Φοροδοξίες, 18.09.2016

Γνωρίζετε ότι…

• Στον έλεγχο των φυσικών προσώπων έχει στρέψει το ενδιαφέρον του το Υπουργείο Οικονομικών τα τελευταία χρόνιαμε το Κέντρο Ελέγχου Φορολογούμενων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π) να επικεντρώνεται στους αυτοαπασχολούμενους, offshore εταιρείες και εμβάσματα. Τα έσοδα από τους εν λόγω ελέγχους έφτασαν τα 63,6 εκ. ευρώ στο τέλος του 2015 ενώ μέχρι και τον Ιούλιο του 2016 ήταν περίπου 40,7 εκ. ευρώ σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.
• Η προσφορότερη μέθοδος (από τις έμμεσες τεχνικές ελέγχου) που χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό των αδήλωτων εισοδημάτων των φυσικών προσώπων είναι αυτή του ελέγχου των τραπεζικών καταθέσεων. Συγκρίνονται οι πρωτογενείς καταθέσεις στους τραπεζικούς λογαριασμούς του φορολογούμενου (όλα αυτά τα στοιχεία βρίσκονται ήδη ηλεκτρονικά στη διάθεση της φορολογικής αρχής) με τα δηλωθέντα εισοδήματα της κάθε χρονιάς, και αν υφίστανται τραπεζικές καταθέσεις που δεν δικαιολογούνται, εφαρμόζεται η διάταξη που αφορά στην προσαύξηση περιουσίας και ξεκινάει παράλληλα η ποινική διαδικασία (ανάλογα με το ύψος του οφειλόμενου φόρου). Στις περιπτώσεις αυτές για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου λαμβάνονται μέτρα όπως π.χ. η δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, θυρίδων κλπ.
• 4.500 περίπου έλεγχοι του ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π ήταν σε εξέλιξη από την αρχή του έτους μέχρι και το τέλος Ιουλίου 2016 σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων. Οι έλεγχοι που ξεκίνησαν κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας και ήταν σε εξέλιξη για το ίδιο διάστημα ανέρχονται περίπου σε 1.500. Αντίθετα, οι έλεγχοι του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ) που αφορούν νομικά πρόσωπα για το ίδιο χρονικό διάστημα ήταν 970.
• 5.581 φορολογικές υποθέσεις έκλεισαν συνολικά από 1.1.2016 μέχρι σήμερα από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Από αυτές, για το:
10% έγινε δεκτή η ενδικοφανής προσφυγή εν όλω ή εν μέρει,
58% απερρίφθη ρητώς η προσφυγή,
32% απερρίφθη σιωπηρώς γιατί εξέπνευσε η προβλεπόμενη από τον νόμο προθεσμία εξέτασης.
1.951 είναι οι ενδικοφανείς προσφυγές που εκκρεμούν μέχρι σήμερα ενώπιον της ΔΕΔ.
• 20,5 εκ. ευρώ είναι τα διαφυγόντα έσοδα που εντοπίστηκαν από έρευνες για απάτη στο Φ.Π.Α από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα.
• Ηλεκτρονικά θα υποβάλλονται από φέτος οι Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης και Οικονομικών Συμφερόντων (Πόθεν Έσχες) με την χρήση προσωπικών κωδικών του taxisnet. Ειδικά για το 2016, η προθεσμία υποβολής αρχίζει την 1η Οκτωβρίου και λήγει την 31ηΔεκεμβρίου. Κατά τα επόμενα έτη η δήλωση υποβάλλεται το αργότερο 3 μήνες μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Οι υπόχρεοι καταχωρούν τα υφιστάμενα περιουσιακά στοιχεία που υπάρχουν κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους.
• Αυστηρά είναι τα πρόστιμα και οι ποινικές κυρώσεις για την μη υποβολή, εκπρόθεσμη, και ανακριβή ή ελλιπή υποβολή δήλωσης πόθεν έσχες. Συγκεκριμένα, προβλέπονται:
• 150 έως 400 ευρώ για την εκπρόθεσμη υποβολή
• Έως 100.000 ευρώ και φυλάκιση εάν ο υπόχρεος δεν υποβάλει δήλωση μετά την πάροδο 30 ημερών από τη λήξη της σχετικής προθεσμίας ή έχει υποβάλει ανακριβή ή ελλιπή δήλωση.
• 10.000 έως 500.000 ευρώ και φυλάκιση άνω των 2 ετών εάν διαπιστωθεί ότι με την παράλειψη υποβολής της δήλωσής του ή με την υποβολή ανακριβούς ή ελλιπούς δήλωσης ο υπόχρεος αποσκοπούσε στην απόκρυψη περιουσιακού στοιχείου που απέκτησε επωφελούμενος της ιδιότητάς του.
• 20.000 έως 1.000.000 ευρώ και κάθειρξη μέχρι 10 έτη εάν η συνολική αξία της αποκρυπτόμενης περιουσίας (τόσο του υποχρέου όσο και των λοιπών προσώπων για τα οποία υποβάλει δήλωση) υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 300.000 ευρώ.
• Μόνο χρηματική ποινή επιβάλλεται σε περίπτωση που αποδειχθεί η ύπαρξη αμέλειας.
• Δεν θα δημοσιοποιούνται στο διαδίκτυο οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης (Πόθεν Έσχες) όλων των υπόχρεων όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Συγκεκριμένα, διευκρινίστηκε πως οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης κατά κανόνα δεν δημοσιεύονται. Εξαιρούνται μόνο οι δηλώσεις που υποβάλλουν πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα όπως π.χ ο Πρωθυπουργός, οι Αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται στο Εθνικό ή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, οι υπουργοί και οι υφυπουργοί , οι βουλευτές, οι δήμαρχοι καθώς και όσοι διαχειρίζονται τα οικονομικά συμφέροντα των προαναφερθέντων πολιτικών κομμάτων. Ακόμα και στην περίπτωση των δηλώσεων που δημοσιοποιούνται εξαιρούνται εκείνα τα στοιχεία που είναι ικανά να προκαλέσουν βλάβη στη ζωή ή την περιουσία του δηλούντος και της οικογένειας του (όπως διεύθυνση κατοικίας, αριθμός φορολογικού μητρώου κ.τ.λ.).
• Σε 3,2 δις ευρώ ανήλθε περίπου το συνολικό ποσό ΕΝ.Φ.Ι.Α. που βεβαιώθηκε με την εκκαθάριση των δηλώσεων για το έτος 2016 και αναμένεται να εισπραχθεί μέχρι τον Ιανουάριο του 2017, σύμφωνα με σχετική έκθεση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων. Από το ποσό αυτό:
• 15,5% ή 500 περίπου εκ. ευρώ αντιστοιχούν στον (κύριο και συμπληρωματικό) ΕΝΦΙΑ νομικών προσώπων.
• 84,5% ή 2,7 περίπου δις ευρώ αντιστοιχούν στον (κύριο και συμπληρωματικό) ΕΝΦΙΑ φυσικών προσώπων.
• Στο παρελθόν ανήκει όπως όλα δείχνουν το ακριβοπληρωμένο τραπεζικό απόρρητο των Ελβετικών τραπεζών. Αυτό επιβεβαιώθηκε και στην πρόσφατη απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου της Ελβετίας, το οποίο έκρινε ότι θα πρέπει να δοθούν στις Ολλανδικές αρχές στοιχεία Ολλανδών πολιτών (χωρίς αυτοί να κατονομάζονται) με τραπεζικούς λογαριασμούς στην ελβετική τράπεζα UBS. Υπενθυμίζεται πως η Ελβετία έχει ήδη υπογράψει σύμβαση για ανταλλαγή πληροφοριών με την Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή από το 2017 (με πρώτη ανταλλαγή το 2018). Επιπλέον η Ελβετία έχει ήδη υπογράψει τη σύμβαση του ΟΟΣΑ για την Αυτόματη Ανταλλαγή Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (παρόμοια με τη FATCA) σύμφωνα με την οποία δεσμεύεται να προχωρήσει σε πρώτη ανταλλαγή πληροφοριών το 2018.