Μέχρι πότε φυλάσσονται από τον φορολογούμενο τα δικαιολογητικά των φορολογικών δηλώσεων ;

Tα δικαιολογητικά  φυλάσσονται από τον φορολογούμενο και προσκομίζονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ μόνο όταν ζητηθούν από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ.

 

Τα δικαιολογητικά φυλάσσονται από τον φορολογούμενο, μέχρι του χρόνου παραγραφής, που καθορίζεται σε πενταετία από τη λήξη του φορολογικού έτους που υποβλήθηκε η δήλωση φορολογίας εισοδήματος.