοπό την φοροδιαφυγή ή την φοροαποφυγή, ενώ οι αυστηροί κανόνες για την φορολογική κατοικία επιτρέπουν στις ελεγκτικές αρχές να θεωρήσουν μία αλλοδαπή εταιρεία ως ελληνική για φορολογικούς σκοπούς (άρα υπόχρεη σε φόρο στην Ελλάδα), εφόσον η εταιρεία αυτή δεν διαθέτει πραγματική υπόσταση, αλλά ελέγχεται και διοικείται από την Ελλάδα. Όπως παρουσίασε η «Καθημερινή», το Υπουργείο Οικονομικών έχει ήδη κινηθεί προς τον εντοπισμό και έλεγχο τέτοιων επιχειρήσεων που έχουν μεταφερθεί εικονικά.