Υψηλές απολαβές; Χαμηλές συντάξεις!

f71f8b3470277a4cd5eddf8230e5793b_xl

Παρά το γεγονός ότι από τον περασμένο Μάιο, το νέο σύστημα υπολογισμού των συντάξεων αποτελεί νόμο του κράτους, το υπουργείο εργασίας δεν έχει καν συντάξει τις απαραίτητες εγκυκλίους που θα επιτρέψουν στα Ταμεία να εκδώσουν τις συντάξεις, βάσει νέας φόρμουλας υπολογισμού. Ωστόσο, οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν προχωρήσει σε ασκήσεις προσομοίωσης και γνωρίζουν πως ακριβώς επιδρά ο νέος τρόπος υπολογισμού. Τα βασικά ευρήματα είναι τα εξής:

α)Όσο υψηλότερες είναι οι συντάξιμες αποδοχές ενός εργαζόμενου, τόσο χαμηλότερος είναι ο καθαρός συντελεστής αναπλήρωσης. Στα 20 χρόνια ασφάλισης, ο συνταξιούχος με συντάξιμες αποδοχές της τάξεως των 1000 ευρω,θα έχει συντελεστή αναπλήρωσης 55%, ενώ ο συνταξιούχος με τα ίδια χρόνια ασφάλισης αλλά τριπλάσιες συντάξιμες αποδοχές (3.000 ευρώ), θα έχει συντελεστή αναπλήρωσης 28%. Έτσι, ο πρώτος ασφαλισμένος θα έχει πληρώσει 44.800 ευρώ και ο δεύτερος θα έχει καταβάλει 134.400 ευρώ χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι εισφορές του εργοδότη.
β)Ο δείκτης μισθών της ΕΛΣΤΑΤ λειτουργεί σαν “κόφτης” των συντάξεων εξαιτίας της αποκλιμάκωσης των μισθών την τελευταία 5ετία. Σε ασφαλισμένο, ο οποίος, για ολόκληρο τον εργασιακό του βίο θα έχει μηνιαίο μισθό 2.000 ευρώ, ο συντελεστής αναπλήρωσης δεν θα υπολογισθεί επί των 2.000 ευρώ, αλλά επί των 1.786 ευρώ.
γ)Οι χαμηλές συντάξεις δεν φορολογούνται και δεν υπόκεινται σε εισφορά αλληλεγγύης η οποία επιβάλλεται σε ετήσιες αποδοχές άνω των 12.000 ευρώ. Ενώ, αντίθετα, οι έχοντες ετήσιες αποδοχές από συντάξεις, άνω των 9.000 ευρώ, πρέπει να πληρώνουν και φόρο εισοδήματος και -εφόσον σπάνε το φράγμα των 12.000 ευρώ- εισφορά αλληλεγγύης.

Εκείνος ο οποίος έχει τη δυνατότητα να εργάζεται για πολλά χρόνια με υψηλές απολαβές θα συνειδητοποιήσει πόσο μάταιο είναι αυτό. Στο παρακάτω παράδειγμα βλέπουμε γιατί:
Ελεύθερος επαγγελματίας με μέσες μηνιαίες αποδοχές της τάξεως των 2.500 ευρώ (τα οποία αντιστοιχούν σε κέρδη της τάξεως των 30.000 ευρώ ετησίως) θα εξασφαλίσει καθαρή σύνταξη της τάξεως των 624 ευρώ αν βγει στη σύνταξη με 20 έτη ασφάλισης. Θα έχει καταβάλει συνολικά 188.650 ευρώ σε ασφαλιστικές εισφορές καθώς αυτές υπολογίζονται με συντελεστή 26,95% επί του μηνιαίου εισοδήματός του, μέσα σε αυτά τα 20 χρόνια ασφάλισης. Αν τώρα, ο επαγγελματίας αυτός υποθετικά θελήσει να μείνει άλλα 10 χρόνια στην αγορά εργασίας , δύο πράγματα θα συμβούν:

α)Θα κληθεί να πληρώσει περισσότερα σε ασφαλιστικές εισφορές. Στα 30 χρόνια ασφάλισης (και με τον συντελεστή υπολογισμού στο 26,95%) αντιστοιχεί συνολικό ποσό της τάξεως των 282.975 ευρώ.
β)Θα αυξηθεί η σύνταξη. Από τα 649 ευρώ τις 20ετίας, (για τον συγκεκριμένο ασφαλισμένο), θα προκύψουν 872 ευρώ στα 30 χρόνια.
Για να πάρει πίσω τα χρήματα που καταβάλλει σε ασφαλιστικές εισφορές αυτά τα 10 έτη πρόσθετης εργασίας, ο συνταξιούχος θα περιμένει 531 μήνες (!) Αν αυτοί προστεθούν στο 67ο έτος της ηλικίας του (που είναι και το όριο συνταξιοδότησης στην Ελλάδα) φτάνουμε αισίως στα 111 χρόνια!!