Ποιοί μπαίνουν στο στόχαστρο του ΣΔΟΕ

panagiotis-danis-sdoe1
Σε αναπροσανατολισμό στόχων και δραστηριοτήτων προχωρεί το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ).

Το Σώμα αποδυναμώθηκε τον τελευταίο χρόνο από προσωπικό, καθώς με τη μεταφορά αρμοδιοτήτων στη Γενική Γραμματεία Εσόδων μετακινήθηκε και ικανός αριθμός υπαλλήλων. Σήμερα υπάρχουν περίπου 230 εργαζόμενοι στο ΣΔΟΕ, ωστόσο προγραμματίζεται η ένταξη επιπλέον υπαλλήλων για την ενίσχυσή του Σώματος.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που καταρτίζεται, το «νέο ΣΔΟΕ» θα ρίξει άμεσα βάρος στις παραβάσεις που αφορούν εθνικές αλλά και κοινοτικές δαπάνες, με ατασθαλίες σε επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις, με μεγάλες υποθέσεις διαφθοράς και απάτης, με τη διακίνηση όπλων και ναρκωτικών, αλλά και με ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Προς τον σκοπό αυτό ο Ειδικός Γραμματέας του ΣΔΟΕ, Κωνσταντίνος Χρήστου συνέστησε ομάδα εργασίας που θα προχωρήσει στην αποτίμηση της υφιστάμενης οργανωτικής δομής των υπηρεσιών του Σώματος. Στόχος είναι ο εντοπισμός τυχόν προβλημάτων και δυσλειτουργιών, καθώς και η εισήγηση αντίστοιχων βελτιωτικών προτάσεων περιορισμένης εμβέλειας και εύρους αναφοράς.

Ειδικότερα, η εν λόγω ομάδα εργασίας θα συγκεντρώσει έως τις 14 Οκτωβρίου τις προτάσεις των Υπηρεσιών της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, θα συντονίσει το στάδιο διαβούλευσης και θα αποτυπώσει το προτεινόμενο οργανόγραμμα και τις απαιτούμενες οργανικές θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα, που θα εξασφαλίσουν την εύρυθμη λειτουργία της προτεινόμενης οργανωτικής δομής.

CNN Greece