Δικαίωση φορολογουμένων που προσφεύγουν στα δικαστήρια κατά των φορολογικών ελεγκτών

katasxeseis2

Σύμφωνα με στοιχεία από τον Αύγουστο του 2013, μέχρι και τις 26 Σεπτέμβριου του 2016 εκδόθηκαν 604 δικαστικές αποφάσεις από τις οποίες, οι 440 κρίθηκαν υπέρ των φορολογουμένων. Αυτό συνέβη, διότι καθώς φαίνεται, ο ελεγκτικός μηχανισμός υπολόγιζε λανθασμένα τα πρόστιμα και τους φόρους. Επιπλέον οι ληξιπρόθεσμες οφειλές αυξήθηκαν δραματικά, διότι ο ελεγκτικός μηχανισμός βεβαίωνε υψηλότερα ποσά φόρου από ότι ήταν στην πραγματικότητα, με σκοπό οι επικεφαλής των ελεγκτικών κέντρων, να εμφανίζουν ότι οι υπηρεσίες τους είναι εντός των προκαθορισμένων στόχων.

Η ΔΕΔ (Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών), εξέδωσε λοιπόν 116 απορριπτικές αποφάσεις για προσφυγές φορολογουμένων, κατά τις οποίες, οι φορολογούμενοι δικαιώθηκαν ολικώς ή μερικώς από τα δικαστήρια.
Επιπρόσθετα, η ΔΕΔ έκανε μερικώς δεκτές 11 αποφάσεις. Ωστόσο, στα δικαστήρια οι φορολογούμενοι κέρδισαν την υπόθεση.

Για 313 προσφυγές από τον Αύγουστο του 2013 μέχρι και τις 26 Σεπτεμβρίου του 2016, η ΔΕΔ δεν εξέδωσε απόφαση και σύμφωνα με το νόμο, η μη έκδοση απόφασης εντός της προθεσμίας αυτής (120 ημέρες), συμπεραίνεται ότι η ενδικοφανής προσφυγή απορρίφθηκε σιωπηρά. Έτσι λοιπόν, οι 313 προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη με αποτέλεσμα να κερδίσουν τελικά, το ελληνικό Δημόσιο.

Στόχος πλέον είναι να αλλάξει ο τρόπος, που γίνονταν μέχρι σήμερα οι έλεγχοι. Δεν πρέπει ο έλεγχος να ξεκινάει ενώ έχει αποφασισθεί πρωτύτερα, ότι θα καταλογισθούν φόροι και πρόστιμα, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα. Έτσι, προκειμένου να πραγματοποιηθεί αυτό, έχει ξεκινήσει η εκπαίδευση των ελεγκτών και η αξιολόγηση όλων των εφοριακών υπαλλήλων. Τα αποτελέσματα τα οποία θα φέρουν οι καινούριες αλλαγές, είναι ότι θα σταματήσουν να αυξάνονται τα ληξιπρόθεσμα χρέη από υπερβολικά πρόστιμα που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα κι επίσης η ελεγχόμενοι δεν θα θεωρούνται εκ των προτέρων φοροφυγάδες.

Οι 429 υποθέσεις τις οποίες κέρδισαν οι φορολογούμενοι, είτε είχαν απορριφθεί είτε δεν είχε εκδοθεί απόφαση από τη ΔΕΔ. Αυτό δείχνει, ότι τα στελέχη της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, δυσκολεύονται να δικαιώσουν φορολογουμένους ή διαφορετικά, να αμφισβητήσουν πράξεις των συναδέλφων τους εφοριακών.

Η απόφαση επί της ενδικοφανούς προσφυγής, εκδίδεται μέσα μια προθεσμία 120 ημερών από την ημερομηνία που υποβλήθηκε στην αρμόδια φορολογική αρχή. Αν δεν εκδοθεί λοιπόν, εντός της προθεσμίας αυτής, συμπεραίνεται ότι η ενδικοφανής προσφυγή απορρίφθηκε σιωπηρά. Αυτό σημαίνει ότι, οι φορολογούμενοι θα μπορούν να προσφύγουν στα δικαστήρια.